Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 augusti 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysPriserna på jordbruksprodukter har fortsatt upp med potatis i spetsen. Tekniskt ser det ut som om priserna på spannmål och oljeväxter kommer att fortsätta stiga, men gårdagskvällens rapport från StatsCanada, som visar en av de största skördarna av spannmål någonsin och den största skörden av raps någonsin, fick marknaderna att tveka.

Pro Farmer crop tour visar en skörd i bättre skick än USDA har förutspått.

Eurozonen ser ut att gå mot en vecka där man får se sanningen i vitögat och det lär knappast öka konsumtionsviljan.

Prognoser på jordbruksråvaror - 2012-08-23Vi tror att detta kan vara ett köptillfälle och vi fortsätter att tro på högre priser. Än har ransoneringen av konsumtionen av majs – den mest kritiska marknaden – och drivande för vetemarknaden – inte visat något tecken på att komma igång. Tvärtom, faktiskt. Såväl utfordring av djur i USA, som etanolproduktion i USA ökar enligt de senaste rapporterna.

Odlingsväder

Southern Oscillation Index har fortsatt att sjunka och ligger nu på -12.5. Ett värde under -8 indikerar El Niño-förhållanden. Vi ser tecken på detta då nederbörden i östra Australien är torrare än normalt, medan den västra är fuktig. Vi ser att det har regnat rikligt över Argentina. Jordbruksmeteorologer vid Texas A&M Univerity i College Station har också diskonterat ett svalt och fuktigt Texas-klimat. Texas är svårt plågat av torka nu och får ses som indikator på vad som händer med marknaderna på kött nu. Från Vietnam, världens största producent av robusta kaffe, rapporterar dålig tillväxt på grund av för lite nederbörd (små bönor). Allt detta hänger ihop med ett El Niño. Vi kan dessutom förvänta oss att det blir torrt i de fattiga och konfliktfyllda delarna av västra Afrika – och blött i Europa. Än så länge ser det dock inte ut att bli en allvarlig släng av El Niño.

Odlingsväder - 30-dagars SOI

Vete

Tekniskt ser vetepriset ut att vara på väg att ”bryta uppåt”. Tekniskt talar det mesta för att priset ska fortsätta uppåt och i så fall indikerar den tekniska analysen en potential upp till 286 euro. Jag skulle helst vilja se en liten uppgång till, så att den övre delen av triangeln bröts, för att vara än mer säker.

Vetepriset - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden indikerar samma sak här.

Pris på chicagovete - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Västra Australien är torrt och lokala estimat ligger strax över räkneexemplet i förra veckobrevet. Däremot släppte StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden kan bli rekordstor i Kanada. Total veteskörd på prärien väntas enligt rapporten uppgå till 24.8 mt, vilket är 9.7% mer än förra året. Korn-skörden väntas öka 23.8% till 9 mt pga en rekordhög hektarskörd på 65.1 bu/acre.

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan. Vi ser att backwardation har ökat på båda sidor av Atlanten. Priset för leverans nästa november (2013) är ca 20 euro per ton högre i Chicago än i Paris. Däremot är priset på Matif och Chicago ungefär desamma för leverans av årets skörd. Ska man prissäkra årets skörd ska man kanske tänka på att den högre korrelationen mellan prisförändringar på vårt vete och Matifs är mycket högre än med Chicagos. Ska man prissäkra nästa års skörd är det, som nästan alltid, bättre betalt när man säljer Chicago.

Veteterminer den 22 augusti 2012

Ryssland blev igår onsdag officiellt en medlem i WTO, men vi har ju redan förklarat att detta på intet sätt hindrar dem att införa ett exportstopp, även om det kanske inte är opportunt att göra det kort tid efter att de skrivit på avtalet, som de väntat 19 år på. Indien har i veckan sagt att de inte ska införa exportbegränsningar på vete, bland annat.

Trots detta talas i världen allt mer om export + wheat + ban, som vi ser i diagrammet nedan. Det man talar om är hjärtat som bekant fullt av. Korrelationen mellan högre pris och exportbegränsningar är mycket hög. Den når nästan 0.8 vid maximum. Det finns all anledning att vara vaksam på rykten om och tecken på förestående exportbegränsningar.

Vete - Nyhetssentiment exportförbud och pris

Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska spannmålsskörden kan nå 43.8 mt, en ökning med 5% från förra året. Däremot kommer veteskörden sannolikt att minska med 6% till 21 mt, pga frostskador.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn steg den här veckan, helt i linje med vad vi förutspådde förra veckan, i och för sig efter att först ha hunnit rekylera ännu lite mer. Novemberkontraktet är dock netto upp 1% sedan förra veckan.

Pris på maltkorn - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Kanada är torrt i söder och blött i norr. Norra Europa och Storbritannien är som bekant blött, vilket leder till problem med skörden.

Potatis

Potatishaussen fortsatte den senaste veckan. Uppgången sedan förra veckans veckobrev är 14%. Bakgrunden är att den tidigast skördade potatisen i Beneluxländerna inte alls visade samma skörd man väntat sig. Se tabellen i slutet av veckobrevet för terminspriserna för nästa års skörd.

Potatispris skjuter i höjden - 22 augusti 2012

Majs

Majspriset har avslutat en teknisk så kallad ”flagga” och torde fortsätta uppåt. Den tekniska analysen visar att marknaden snart borde ta ut den tidigare toppen (vilket bekräftas om 931¾ bryts). Stödet på 774 höll vid den senaste nedgången, vilket stödjer oss i att nedgången var en rekyl och inte en mer övertygande nedgång. Köparna är alltså tillbaka i förarsätet och det borde bli en ny körare uppåt. Det gamla målet på 870 kan vara värt att komma ihåg.

Majspris fortsätter att stiga enligt prognos

Måndagens crop ratings för majs var totalt oförändrade för de 18 stater som detta rapporteras för. Pro Farmer Midwest Crop Tour pågår nu. Förra veckan fick den marknaden att acceptera en avkastning på mindre än 120 bu/acre. Igår (onsdag) kom rapport från Indiana, där man estimerar avkastningen till 113.3 bu/acre. Detta är faktiskt högre än de 100 bu/acre som USDA räknade med i den senaste WASDErapporten.

Indiana är den femte största sojaböns- och majsproducerande delstaten i USA. Torka påverkar nu 87% av amerikansk majsproduktion och 85% av sojaodlingen. Etanolproduktionen visar inga tecken på avta. Nedan ser vi ett diagram över daglig produktion i 1000 x fat per dag. Statistiken är veckovis och publiceras av US DOE på onsdagar. Vi ser alltså en ökning till 823,000 fat / dag den senaste veckan.

Total produktion av etanol för drivmedel - 22 augusti 2012

Däremot slaktas boskap. Från Texas A&M rapporteras att boskapen stödutfordras, men att det är svårt att få tag på foder. Därför går många djur till slakt.

Sojabönor

Triangelformationen är bruten på uppsidan vilket bekräftar den uppåtgående trenden. Vi kan sätta en teoretisk målkurs till 1879 cent / bu, så det finns enligt textboken gott om utrymme för en ordenlig hausse. Om marknaden faller tillbaka ner i triangeln bör man dock gå ur långa positioner.

Prognos för pris på sojabönor - 22 augusti 2012

Crop conditions visar en minskning på 1% i kategorin ”poor” och en ökning i ”good”. Pro Farmer Crop Tour i Indiana visade på ”pod count” på 1033 stycken (i en 3-fots kvadrat). Det är en minskning med 9.2% från förra året. USDA förutspådde i augusti-WASDE att avkastningen skulle minska med 18% till 37 bushels / acre. Att det regnat den senaste tiden, som medan det inte hjälpt majsen, kan möjligtvis göra att de färre baljorna får något större bönor, vilket också skulle höja skörden mer än ”pod count” visar.

Det regnar också ordentligt i Argentina och Brasilien går mot en rekordskörd. Marknaden kan möjligen ta fasta på dessa positiva nyheter de närmaste dagarna.

Raps

Rapsterminen är snart på en ny högstanotering i trenden uppåt. Sedan förra veckan har marknaden fortsatt att avancera. På kort sikt säger den tekniska analysen att de finns en risk före en rekyl ned mot 513 euro. Om det händer ska man se det som ett köptillfälle inför nya högre noteringar. Det har kommit två negativa nyheter, som kan ge något för marknaden något att ta fasta på för att handla ner priset till 513-nivån.

StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden av canola väntas bli rekordhöga 15.2 mt. Förra årets rekordnotering på 14 mt blir därmed slagen. Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska skörden av rapsfrö kommer att öka med 15% till 4.4 mt.

Framtida pris på rapsfrö - 2012-08-22

Gris

Genombrottet av stödet är nu bekräftat och priset kan fortsätta nedåt. Vi tror att nya kontraktslägsta väntar kring hörnet. Live Cattle föll igår till den lägsta noteringen på två veckor. Slakterier processade 259,000 djur de första två dagarna den här veckan. Det är 3.6% mer än förra veckan och 1.6% mer än för ett år sedan, enligt data från USDA. Det är de höga foderpriserna som ökar slakten och minskar hjordarna. Vi ska komma ihåg att priset på majs har stigit med 63% sedan den 15 juni. Juli månad är den varmaste någonsin i USA, sedan man började mäta.

Crop Condition rapporteras även för Pasture and Range Condition. För alla 48 stater är det endast 2% som är “Excellent” condition. 15% är ”good” och 60% är i poor eller very poor. Det är de hårda fakta som påverkar.

Att då tvingas köpa dyrt och nu alltså ännu dyrare majs, är naturligtvis inte kul. På lite sikt kommer detta naturligtvis att leda till en minskad efterfrågan på majs. Det är den ransonering som priset leder till, så att majsen inte tar slut. Men torkan leder alltså hittills paradoxalt till att efterfrågan på majs först ökar.

Nedan ser vi baissen på grismarknaden.

Baisse på grismarknaden den 22 augusti 2012

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga ännu en vecka. Priset har ökat 4% från 2538 euro per ton till 2625.

Pris på mjölkpulver - Prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi priset på smör såsom handlat på EUREX. Priset är angivet i euro per ton.

Priset på smör som handlas på Eurex - 22 augusti 2012

Tar man 7 kontrakt skummjölkspulver och ett kontrakt smör, får man priset på mjölk. Så enkelt är det att få fram ett börspris på råvaran mjölk. Fördelen med börser är att de ger ”price discovery”. Det är en viktig roll för en råvarubörs. Den får marknadsekonomin att fungera bättre, när alla nästan gratis kan få tillgång till ”rätt” pris och planera sin produktion och konsumtion på basis av det. Råvarubörserna har en annan funktion också, och det är att göra det möjligt att försäkra sig, skydda sig mot risk på priset.

På den amerikanska börsen har priset också stigit. EUREX som representerar marknaden i Europa har börjat bli allt mer med världsmarknadens pris, representerat av terminerna i Chicago.

Pris på mjölk - Terminer 2011 2012

Socker

Priset på socker har, såsom vi har förutspått, fortsatt att sjunka. Vi skrev för en vecka sedan att 20 cent är en psykologiskt viktig nivå. Marknaden tvekade lite där, men bröt sedan stödet. Det gör att vi tror att priset kommer att fortsätta ner mot 19 cent i första hand.

Brasiliens sockerrörsområden har haft uppehåll i regnen, vilket gör att skörden kan gå framåt snabbare.

Priset på socker förväntas falla enligt prognos - 22 augusti 2012

EURSEK

EURSEK svarar på ett starkt tekniskt stöd. Vi tror på sidledes rörelse den närmaste veckan. Den långsiktiga trenden är alltjämt nedåtriktad.

EURSEK - Teknisk prognos på pris den 22 augusti 2012

USDSEK

Dollarn ligger fortfarande i supportområdet. Vi tror på sidledes rörelse den kommande veckan. Den långsiktiga trenden är uppåtriktad.

USDSEK - Tekniskt prognos den 22 augusti 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *