Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysPriserna på jordbruksprodukter har fortsatt upp med potatis i spetsen. Tekniskt ser det ut som om priserna på spannmål och oljeväxter kommer att fortsätta stiga, men gårdagskvällens rapport från StatsCanada, som visar en av de största skördarna av spannmål någonsin och den största skörden av raps någonsin, fick marknaderna att tveka.

Pro Farmer crop tour visar en skörd i bättre skick än USDA har förutspått.

Eurozonen ser ut att gå mot en vecka där man får se sanningen i vitögat och det lär knappast öka konsumtionsviljan.

Prognoser på jordbruksråvaror - 2012-08-23Vi tror att detta kan vara ett köptillfälle och vi fortsätter att tro på högre priser. Än har ransoneringen av konsumtionen av majs – den mest kritiska marknaden – och drivande för vetemarknaden – inte visat något tecken på att komma igång. Tvärtom, faktiskt. Såväl utfordring av djur i USA, som etanolproduktion i USA ökar enligt de senaste rapporterna.

Odlingsväder

Southern Oscillation Index har fortsatt att sjunka och ligger nu på -12.5. Ett värde under -8 indikerar El Niño-förhållanden. Vi ser tecken på detta då nederbörden i östra Australien är torrare än normalt, medan den västra är fuktig. Vi ser att det har regnat rikligt över Argentina. Jordbruksmeteorologer vid Texas A&M Univerity i College Station har också diskonterat ett svalt och fuktigt Texas-klimat. Texas är svårt plågat av torka nu och får ses som indikator på vad som händer med marknaderna på kött nu. Från Vietnam, världens största producent av robusta kaffe, rapporterar dålig tillväxt på grund av för lite nederbörd (små bönor). Allt detta hänger ihop med ett El Niño. Vi kan dessutom förvänta oss att det blir torrt i de fattiga och konfliktfyllda delarna av västra Afrika – och blött i Europa. Än så länge ser det dock inte ut att bli en allvarlig släng av El Niño.

Odlingsväder - 30-dagars SOI

Vete

Tekniskt ser vetepriset ut att vara på väg att ”bryta uppåt”. Tekniskt talar det mesta för att priset ska fortsätta uppåt och i så fall indikerar den tekniska analysen en potential upp till 286 euro. Jag skulle helst vilja se en liten uppgång till, så att den övre delen av triangeln bröts, för att vara än mer säker.

Vetepriset - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden indikerar samma sak här.

Pris på chicagovete - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Västra Australien är torrt och lokala estimat ligger strax över räkneexemplet i förra veckobrevet. Däremot släppte StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden kan bli rekordstor i Kanada. Total veteskörd på prärien väntas enligt rapporten uppgå till 24.8 mt, vilket är 9.7% mer än förra året. Korn-skörden väntas öka 23.8% till 9 mt pga en rekordhög hektarskörd på 65.1 bu/acre.

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan. Vi ser att backwardation har ökat på båda sidor av Atlanten. Priset för leverans nästa november (2013) är ca 20 euro per ton högre i Chicago än i Paris. Däremot är priset på Matif och Chicago ungefär desamma för leverans av årets skörd. Ska man prissäkra årets skörd ska man kanske tänka på att den högre korrelationen mellan prisförändringar på vårt vete och Matifs är mycket högre än med Chicagos. Ska man prissäkra nästa års skörd är det, som nästan alltid, bättre betalt när man säljer Chicago.

Veteterminer den 22 augusti 2012

Ryssland blev igår onsdag officiellt en medlem i WTO, men vi har ju redan förklarat att detta på intet sätt hindrar dem att införa ett exportstopp, även om det kanske inte är opportunt att göra det kort tid efter att de skrivit på avtalet, som de väntat 19 år på. Indien har i veckan sagt att de inte ska införa exportbegränsningar på vete, bland annat.

Trots detta talas i världen allt mer om export + wheat + ban, som vi ser i diagrammet nedan. Det man talar om är hjärtat som bekant fullt av. Korrelationen mellan högre pris och exportbegränsningar är mycket hög. Den når nästan 0.8 vid maximum. Det finns all anledning att vara vaksam på rykten om och tecken på förestående exportbegränsningar.

Vete - Nyhetssentiment exportförbud och pris

Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska spannmålsskörden kan nå 43.8 mt, en ökning med 5% från förra året. Däremot kommer veteskörden sannolikt att minska med 6% till 21 mt, pga frostskador.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn steg den här veckan, helt i linje med vad vi förutspådde förra veckan, i och för sig efter att först ha hunnit rekylera ännu lite mer. Novemberkontraktet är dock netto upp 1% sedan förra veckan.

Pris på maltkorn - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Kanada är torrt i söder och blött i norr. Norra Europa och Storbritannien är som bekant blött, vilket leder till problem med skörden.

Potatis

Potatishaussen fortsatte den senaste veckan. Uppgången sedan förra veckans veckobrev är 14%. Bakgrunden är att den tidigast skördade potatisen i Beneluxländerna inte alls visade samma skörd man väntat sig. Se tabellen i slutet av veckobrevet för terminspriserna för nästa års skörd.

Potatispris skjuter i höjden - 22 augusti 2012

Majs

Majspriset har avslutat en teknisk så kallad ”flagga” och torde fortsätta uppåt. Den tekniska analysen visar att marknaden snart borde ta ut den tidigare toppen (vilket bekräftas om 931¾ bryts). Stödet på 774 höll vid den senaste nedgången, vilket stödjer oss i att nedgången var en rekyl och inte en mer övertygande nedgång. Köparna är alltså tillbaka i förarsätet och det borde bli en ny körare uppåt. Det gamla målet på 870 kan vara värt att komma ihåg.

Majspris fortsätter att stiga enligt prognos

Måndagens crop ratings för majs var totalt oförändrade för de 18 stater som detta rapporteras för. Pro Farmer Midwest Crop Tour pågår nu. Förra veckan fick den marknaden att acceptera en avkastning på mindre än 120 bu/acre. Igår (onsdag) kom rapport från Indiana, där man estimerar avkastningen till 113.3 bu/acre. Detta är faktiskt högre än de 100 bu/acre som USDA räknade med i den senaste WASDErapporten.

Indiana är den femte största sojaböns- och majsproducerande delstaten i USA. Torka påverkar nu 87% av amerikansk majsproduktion och 85% av sojaodlingen. Etanolproduktionen visar inga tecken på avta. Nedan ser vi ett diagram över daglig produktion i 1000 x fat per dag. Statistiken är veckovis och publiceras av US DOE på onsdagar. Vi ser alltså en ökning till 823,000 fat / dag den senaste veckan.

Total produktion av etanol för drivmedel - 22 augusti 2012

Däremot slaktas boskap. Från Texas A&M rapporteras att boskapen stödutfordras, men att det är svårt att få tag på foder. Därför går många djur till slakt.

Sojabönor

Triangelformationen är bruten på uppsidan vilket bekräftar den uppåtgående trenden. Vi kan sätta en teoretisk målkurs till 1879 cent / bu, så det finns enligt textboken gott om utrymme för en ordenlig hausse. Om marknaden faller tillbaka ner i triangeln bör man dock gå ur långa positioner.

Prognos för pris på sojabönor - 22 augusti 2012

Crop conditions visar en minskning på 1% i kategorin ”poor” och en ökning i ”good”. Pro Farmer Crop Tour i Indiana visade på ”pod count” på 1033 stycken (i en 3-fots kvadrat). Det är en minskning med 9.2% från förra året. USDA förutspådde i augusti-WASDE att avkastningen skulle minska med 18% till 37 bushels / acre. Att det regnat den senaste tiden, som medan det inte hjälpt majsen, kan möjligtvis göra att de färre baljorna får något större bönor, vilket också skulle höja skörden mer än ”pod count” visar.

Det regnar också ordentligt i Argentina och Brasilien går mot en rekordskörd. Marknaden kan möjligen ta fasta på dessa positiva nyheter de närmaste dagarna.

Raps

Rapsterminen är snart på en ny högstanotering i trenden uppåt. Sedan förra veckan har marknaden fortsatt att avancera. På kort sikt säger den tekniska analysen att de finns en risk före en rekyl ned mot 513 euro. Om det händer ska man se det som ett köptillfälle inför nya högre noteringar. Det har kommit två negativa nyheter, som kan ge något för marknaden något att ta fasta på för att handla ner priset till 513-nivån.

StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden av canola väntas bli rekordhöga 15.2 mt. Förra årets rekordnotering på 14 mt blir därmed slagen. Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska skörden av rapsfrö kommer att öka med 15% till 4.4 mt.

Framtida pris på rapsfrö - 2012-08-22

Gris

Genombrottet av stödet är nu bekräftat och priset kan fortsätta nedåt. Vi tror att nya kontraktslägsta väntar kring hörnet. Live Cattle föll igår till den lägsta noteringen på två veckor. Slakterier processade 259,000 djur de första två dagarna den här veckan. Det är 3.6% mer än förra veckan och 1.6% mer än för ett år sedan, enligt data från USDA. Det är de höga foderpriserna som ökar slakten och minskar hjordarna. Vi ska komma ihåg att priset på majs har stigit med 63% sedan den 15 juni. Juli månad är den varmaste någonsin i USA, sedan man började mäta.

Crop Condition rapporteras även för Pasture and Range Condition. För alla 48 stater är det endast 2% som är “Excellent” condition. 15% är ”good” och 60% är i poor eller very poor. Det är de hårda fakta som påverkar.

Att då tvingas köpa dyrt och nu alltså ännu dyrare majs, är naturligtvis inte kul. På lite sikt kommer detta naturligtvis att leda till en minskad efterfrågan på majs. Det är den ransonering som priset leder till, så att majsen inte tar slut. Men torkan leder alltså hittills paradoxalt till att efterfrågan på majs först ökar.

Nedan ser vi baissen på grismarknaden.

Baisse på grismarknaden den 22 augusti 2012

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga ännu en vecka. Priset har ökat 4% från 2538 euro per ton till 2625.

Pris på mjölkpulver - Prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi priset på smör såsom handlat på EUREX. Priset är angivet i euro per ton.

Priset på smör som handlas på Eurex - 22 augusti 2012

Tar man 7 kontrakt skummjölkspulver och ett kontrakt smör, får man priset på mjölk. Så enkelt är det att få fram ett börspris på råvaran mjölk. Fördelen med börser är att de ger ”price discovery”. Det är en viktig roll för en råvarubörs. Den får marknadsekonomin att fungera bättre, när alla nästan gratis kan få tillgång till ”rätt” pris och planera sin produktion och konsumtion på basis av det. Råvarubörserna har en annan funktion också, och det är att göra det möjligt att försäkra sig, skydda sig mot risk på priset.

På den amerikanska börsen har priset också stigit. EUREX som representerar marknaden i Europa har börjat bli allt mer med världsmarknadens pris, representerat av terminerna i Chicago.

Pris på mjölk - Terminer 2011 2012

Socker

Priset på socker har, såsom vi har förutspått, fortsatt att sjunka. Vi skrev för en vecka sedan att 20 cent är en psykologiskt viktig nivå. Marknaden tvekade lite där, men bröt sedan stödet. Det gör att vi tror att priset kommer att fortsätta ner mot 19 cent i första hand.

Brasiliens sockerrörsområden har haft uppehåll i regnen, vilket gör att skörden kan gå framåt snabbare.

Priset på socker förväntas falla enligt prognos - 22 augusti 2012

EURSEK

EURSEK svarar på ett starkt tekniskt stöd. Vi tror på sidledes rörelse den närmaste veckan. Den långsiktiga trenden är alltjämt nedåtriktad.

EURSEK - Teknisk prognos på pris den 22 augusti 2012

USDSEK

Dollarn ligger fortfarande i supportområdet. Vi tror på sidledes rörelse den kommande veckan. Den långsiktiga trenden är uppåtriktad.

USDSEK - Tekniskt prognos den 22 augusti 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära