SEB Jordbruksprodukter, 22 september 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för jordbruksråvarorDet var stora prisfall på jordbruksprodukter generellt den här veckan. Matifs novemberkontrakt var en av de som klarade sig sämst med ett prisfall på 6%. Uppgångar noterades bara för Eurex SMP och smörterminer, samt för mjölkterminer i Chicago.

Potatisterminer för leverans i april 2015 tror jag är köpvärda på 6.50 euro per 100 Kg. Om man vill prova på att investera i potatis finns ett börshandlat certifikat på NasdaqOMX som heter ’POTATIS S’ och som följer det terminskontraktet 1:1 (dvs utan hävstång). Certifikatet köps och säljs som en aktie.

Odlingsväder

Den senaste 2-veckorprognosen med GFS-modellen för Europa visar ännu torrare väder över västra Europa. Ju längre västerut, desto torrare, dvs UK, västra Frankrike, Benelux-länderna och västra Tyskland. Norden är torrt, utom på västra sidan av Scanderna i Norge. Svarta-havs-området får betydligt mycket mer nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Prognoskartan för nederbörden i USA ser om något ännu torrare ut än förra veckan. I synnerhet längs Mississippi, där sojabönor odlas, blir det torrare än normalt. Även över corn belt blir det torrare. Kalifornien, som är en viktig delstat för USA:s mjölkproduktion, får mer nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Från att ha varit extremt torr, har prognosen för Ryssland och Ukraina blivit våtare än normalt. Området väntas få upp till 2 gånger normal nederbörd de kommande två veckorna.

Odlingsväder

I Brasilien ser väderleksprognosen ut som förra veckan. Nederbörden över Amazonas fortsätter att vara mindre än normalt, men det fortsätter att regna i Paraná, São Paulo och Minas Gerais. Dessa delstater väntas få dubbelt så mycket nederbörd som normalt för årstiden.

Odlingsväder

Australien, som hade en torr prognos förra veckan, väntas i nuvarande tvåveckors prognos få betydligt mer nederbörd.

Indiens monsun fortsätter att bli mindre intensiv. Prognosbilden för de kommande två veckornas nederbörd visar att nederbörden över nordvästra Indien blir ännu torrare än vad som framgick av förra veckans prognoskarta.

Odlingsväder

Vete

Producentledet, vetemarknadens naturliga säljare, som täckt sig på högre nivåer kom tillbaka som säljare i veckan. Det var dock ont om köpare. Den här kombinationen fick priset att falla snabbt. Det går inte att peka på någon enskild faktor som motiverar prisraset, utan det var just den här kombinationen.

Vetepris

I nedanstående diagram ser vi hur Matifs ”spotkontrakt” utvecklat sig de senaste tio åren. Som vi ser fanns ett stöd, som vi nämnde förra veckan, på 162.25, men det bröts raskt i veckan som gick. Det verkade inte finnas några köpare alls, men en hel del säljare. Nästa stöd finns på 115.25 euro. Som påmindes förra veckan är inte EU:s interventionspris på 101 euro ett golv för vetepriset inom EU längre.

Vete

Chicagovetet (december) föll lika mycket som Matifs vetekontrakt. I Chicago (dollar-) termer ser vi dock ett tekniskt stöd som bara ligger 50 cent lägre än fredagens stängningspris. 425 cent verkar vara nästa anhalt för vetepriset som stängde på 474.5 cent per bushel i Chicago i fredags.

Vete

Nedan ser vi terminskurvorna i fredags och en vecka tidigare för Matif respektive Chicago. Det är nu contango på båda marknaderna. Contangot är 11% till nästa skörd på Matif och 13% till nästa skörd för Chicago. Ska du lagra och prissäkra, får du alltså bättre betalt när du prissäkrar med Chicago-terminer. Detta är i linje med de resultat som visas i boken ”Bättre betalt för skörden”, men det är inte stor skillnad och Matif ligger högre i absolut nivå och kan locka. Då är det bra att påminna sig om att Matfivetet i år är ett fodervete med 170 i falltal. Vad Matifvetet är nästa år vet vi ingenting om, men det kan vara ett kvarnvete med falltal runt 200, som alltså ska betinga ett högre pris. Contangot på Matif kan bero på detta, för vanligtvis ser vi inte något contango alls på Matif.

Veteterminer

Matifs novemberkontrakt är fortfarande förbluffande dyrt i förhållande till Chicagovetet. Om det visar sig att det faktiskt kommer fodervete med 170 i falltal genom röret vid leverans i november, ska det vara värt 30 euro mindre än det är idag.

Vete

Sådden av höstvete har nått 12% klart per den 14 september. Det är lite snabbare än normalt, men i linje med förra årets sådd. När höstvetet förra året gick in i vintervilan gjorde det med den bästa crop ratingen sedan 90-talet.

Vete

Rapporten från Rysslands jordbruksdepartement i tisdags visade att veteskörden var 70% klar och den antyder en total skörd på 62-63 mt (USDA 59 mt i september-WASDE:n).

Det kanadensiska jordbruksdepartementet publicerade sin outlook report för ”principal field crops” i fredags. För 2014/15 skriver de att den kanadensiska veteproduktionen är estimerad att minska med 27% från förra året till 22.8 mt pga 8% mindre areal och 17% lägre hektarskörd. Inklusive durumvete estimeras produktionen till 27.7 mt (USDA 28 mt). Det var alltså något bullish information, men det tog marknaden ingen notis om.

I tisdags var det en GASC-tender, som togs hem av tre laster franskt vete à 60 kt till ett pris på 247.35 C&F (228 dollar FOB, vilket motsvarar 178 euro per ton).

Den 20 september gick ordern till amerikanskt SRW-vete till ett pris på 244.22 C&F. Från den 16 oktober sjönk FOB-noteringen för det amerikanska vetet från 261.30 till 222.22 dollar (173 euro per ton), en prissänkning med 15%! Det biligaste franska erbjudandet låg på motsvarande 179 euro FOB. Det är en större skillnad mellan Matif och dessa priser nu än vid den föregående veckans GASC-tender. Antingen beror det på att Matif nu prisar mot en lägre kvalitet än tidigare eller så beror det på att priserna skickades in till GASC innan fredagens prisfall på marknaden, men detta förklarar inte hela ökningen i skillnad mellan dessa priser och Matif. Sannolikt handlar det om en kombination av att prisfallet i fredags inte var med, att Matif handlar mer som ett fodervetekontrakt än tidigare och att kvarnvete, som GASC vill ha, är en (dyrare) bristvara i Frankrike.

Algeriet som köpte 5.7 mt vete från Frankrike förra året, har villkor som gör det svårt eller omöjligt för Frankrike att exportera lika mycket igen. Med en större skörd än förra året, har Frankrike ett stort behov att exportera sitt vete till andra.

Exporten från EU är i nivå med förra årets export så här långt in i säsongen, faktiskt 0.1 mt högre, på totalt 6.2 mt. Exportbehovet är mycket större än så eftersom EU:s veteskörd är mycket större än förra årets.

Non-commercials i CFTC:s rapport har sålt 4000 kontrakt och är nu nettosålda 81,618 kontrakt.

Vete

Vi tror inte att botten är nådd och rekommenderar fortsatt sälj på vete. Det kan finnas 10% till på nedsidan om vi tittar på Chicago och ännu mer på Matif.

Majs

Decemberkontraktet CZ4, höll emot under huvuddelen av veckan men inrättade sig i den fallande pristrenden i fredags, så veckans hela prisnedgång på 2% noterades. De längre terminskontrakten gick dock upp. Det råder contango i majs, liksom i vete. Contangot är högre i majsmarknaden än den är i vetemarknaden, 16%. Att terminspriset faller för decemberkontraktet och stiger för de längre kontrakten, kan tolkas som att marknaden tror att skörden blir större och lagringsbehovet därmed större. Detta motiverar i så fall ett lägre pris vid skörd (December) och ett högre terminspris, eftersom dyrare lager måste rymma mer majs och priset på lagring är en av faktorerna som påverkar terminspriset. Med 16% terminspåslag och en ränta som är nära nog noll i USA är nästan hela 16% en kompensation för lagringskostnaden.

Skörden som började för ett par veckor sedan i södra USA rullar norrut. Den visar väsentligt högre yield än normalt och detta innebär att USDA:s estimat på 171 bu/ar är för lågt. 175 bu/ar sägs vara i botten på prognosintervallet.

Vi har skrivit förut att 300 cent kan tänkas vara en nivå som marknaden vill testa.

Majspris

Crop condition låg oförändrat på höga 74% good/excellent i måndags för veckan som slutade den 12 september.

Majs crop condition

Non-commercials köpte ytterligare några kontrakt i veckan, men är i princip ”neutral” i ett historiskt perspektiv. 15300 kontrakt köpta är inte jättemycket för majs.

Majs-spekulation

DOE rapporterade i veckan som gick att etanolproduktionen i USA ökade med ytterligare 4000 fat till 931,000 fat per dag. Lagren av etanol ökade också i veckan och oljepriset föll, vilket drog med sig etanolen. Raffinaderierna i USA ställer nu om till vinterproduktion, så det är normalt att se lagren öka när raffinaderierna är off-line för omställning.

DOE

Vi fortsätter med säljrekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna (SX4) fortsatte falla i veckan som gick och det var återigen sojamjölet som tyngde – mot slutet av veckan vände även sojaoljan nedåt.

Sojabönorna (SX4)

Sojamjölet som bröt igenom stödet vid 340 dollar i början av september, konsoliderade sedan vid 325 – 330 dollar. I torsdags avslutades det med ett nytt ”ben” nedåt, som sedan fortsatte i fredags. Det är dock troligtvis inte över förrän åtminstone 300-nivån kommer in i bilden. Där bör det finnas stöd.

Sojamjöl

Sojaoljan har fallit i pris med ungefär 25% sedan i våras (för ny skörd). Förrförra veckans brott av den fallande trendlinjen ledde till en rekyl upp mot 34, där rekylen tog slut. Priset föll tillbaka under torsdagen och fredagen, men den övergripande bilden har förändrats. 32 dollar är nu ett stöd och det skulle inte förvåna om det är starkare än vad många tror.

Sojaolja

Crop condition för sojabönor låg oförändrat på höga 72% good/excellent i måndagens rapport för veckan som slutade den 12 september.

Crop condition för sojabönor

Non-commmercials sålde 3000 terminer enligt fredagens rapport, som visar ställningen per i tisdags. De är nu sålda netto 84,448 kontrakt. Det är den mest negativa positionen de senaste åren.

Soja

Vi behåller säljrekommendationen för sojabönor och för sojamjöl. Vi tror att sojaoljan kan ha funnit sin botten.

Raps

Novemberkontraktet som för två veckor sedan brutit triangelformationen på nedsidan, gick inte under 320 euro och rekylerade sedan upp genom triangeln till dess övre motstånd. Därifrån föll sedan priset i fredags ner till 318.25. Marknaden öppnade i fredags faktiskt under triangelformationen. man ser detta då och då och mönstret indikerar att priset kan komma att gå ner en hel del.

Rapspris

Som nämnt ovan rapporterade Statistics Canada i fredags och för canola estimeras en produktion under 2014/15 på 13.9 mt (förra året 18 mt). Det är i nivå med 2012/13. Utbudet på 16.4 mt är dock bara 12% mindre än förra året, eftersom ingående lager från 2013/14 är så stort. Utgående lager väntas dock sjunka kraftigt och sluta på riktigt låga 0.8 mt.

Vi fortsätter med säljrekommendation på rapsterminer.

Potatis

Potatispriset vände upp i fredags och bröt trenden för den fallande pristrenden. Från 6 euro per deciton avancerade priset till 6.50 i fredags. Det är ett tydligt tecken på att vi förmodligen sett botten på priset för den här gången. Motstånd finns på 8 euro.

Potatispris

Vid det senaste mötet Potato Europe i Hannover, visade NEPG (North-Western Potato Growers) uppdaterade estimat för areal, hektarskörd och produktion för 2014/15. NEPG estimerar att den totala arealen exklusive stärkelsepotatis i de fem största producentländerna i Europa (Frankrike, Belgien, Tyskland, Holland och UK) uppgår till 548,475 Ha. Det är den största arealen de senaste fem åren. Hektarskörden estimeras till 49 ton / Ha, som också är mer än de senaste fem åren. Produktionen av potatis i de fem länderna uppgick förra året till drygt 530,000 ton. Det finns alltså ca 15,000 ton mer potatis i år.

Potatis

Det finns alltså, som nämnt ovan, 15,000 ton mer potatis i EUREX börsområde, men priset är mer än halverat, och frågan är om det verkligen är rimligt. Vi tror att ett pris på 6.50 är i lägsta laget. Det är mitt i skörd nu. En tredjedel av potatisen i marknadsområdet borde vara uppe vid det här laget och det borde vara den säsongsmässigt svagaste perioden för priset just nu. Vi rekommenderar därför köp av potatisterminer.

Ingen potatisodlare i Sverige har mig veterligen prissäkrat potatis, trots att korrelationen är nära nog perfekt på årsbasis mellan svenskt pris (för matpotatis) och Eurex terminskontrakt för industripotatis. Dessa bör inte prova på att för första gången sälja potatisterminer just nu.

Om du inte befinner dig på den naturliga köparsidan (tillverkar chips, pommes frites eller potatismos), kan du ändå ta del i en förväntad prisuppgång genom att investera i det börshandlade certifikatet ’POTATIS S’, som är noterat på NasdaqOMX Stockholm, aktiebörsen. Certifikatet handlas som en aktie och följer aprilkontraktet 1:1, dvs utan hävstång. Eftersom förluster på råvaror bara är avdragsgilla till 70% bör en investering för säkerhetsskull göras från en ISK-depå eller från en depå ansluten inom en kapitalförsäkring. Mer information om POTATIS S finns på www.seb.se/cert via Kurslista.

Gris

Lean hogs decemberkontrakt föll backade med 2% i veckan som gick. Rekylen upp mot 100 cent är avklarad och priset föll kraftigt ner mot 90 cent, där köpare dock fick marknaden att vända uppåt och stängde halvvägs upp vid 95 cent. Det är nu lite oklart vad nästa svängning blir, men uppsidan borde vara begränsad, eftersom PEDv av allt att döma är besegrat inte bara för den här gången, utan för alltid, på grund av det vaccin som uppfunnits.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och SMP steg i veckan som gick. Uppgången var störst för smör, som steg med 6% för januarikontraktet. Uppgångar noterades över hela linjen. Fonterra-auktionen i tisdags den 16 september visade på 0.0% förändring i det övergripande indexet. Smörnoteringen sjönk 2.5% medan SMP steg 0.9% och WMP steg med 0.6%. Cheddar föll dock med 6.5%.

Mejeripriser

Nedan ser vi terminspriserna för mjölkråvara basis köpkurserna på terminerna för smör och SMP på EUREX, omräknat till kronor per kilo. Terminspriserna i kronor per kilo är något lägre än förra veckan, trots avsaknaden av prisnedgång på Fonterra-auktionen.

Smör, SMP

Många tolkar det oförändrade priset på Fonterra-auktionen som att ”nu är botten nådd”. Det är sällan så. Ofta fortsätter trenden längre än de flesta kan föreställa sig. Med det sagt diskonterar terminspriserna på smör och SMP ett extremvärde och vi tror inte att spotpriserna kommer att nå längre ner än så.

Socker

Priset på socker fortsatte falla i veckan.

En bidragande orsak till den svaga prisutvecklingen på socker kan vara att den brasilianska realen försvagats sedan början av september. Försvagningen är 5% mot svenska kronor och 5.5% mot dollarn. En annan anledning är regnen över odlingsområdena i Brasilien.

Sockerpris

Nedan ser i prisutvecklingen för spotkontraktet de senaste tio åren. Prisfallet har nu nästan tagit ner råsockerpriset till 13 cent, som utgjorde bottennoteringen år 2010. Det är en nivå där köpare kanske vågar sig fram, eller så faller priset ända ner till nästa stöd vid 10 dollar.

Sockerpris

Australian Sugar Milling Council rapporterade i fredags att landets sockerrörsskörd kan bli den största sedan 2006, och uppgå till 32 mt. Lite drygt hälften av skörden har processats.

Som vi sett ovan under odlingsväder regnar det mer än vanligt i Paraná och São Paulo, två viktiga delstater för Brasiliens produktion av sockerrör.

Urea

Urea FOB Yuznhe, som är en benchmarknotering för urea avser FOB Yuznhe som är en hamn i närheten / utkanten av Odessa, har stigit successivt sedan försommaren, efter vårens prisuppgång. Vi ser inte samma prisuppgång i New Orleans (NOLA). Prisutvecklingen i USA ser svag ut. I USA är det lågt och fallande pris på majs som ligger bakom. I Yuzhne är det sannolikt snarare Rysslandsrelaterat, dvs gaspris i Ukraina och det direkt krigshotet.

Urea

Även om Yara-aktiens kurs stigit stadigt sedan mars, i linje med urea FOB Yuzhne, har Yara aktien sällskap av andra norska aktier, som t ex de nära släktingarna Norsk Hydro och Statoil. Vi tror inte att man kan ta Yara-aktiens uppgång till intäkt för en prognos om ett högre urea-pris.

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

scroll to top