Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserPrisrörelserna förra veckan påverkades mycket av den amerikanska centralbanken. Först kom beskedet att det inte blir någon minskning i centralbankens (FED:s) köp av amerikanska obligationer, förrän tidigast år 2015. Anledningen är att man inte sett tillräcklig effekt på ekonomin än av de köp (och utbetalningar av pengar) som skett. Man kan fråga sig var de läst att sedelpressen någonsin skapat sysselsättning. Beslutet fick alla råvarumarknader att hoppa upp. Råvarulandet Brasliens aktiebörs blev den bästa av nästan 100 aktiebörser i världen, den dagen. I fredags gjorde så en medlem i FED ett uttalande som antydde att det ändå kan bli fråga om minskning i centralbankens återköp. Analytiker tolkade detta som en del i FED:s kommunikationsstrategi. Marknaderna föll abrupt på detta sent på fredagen. Jag ser dock detta inte som en medveten kommunikationsstrategi utan som ett tecken på oenighet i FED om fortsatt pengaproduktion är rätt väg. Det viktiga är dock att de som tycker att sedelpressen ska stå på är i majoritet och att dissidenterna är få. Vid det senaste FED-beslutet var det endast en person som var emot en förlängning till 2015. Kanske har marknaden kommit fram till samma slutsats under helgen. I så fall skulle priserna kunna gå upp i veckan
som kommer.

Inga tekniska stödnivåer bröts i under fredagens prisfall – utom för sojabönor – men ”it had it coming”. Vi är fortsatt negativa till sojabönor och raps, men neutrala till spannmål och vi har köp på socker.

I torsdags var vi på Copenhagen Grain Exchange, som besöktes av rekordmånga från branschen. När man talade med folk var den allmänna bedömningen att priset på spannmål kommer att hålla sig stabilt på den här nivån åtminstone fram till våren. Det är i sig ett observandum, att man tror att volatiliteten kommer att vara låg och att priserna kommer att vara låga. Det finns inget som tyder på det, men skulle det komma nyheter som indikerar högre priser, finns ingen psykologisk förberedelse på detta.

Vete

November-vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. Den tekniska analystolkningen är att den huvudsakliga fallande trenden är bruten och att marknaden är i nyhetsmässig stiltje. Ett trendbrott uppåt skulle kunna komma, likväl som en fortsatt prisfall.

Vete (Mill wheat euro)

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär.

Diagram över vetepriset på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Veteterminer på CBOT och Paris

Som vi skrev om i förra veckobrevet, justerade USDA upp sin prognos för produktionen av vete i EU till 142.9 mt, en ökning med 1.5 mt från förra månadens rapport och upp 9.8 mt från förra året. Arealen lämnas oförändrad på 26 miljoner hektar medan avkastningen revideras upp från augustis 5.43 t/ha till 5.49 t/ha. Ovanligt kallt och blött väder under vården resulterade i försenad utveckling för höstvetet medan det varma och torra vädret under juli och augusti fick grödornas utveckling att ta fart i Tyskland, Polen och Storbritannien. Säsongsmässig nederbörd har också bidragit till stora skördar i Rumänien och Bulgarien. Den största förändringen från förra månadens rapport är en ökning av produktionen i Tyskland med 0.5 mt till 24.7 mt. Även produktionen i Rumänien och Bulgarien justeras upp med 0.3 mt respektive 0.2 mt till 7.4 mt och 4.8 mt. Den estimerade produktionen i Storbritannien fortsätter också att justeras upp trots en dålig start på säsongen.

Fördelaktigt väder i Europa

För Kanada beräknar USDA en rekordavkastning, trots en sen start av sådden pga av snötäcket som låg kvar och temperaturer under det normala som resulterade i vattendränkta fält. Bra väder under juni och juli satte dock fart på grödorna vilket kompenserade den sena starten. Den kanadensiska veteproduktionen beräknas uppgå till 31.5 mt, en ökning med 16% från förra året och upp 6.8% från förra månadens rapport.

Odling i Kanada, karta

EU Kommissionens MARS-enhet kom med sin rapport i måndags och tar rygg på USDA och fortsätter att justera upp den genomsnittliga avkastningen för vete i EU-28. Avkastningen för korn justerar också upp något medan avkastningen för majs däremot justeras ner. Även raps justeras ner marginellt. Överlag så är utsikterna fortsatt gynnsamma för EU-28 och avkastningen ligger både över förra årets nivåer och det 5-
åriga genomsnittet.

Rapporteringsperioden, från början av juli till slutet av augusti, har präglats av nederbörd under det normala och temperaturer över det normala över stora delar av Europa. Däremot har mer regn än normalt fallit över de östra och södra delarna av Frankrike, norra Polen och över stora delar av Ryssland. De sydöstra delarna av Europa, bl.a Italien och västra Rumänien, drabbades av en exceptionell värmebölja i början av augusti. Under skördetid har dock vädret i allmänhet varit bra i Europa.

Crop yield

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justerades upp något till 5.76 t/ha från förra månadens 5.71 t/ha, vilket är en ökning med 6.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Revideringen återspeglar högre hektarskördar i Tyskland, Estland och Litauen.

Veteprognoser, odling i Europa

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går mot sitt slut. För de 6 stater som rapporterar så är nu 90% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 84%. Vid den här tiden förra året var dock skörden avklarad.

I förra veckan så började USDA också rapportera utvecklingen av den pågående sådden av amerikanskt höstvete.

12% av den förväntade arealen var avklarad per den 15 september, vilket är i linje med det 5-åriga genomsnittet.

Ukraina vill utöka sin export till Kina och den 18 september hölls det tredje mötet mellan länderna för att diskutera möjligheten att öka utbudet av jordbruksprodukter. I slutet av året väntas protokollet med fytosanitära krav undertecknas av bägge parter vilket möjliggör leveranser från Ukraina av korn och sojabönor i år, medan exporten av vete och raps beräknas starta från och med nästa år. Kina är idag en köpare av majs från Ukraina.

Argentinas produktion av vete förväntas återhämta sig från förra årets låga nivå, men mer regn behövs. Drivet av höga priser på den inhemska marknaden ökade sådd areal med nästan 8% från förra årets kraftigt reducerade nivå till 3.4 miljoner hektar. Siffran är dock lägre än förväntningarna i början på en ökning av areal med 23% pga av de torra väderförhållandena under sådden. Nederbörd i början av september har dock varit till gagn för grödorna, i synnerhet i de viktiga producentområdena runt Buenos Aires. Men fortsatt nederbörd behövs under de kommande veckorna, framförallt i de västra delarna. Förutsatt att vädret blir ”normalt” under den fortsatta växtsäsongen så indikerar FAO en preliminär prognos på 9.5 mt för 2013.

Skörden av vete i Brasilien har nu påbörjats. Hos den största producenten, Parana, som står för nästan hälften av den totala produktionen har grödorna drabbats hårt av det ovanligt kalla vädret och frost under augusti månad. Den officiella produktionsprognosen för 2013 har reviderats ner med 13% till 5.1 mt. Dock är denna nivå högre än den kraftigt minskade skörden under 2012, men fortfarande lägre än det 5-åriga genomsnittet. Den ökade produktionen beror främst på en ökning av areal med nästan 13% från förra året.

Trots skadorna på grödorna väntas produktionen att öka och importen under 2013/14 väntas minska med 6% till 7.5 mt. Under säsongen 2012/13 har ett minskat utbud, framförallt pga minskad produktion och exportrestriktioner i Argentina, fått Brasilien att istället importera vete från USA och Kanada.

Diagram över hur mycket vete Brasilien importerar

Vi fortsätter att ha en neutral position i vetemarknaden.

Maltkorn

Terminspriset (november) har utvecklats väsentligt svagare än vetet den senaste tiden och bröt 200-euronivån. Det är alltså 190 som är nästa stödnivå. Dit kan priset omöjligen gå just nu, eftersom skillnaden mot Matif på 186 skulle bli för liten. Prisskillnaden mellan maltkorn och Matif-vete är ovanligt låg som den är efter veckans prisrörelser.

Maltkorn-diagram

Majs

Majspriset (december 2013) föll liksom många råvaror kraftigt i pris sent i fredags och är nu strax över stödet på 450 cent.

Analys av majsprisets utveckling

I måndags för en vecka sedan kom de senaste crop rating, som var ytterligare en nedjustering av andelen i ”good” eller ”excellent” skick (om än i något långsammare takt). För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 53% som ”good/excellent”, ner 1% från veckan innan och nu strax under det 5-åriga genomsnittet på 55%. Omkring 56% respektive 64% av grödorna i Illinois och Indiana klassas som ”good/excellent”, vilket är en förbättring jämfört med veckan innan. Oförändrad från förra veckan är Iowa där endast 35% tillhör denna kategori.

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 81%, en ökning från förra veckans 64%. Förra året under torkan så hade i stort sett all majs uppnått mjölmognad vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 86%. I Illinois har 84% nått detta utvecklingsstadium medan siffran för Indiana ligger på 82%.

Enligt USDA har nu också skörden av majs startat officiellt och per den 15 september var 4% av skörden avklarad, jämfört med 24% vid den här tiden förra året och det 5-åriga genomsnittet på 10%.

Majspriset 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013

Sådden av majs pågår just nu i Argentina inför 2014, vilken dock har blivit försenad på grund av det torra vädret i augusti. Preliminära prognoser indikerar också en minskning av areal med 3% från förra årets rekordnivå. Skörden av majs (2013) var avklarad i juni. FAO’s senaste prognos uppskattar en produktion på 29 mt, en ökning med 37% från året innan och en ny rekordnivå.

BAGE säger att sådden är avklarad till 2.8%, en ökning från förra veckan 1%.

Skörden av majs, safrinha, är nu avslutad i Brasilien. Officiella uppskattningar pekar på en skörd på 45.5 mt, nästan 20% mer än förra året, vilket gör att den totala produktionen för 2013 sätter en ny rekordnivå på 80 mt till följd av ökad sådd, attraktiva höga priser och förbättrad avkastning då växtsäsongen präglats av gynnsamt väder.

EU Kommissionens MARS-enhet kom med sin rapport i måndags där de justerade ner avkastningen för majs sedan förra månadens rapport då bl.a det varma och torra vädret i Italien, med temperaturer upp till 40 grader i de norra delarna av landet, under blomningen i augusti har skadat grödorna. Den genomsnittliga avkastningen justeras ner från förra månadens 6.97 t/ha till 6.88 t/ha, vilket fortfarande är en nivå som ligger över förra årets 6.05 t/ha. Frankrike är den största producenten av majs i EU-28 och estimeras en avkastning på 9.01 t/ha i år, medan Italien under förra året tog sig upp på en 2:a plats då Rumänen – som annars är näst största producenten – drabbades av värmebölja under sommaren med en lägre produktion som följd. Italienska lantbrukare väntas skörda 8.66 t/ha, vilket är ner från förra månadens 8.92 t/ha.

Yield-prognos för majs i Europa

Allt fler börjar nu fråga sig hur nästa år kommer att te sig. De höga sojapriserna – och låga majspriserna har redan fått brasilianarna att överge majs och byta till soja, så att skörden väntas nå en ny rekordnivå. Kvoten mellan priserna på november-soja och december-majs har gått från 2 till 2.92 sedan samma tid förra året. Vi ser detta i diagrammet nedan.

Majsprisets utveckling

Informa Economics publicerade en rapport i fredags på samma tema. De räknar med att sojaarealen i USA når ett nytt rekord medan sådden av majs minskar från årets rekordnivå 95.5 till 92.7 miljoner acres. 92.7 miljoner som innebär en stor minskning från årets sådd, är ändå den fjärde största arealen majs sedan det andra världskriget.

Antagligen är det av den här anledningen som urea-priserna ligger så pass lågt som de gör just nu. Detta gynnar produktionen av spannmål generellt, i norra delarna av världen, där man inte kan odla majs och soja.

Medan sojapriset dragit i från majsen på årets kontrakt (november, december), är detta inte lika dramatiskt för 2014 års kontrakt, som vi ser nedan. Det är fortfarande så att soja har stigit i pris i förhållande till majs, men inte lika dramatiskt.

S X4 Comdty Soybean future

Vi behåller neutral rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor sjönk successivt under veckan som gick, men fall-luckan öppnade sig i fredags och priset föll ner mot stödet på 1300 cent. Priset har potential att falla mer än så, om den nivån bryts.

Teknisk analys på priset för terminer på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Vi ser prishistoriken på sojamjölet nedan. Köpsignalen på uppsidan visade sig vara ”falsk” när priset föll tillbaka. Falska köpsignaler följs ofta av ett utbrott på nedsidan och det fick vi i fredagskvällens handel. Priset kan nog gå ner till 400 dollar per short ton. Men man ska också komma ihåg att det var helgdag i Asien i fredags och att köparna därför inte var i marknaden.

Sojamjölk - Teknisk prisanalys

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Sojaolja, teknisk analys på priset

Trots spridda skurar och lägre temperaturer i USA fortsatte USDA att justera ner tillståndet för sojabönorna i måndagens Crop Progress. Andelen ”good/excellent” ligger nu på 50%, en nedjustering med 2% sedan förra veckan och under det 5-åriga genomsnittet på 55%. Hälften av grödorna i Illinois klassas som ”good/excellent”, och i Indiana ligger siffran på 56%. För bägge staterna är det en uppjustering med 1% från veckan innan. Tillståndet för sojabönorna i Iowa är oförändrat med andelen ”good/excellent” på blygsamma 33%.

Sojapriser

Brasilianska CEPEA rapporterade i veckan att brasilianska bönder redan prissäkrat 25% av skörden till attraktiva priser, räknat i real.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fortsatte sjönk hela veckan och föll slutligen kraftigt på fredagskvällen. Nyhetsmässigt talas om att Kanada kan få en skörd av canola på 17 mt, 2 mt högre än USDA:s estimat tidigare i september.

Teknisk analys på rapspriset

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset var nere och rörde vid 20 euro per deciton i veckan. En stor aktör i Nordeuropa har deklarerat att priset ”ska vara” 21 euro.

Prisutveckling på potatis

Gris

Eurexpriset fortsatte falla i veckan – och CME:s pris fortsatte stiga.

Grispris på Eurex och CME

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var lite försiktigare i veckan som gick. Som vi har påpekat tidigare har den stigande trenden tappat kraft den senaste tiden. Fonterras notering har varit fallande i flera veckor.

Eurex butter futures och övriga terminer

Socker

Marskontraktet på råsocker bröt det tekniska motståndet och vi har nu alltså köpsignal även tekniskt. Marknadsaktörer i Europa, som vi talat med är inställda på fortsatt överskott i sockermarknaden och inställda på fallande pris framöver. Min reflektion är att när branschen är så grundmurat negativ, är det god jordmån för en prisuppgång.

Teknisk köpsignal på socker

Gödsel

Priset på kväve / urea steg 1 dollar på veckan til 288 dollar per ton. Kanske kan det låga priset tolkas som att amerikanska lantbrukare sänker så mer sojabönor och mindre majs nästa år?

Gödselpris, Urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära