Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysPriserna på jordbruksprodukter har fortsatt upp med potatis i spetsen. Tekniskt ser det ut som om priserna på spannmål och oljeväxter kommer att fortsätta stiga, men gårdagskvällens rapport från StatsCanada, som visar en av de största skördarna av spannmål någonsin och den största skörden av raps någonsin, fick marknaderna att tveka.

Pro Farmer crop tour visar en skörd i bättre skick än USDA har förutspått.

Eurozonen ser ut att gå mot en vecka där man får se sanningen i vitögat och det lär knappast öka konsumtionsviljan.

Prognoser på jordbruksråvaror - 2012-08-23Vi tror att detta kan vara ett köptillfälle och vi fortsätter att tro på högre priser. Än har ransoneringen av konsumtionen av majs – den mest kritiska marknaden – och drivande för vetemarknaden – inte visat något tecken på att komma igång. Tvärtom, faktiskt. Såväl utfordring av djur i USA, som etanolproduktion i USA ökar enligt de senaste rapporterna.

Odlingsväder

Southern Oscillation Index har fortsatt att sjunka och ligger nu på -12.5. Ett värde under -8 indikerar El Niño-förhållanden. Vi ser tecken på detta då nederbörden i östra Australien är torrare än normalt, medan den västra är fuktig. Vi ser att det har regnat rikligt över Argentina. Jordbruksmeteorologer vid Texas A&M Univerity i College Station har också diskonterat ett svalt och fuktigt Texas-klimat. Texas är svårt plågat av torka nu och får ses som indikator på vad som händer med marknaderna på kött nu. Från Vietnam, världens största producent av robusta kaffe, rapporterar dålig tillväxt på grund av för lite nederbörd (små bönor). Allt detta hänger ihop med ett El Niño. Vi kan dessutom förvänta oss att det blir torrt i de fattiga och konfliktfyllda delarna av västra Afrika – och blött i Europa. Än så länge ser det dock inte ut att bli en allvarlig släng av El Niño.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlingsväder - 30-dagars SOI

Vete

Tekniskt ser vetepriset ut att vara på väg att ”bryta uppåt”. Tekniskt talar det mesta för att priset ska fortsätta uppåt och i så fall indikerar den tekniska analysen en potential upp till 286 euro. Jag skulle helst vilja se en liten uppgång till, så att den övre delen av triangeln bröts, för att vara än mer säker.

Vetepriset - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden indikerar samma sak här.

Pris på chicagovete - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Västra Australien är torrt och lokala estimat ligger strax över räkneexemplet i förra veckobrevet. Däremot släppte StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden kan bli rekordstor i Kanada. Total veteskörd på prärien väntas enligt rapporten uppgå till 24.8 mt, vilket är 9.7% mer än förra året. Korn-skörden väntas öka 23.8% till 9 mt pga en rekordhög hektarskörd på 65.1 bu/acre.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan. Vi ser att backwardation har ökat på båda sidor av Atlanten. Priset för leverans nästa november (2013) är ca 20 euro per ton högre i Chicago än i Paris. Däremot är priset på Matif och Chicago ungefär desamma för leverans av årets skörd. Ska man prissäkra årets skörd ska man kanske tänka på att den högre korrelationen mellan prisförändringar på vårt vete och Matifs är mycket högre än med Chicagos. Ska man prissäkra nästa års skörd är det, som nästan alltid, bättre betalt när man säljer Chicago.

Veteterminer den 22 augusti 2012

Ryssland blev igår onsdag officiellt en medlem i WTO, men vi har ju redan förklarat att detta på intet sätt hindrar dem att införa ett exportstopp, även om det kanske inte är opportunt att göra det kort tid efter att de skrivit på avtalet, som de väntat 19 år på. Indien har i veckan sagt att de inte ska införa exportbegränsningar på vete, bland annat.

Trots detta talas i världen allt mer om export + wheat + ban, som vi ser i diagrammet nedan. Det man talar om är hjärtat som bekant fullt av. Korrelationen mellan högre pris och exportbegränsningar är mycket hög. Den når nästan 0.8 vid maximum. Det finns all anledning att vara vaksam på rykten om och tecken på förestående exportbegränsningar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete - Nyhetssentiment exportförbud och pris

Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska spannmålsskörden kan nå 43.8 mt, en ökning med 5% från förra året. Däremot kommer veteskörden sannolikt att minska med 6% till 21 mt, pga frostskador.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn steg den här veckan, helt i linje med vad vi förutspådde förra veckan, i och för sig efter att först ha hunnit rekylera ännu lite mer. Novemberkontraktet är dock netto upp 1% sedan förra veckan.

Pris på maltkorn - Teknisk prognos den 22 augusti 2012

Kanada är torrt i söder och blött i norr. Norra Europa och Storbritannien är som bekant blött, vilket leder till problem med skörden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Potatis

Potatishaussen fortsatte den senaste veckan. Uppgången sedan förra veckans veckobrev är 14%. Bakgrunden är att den tidigast skördade potatisen i Beneluxländerna inte alls visade samma skörd man väntat sig. Se tabellen i slutet av veckobrevet för terminspriserna för nästa års skörd.

Potatispris skjuter i höjden - 22 augusti 2012

Majs

Majspriset har avslutat en teknisk så kallad ”flagga” och torde fortsätta uppåt. Den tekniska analysen visar att marknaden snart borde ta ut den tidigare toppen (vilket bekräftas om 931¾ bryts). Stödet på 774 höll vid den senaste nedgången, vilket stödjer oss i att nedgången var en rekyl och inte en mer övertygande nedgång. Köparna är alltså tillbaka i förarsätet och det borde bli en ny körare uppåt. Det gamla målet på 870 kan vara värt att komma ihåg.

Majspris fortsätter att stiga enligt prognos

Måndagens crop ratings för majs var totalt oförändrade för de 18 stater som detta rapporteras för. Pro Farmer Midwest Crop Tour pågår nu. Förra veckan fick den marknaden att acceptera en avkastning på mindre än 120 bu/acre. Igår (onsdag) kom rapport från Indiana, där man estimerar avkastningen till 113.3 bu/acre. Detta är faktiskt högre än de 100 bu/acre som USDA räknade med i den senaste WASDErapporten.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Indiana är den femte största sojaböns- och majsproducerande delstaten i USA. Torka påverkar nu 87% av amerikansk majsproduktion och 85% av sojaodlingen. Etanolproduktionen visar inga tecken på avta. Nedan ser vi ett diagram över daglig produktion i 1000 x fat per dag. Statistiken är veckovis och publiceras av US DOE på onsdagar. Vi ser alltså en ökning till 823,000 fat / dag den senaste veckan.

Total produktion av etanol för drivmedel - 22 augusti 2012

Däremot slaktas boskap. Från Texas A&M rapporteras att boskapen stödutfordras, men att det är svårt att få tag på foder. Därför går många djur till slakt.

Sojabönor

Triangelformationen är bruten på uppsidan vilket bekräftar den uppåtgående trenden. Vi kan sätta en teoretisk målkurs till 1879 cent / bu, så det finns enligt textboken gott om utrymme för en ordenlig hausse. Om marknaden faller tillbaka ner i triangeln bör man dock gå ur långa positioner.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognos för pris på sojabönor - 22 augusti 2012

Crop conditions visar en minskning på 1% i kategorin ”poor” och en ökning i ”good”. Pro Farmer Crop Tour i Indiana visade på ”pod count” på 1033 stycken (i en 3-fots kvadrat). Det är en minskning med 9.2% från förra året. USDA förutspådde i augusti-WASDE att avkastningen skulle minska med 18% till 37 bushels / acre. Att det regnat den senaste tiden, som medan det inte hjälpt majsen, kan möjligtvis göra att de färre baljorna får något större bönor, vilket också skulle höja skörden mer än ”pod count” visar.

Det regnar också ordentligt i Argentina och Brasilien går mot en rekordskörd. Marknaden kan möjligen ta fasta på dessa positiva nyheter de närmaste dagarna.

Raps

Rapsterminen är snart på en ny högstanotering i trenden uppåt. Sedan förra veckan har marknaden fortsatt att avancera. På kort sikt säger den tekniska analysen att de finns en risk före en rekyl ned mot 513 euro. Om det händer ska man se det som ett köptillfälle inför nya högre noteringar. Det har kommit två negativa nyheter, som kan ge något för marknaden något att ta fasta på för att handla ner priset till 513-nivån.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

StatsCanada igår kväll (onsdag) statistik som visade att skörden av canola väntas bli rekordhöga 15.2 mt. Förra årets rekordnotering på 14 mt blir därmed slagen. Deutsche Bauernverbund (DBV) rapporterade i veckan att den tyska skörden av rapsfrö kommer att öka med 15% till 4.4 mt.

Framtida pris på rapsfrö - 2012-08-22

Gris

Genombrottet av stödet är nu bekräftat och priset kan fortsätta nedåt. Vi tror att nya kontraktslägsta väntar kring hörnet. Live Cattle föll igår till den lägsta noteringen på två veckor. Slakterier processade 259,000 djur de första två dagarna den här veckan. Det är 3.6% mer än förra veckan och 1.6% mer än för ett år sedan, enligt data från USDA. Det är de höga foderpriserna som ökar slakten och minskar hjordarna. Vi ska komma ihåg att priset på majs har stigit med 63% sedan den 15 juni. Juli månad är den varmaste någonsin i USA, sedan man började mäta.

Crop Condition rapporteras även för Pasture and Range Condition. För alla 48 stater är det endast 2% som är “Excellent” condition. 15% är ”good” och 60% är i poor eller very poor. Det är de hårda fakta som påverkar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Att då tvingas köpa dyrt och nu alltså ännu dyrare majs, är naturligtvis inte kul. På lite sikt kommer detta naturligtvis att leda till en minskad efterfrågan på majs. Det är den ransonering som priset leder till, så att majsen inte tar slut. Men torkan leder alltså hittills paradoxalt till att efterfrågan på majs först ökar.

Nedan ser vi baissen på grismarknaden.

Baisse på grismarknaden den 22 augusti 2012

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga ännu en vecka. Priset har ökat 4% från 2538 euro per ton till 2625.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på mjölkpulver - Prognos den 22 augusti 2012

Nedan ser vi priset på smör såsom handlat på EUREX. Priset är angivet i euro per ton.

Priset på smör som handlas på Eurex - 22 augusti 2012

Tar man 7 kontrakt skummjölkspulver och ett kontrakt smör, får man priset på mjölk. Så enkelt är det att få fram ett börspris på råvaran mjölk. Fördelen med börser är att de ger ”price discovery”. Det är en viktig roll för en råvarubörs. Den får marknadsekonomin att fungera bättre, när alla nästan gratis kan få tillgång till ”rätt” pris och planera sin produktion och konsumtion på basis av det. Råvarubörserna har en annan funktion också, och det är att göra det möjligt att försäkra sig, skydda sig mot risk på priset.

På den amerikanska börsen har priset också stigit. EUREX som representerar marknaden i Europa har börjat bli allt mer med världsmarknadens pris, representerat av terminerna i Chicago.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på mjölk - Terminer 2011 2012

Socker

Priset på socker har, såsom vi har förutspått, fortsatt att sjunka. Vi skrev för en vecka sedan att 20 cent är en psykologiskt viktig nivå. Marknaden tvekade lite där, men bröt sedan stödet. Det gör att vi tror att priset kommer att fortsätta ner mot 19 cent i första hand.

Brasiliens sockerrörsområden har haft uppehåll i regnen, vilket gör att skörden kan gå framåt snabbare.

Priset på socker förväntas falla enligt prognos - 22 augusti 2012

EURSEK

EURSEK svarar på ett starkt tekniskt stöd. Vi tror på sidledes rörelse den närmaste veckan. Den långsiktiga trenden är alltjämt nedåtriktad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

EURSEK - Teknisk prognos på pris den 22 augusti 2012

USDSEK

Dollarn ligger fortfarande i supportområdet. Vi tror på sidledes rörelse den kommande veckan. Den långsiktiga trenden är uppåtriktad.

USDSEK - Tekniskt prognos den 22 augusti 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära