Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysPriserna på jordbruksprodukter har fortsatt upp med potatis i spetsen. Tekniskt ser det ut som om priserna på spannmål och oljeväxter kommer att fortsätta stiga, men gårdagskvällens rapport från StatsCanada, som visar en av de största skördarna av spannmål någonsin och den största skörden av raps någonsin, fick marknaderna att tveka.

Pro Farmer crop tour visar en skörd i bättre skick än USDA har förutspått.

Eurozonen ser ut att gå mot en vecka där man får se sanningen i vitögat och det lär knappast öka konsumtionsviljan.

Prognoser på jordbruksråvaror - 2012-08-23Vi tror att detta kan vara ett köptillfälle och vi fortsätter att tro på högre priser. Än har ransoneringen av konsumtionen av majs – den mest kritiska marknaden – och drivande för vetemarknaden – inte visat något tecken på att komma igång. Tvärtom, faktiskt. Såväl utfordring av djur i USA, som etanolproduktion i USA ökar enligt de senaste rapporterna.

Odlingsväder

Southern Oscillation Index har fortsatt att sjunka och ligger nu på -12.5. Ett värde under -8 indikerar El Niño-förhållanden. Vi ser tecken på detta då nederbörden i östra Australien är torrare än normalt, medan den västra är fuktig. Vi ser att det har regnat rikligt över Argentina. Jordbruksmeteorologer vid Texas A&M Univerity i College Station har också diskonterat ett svalt och fuktigt Texas-klimat. Texas är svårt plågat av torka nu och får ses som indikator på vad som händer med marknaderna på kött nu. Från Vietnam, världens största producent av robusta kaffe, rapporterar dålig tillväxt på grund av för lite nederbörd (små bönor). Allt detta hänger ihop med ett El Niño. Vi kan dessutom förvänta oss att det blir torrt i de fattiga och konfliktfyllda delarna av västra Afrika – och blött i Europa. Än så länge ser det dock inte ut att bli en allvarlig släng av El Niño.

Odlingsväder - 30-dagars SOI

Vete

Tekniskt ser vetepriset ut att vara på väg att ”bryta uppåt”. Tekniskt talar det mesta för att priset ska fortsätta uppåt och i så fall indikerar den tekniska analysen en potential upp till 286 euro. Jag skulle helst vilja se en liten uppgång till, så att den övre delen av triangeln bröts, för att vara än mer säker.

Vetepriset - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden indikerar samma sak här.

Pris på chicagovete - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Västra Australien är torrt och lokala estimat ligger strax över räkneexemplet i förra veckobrevet. Däremot släppte StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden kan bli rekordstor i Kanada. Total veteskörd på prärien väntas enligt rapporten uppgå till 24.8 mt, vilket är 9.7% mer än förra året. Korn-skörden väntas öka 23.8% till 9 mt pga en rekordhög hektarskörd på 65.1 bu/acre.

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan. Vi ser att backwardation har ökat på båda sidor av Atlanten. Priset för leverans nästa november (2013) är ca 20 euro per ton högre i Chicago än i Paris. Däremot är priset på Matif och Chicago ungefär desamma för leverans av årets skörd. Ska man prissäkra årets skörd ska man kanske tänka på att den högre korrelationen mellan prisförändringar på vårt vete och Matifs är mycket högre än med Chicagos. Ska man prissäkra nästa års skörd är det, som nästan alltid, bättre betalt när man säljer Chicago.

Veteterminer den 22 augusti 2012

Ryssland blev igår onsdag officiellt en medlem i WTO, men vi har ju redan förklarat att detta på intet sätt hindrar dem att införa ett exportstopp, även om det kanske inte är opportunt att göra det kort tid efter att de skrivit på avtalet, som de väntat 19 år på. Indien har i veckan sagt att de inte ska införa exportbegränsningar på vete, bland annat.

Trots detta talas i världen allt mer om export + wheat + ban, som vi ser i diagrammet nedan. Det man talar om är hjärtat som bekant fullt av. Korrelationen mellan högre pris och exportbegränsningar är mycket hög. Den når nästan 0.8 vid maximum. Det finns all anledning att vara vaksam på rykten om och tecken på förestående exportbegränsningar.

Vete - Nyhetssentiment exportförbud och pris

Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska spannmålsskörden kan nå 43.8 mt, en ökning med 5% från förra året. Däremot kommer veteskörden sannolikt att minska med 6% till 21 mt, pga frostskador.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn steg den här veckan, helt i linje med vad vi förutspådde förra veckan, i och för sig efter att först ha hunnit rekylera ännu lite mer. Novemberkontraktet är dock netto upp 1% sedan förra veckan.

Pris på maltkorn - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Kanada är torrt i söder och blött i norr. Norra Europa och Storbritannien är som bekant blött, vilket leder till problem med skörden.

Potatis

Potatishaussen fortsatte den senaste veckan. Uppgången sedan förra veckans veckobrev är 14%. Bakgrunden är att den tidigast skördade potatisen i Beneluxländerna inte alls visade samma skörd man väntat sig. Se tabellen i slutet av veckobrevet för terminspriserna för nästa års skörd.

Potatispris skjuter i höjden - 22 augusti 2012

Majs

Majspriset har avslutat en teknisk så kallad ”flagga” och torde fortsätta uppåt. Den tekniska analysen visar att marknaden snart borde ta ut den tidigare toppen (vilket bekräftas om 931¾ bryts). Stödet på 774 höll vid den senaste nedgången, vilket stödjer oss i att nedgången var en rekyl och inte en mer övertygande nedgång. Köparna är alltså tillbaka i förarsätet och det borde bli en ny körare uppåt. Det gamla målet på 870 kan vara värt att komma ihåg.

Majspris fortsätter att stiga enligt prognos

Måndagens crop ratings för majs var totalt oförändrade för de 18 stater som detta rapporteras för. Pro Farmer Midwest Crop Tour pågår nu. Förra veckan fick den marknaden att acceptera en avkastning på mindre än 120 bu/acre. Igår (onsdag) kom rapport från Indiana, där man estimerar avkastningen till 113.3 bu/acre. Detta är faktiskt högre än de 100 bu/acre som USDA räknade med i den senaste WASDErapporten.

Indiana är den femte största sojaböns- och majsproducerande delstaten i USA. Torka påverkar nu 87% av amerikansk majsproduktion och 85% av sojaodlingen. Etanolproduktionen visar inga tecken på avta. Nedan ser vi ett diagram över daglig produktion i 1000 x fat per dag. Statistiken är veckovis och publiceras av US DOE på onsdagar. Vi ser alltså en ökning till 823,000 fat / dag den senaste veckan.

Total produktion av etanol för drivmedel - 22 augusti 2012

Däremot slaktas boskap. Från Texas A&M rapporteras att boskapen stödutfordras, men att det är svårt att få tag på foder. Därför går många djur till slakt.

Sojabönor

Triangelformationen är bruten på uppsidan vilket bekräftar den uppåtgående trenden. Vi kan sätta en teoretisk målkurs till 1879 cent / bu, så det finns enligt textboken gott om utrymme för en ordenlig hausse. Om marknaden faller tillbaka ner i triangeln bör man dock gå ur långa positioner.

Prognos för pris på sojabönor - 22 augusti 2012

Crop conditions visar en minskning på 1% i kategorin ”poor” och en ökning i ”good”. Pro Farmer Crop Tour i Indiana visade på ”pod count” på 1033 stycken (i en 3-fots kvadrat). Det är en minskning med 9.2% från förra året. USDA förutspådde i augusti-WASDE att avkastningen skulle minska med 18% till 37 bushels / acre. Att det regnat den senaste tiden, som medan det inte hjälpt majsen, kan möjligtvis göra att de färre baljorna får något större bönor, vilket också skulle höja skörden mer än ”pod count” visar.

Det regnar också ordentligt i Argentina och Brasilien går mot en rekordskörd. Marknaden kan möjligen ta fasta på dessa positiva nyheter de närmaste dagarna.

Raps

Rapsterminen är snart på en ny högstanotering i trenden uppåt. Sedan förra veckan har marknaden fortsatt att avancera. På kort sikt säger den tekniska analysen att de finns en risk före en rekyl ned mot 513 euro. Om det händer ska man se det som ett köptillfälle inför nya högre noteringar. Det har kommit två negativa nyheter, som kan ge något för marknaden något att ta fasta på för att handla ner priset till 513-nivån.

StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden av canola väntas bli rekordhöga 15.2 mt. Förra årets rekordnotering på 14 mt blir därmed slagen. Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska skörden av rapsfrö kommer att öka med 15% till 4.4 mt.

Framtida pris på rapsfrö - 2012-08-22

Gris

Genombrottet av stödet är nu bekräftat och priset kan fortsätta nedåt. Vi tror att nya kontraktslägsta väntar kring hörnet. Live Cattle föll igår till den lägsta noteringen på två veckor. Slakterier processade 259,000 djur de första två dagarna den här veckan. Det är 3.6% mer än förra veckan och 1.6% mer än för ett år sedan, enligt data från USDA. Det är de höga foderpriserna som ökar slakten och minskar hjordarna. Vi ska komma ihåg att priset på majs har stigit med 63% sedan den 15 juni. Juli månad är den varmaste någonsin i USA, sedan man började mäta.

Crop Condition rapporteras även för Pasture and Range Condition. För alla 48 stater är det endast 2% som är “Excellent” condition. 15% är ”good” och 60% är i poor eller very poor. Det är de hårda fakta som påverkar.

Att då tvingas köpa dyrt och nu alltså ännu dyrare majs, är naturligtvis inte kul. På lite sikt kommer detta naturligtvis att leda till en minskad efterfrågan på majs. Det är den ransonering som priset leder till, så att majsen inte tar slut. Men torkan leder alltså hittills paradoxalt till att efterfrågan på majs först ökar.

Nedan ser vi baissen på grismarknaden.

Baisse på grismarknaden den 22 augusti 2012

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga ännu en vecka. Priset har ökat 4% från 2538 euro per ton till 2625.

Pris på mjölkpulver - Prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi priset på smör såsom handlat på EUREX. Priset är angivet i euro per ton.

Priset på smör som handlas på Eurex - 22 augusti 2012

Tar man 7 kontrakt skummjölkspulver och ett kontrakt smör, får man priset på mjölk. Så enkelt är det att få fram ett börspris på råvaran mjölk. Fördelen med börser är att de ger ”price discovery”. Det är en viktig roll för en råvarubörs. Den får marknadsekonomin att fungera bättre, när alla nästan gratis kan få tillgång till ”rätt” pris och planera sin produktion och konsumtion på basis av det. Råvarubörserna har en annan funktion också, och det är att göra det möjligt att försäkra sig, skydda sig mot risk på priset.

På den amerikanska börsen har priset också stigit. EUREX som representerar marknaden i Europa har börjat bli allt mer med världsmarknadens pris, representerat av terminerna i Chicago.

Pris på mjölk - Terminer 2011 2012

Socker

Priset på socker har, såsom vi har förutspått, fortsatt att sjunka. Vi skrev för en vecka sedan att 20 cent är en psykologiskt viktig nivå. Marknaden tvekade lite där, men bröt sedan stödet. Det gör att vi tror att priset kommer att fortsätta ner mot 19 cent i första hand.

Brasiliens sockerrörsområden har haft uppehåll i regnen, vilket gör att skörden kan gå framåt snabbare.

Priset på socker förväntas falla enligt prognos - 22 augusti 2012

EURSEK

EURSEK svarar på ett starkt tekniskt stöd. Vi tror på sidledes rörelse den närmaste veckan. Den långsiktiga trenden är alltjämt nedåtriktad.

EURSEK - Teknisk prognos på pris den 22 augusti 2012

USDSEK

Dollarn ligger fortfarande i supportområdet. Vi tror på sidledes rörelse den kommande veckan. Den långsiktiga trenden är uppåtriktad.

USDSEK - Tekniskt prognos den 22 augusti 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära