Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 20 september 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVi ändrar rekommendationen för alla spannmål och oljeväxter till neutral, utom för majs, där vi rekommenderar en kort position. Potatis befinner sig dock i stigande trend, efter att just ha lämnat en konsolideringsfas. Priset på lean hogs har också stigit från botten på 70 cent, så vi går över till en neutral rekommendation efter en lång tid med säljrekommendation.

 

Tendens för priser på jordbruksråvarorPolitik

Frankrike har kallat till ett krismöte med G20’s jordbruksministrar i mitten av oktober i Rom på för att diskutera hur man ska kunna bromsa de kraftiga prissvängningarna i spannmålsmarknaden, efter att årets torka och rekordhöga priser har skapat nya farhågor om en global matkris. Uttalandet kom efter samtal mellan Frankrikes president Francois Hollande och Jose Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jorbdruksorganisation (FAO). Flera förslag har lagts fram under de senaste dagarna, bland annat utveckling av strategiska lager och ett stopp i expanderingen av biobränsle som tillverkas av matgrödor.

Odlingsväder

SOI har fortsatt att stiga och ligger nu på +3.3 (+1.2). Det kan tolkas som att tendensen till El Niño har avtagit. Ensembleprognosen pekade vid senaste körningen vid månadsskiftet på en ENSO på gränsen till El Niño. Då borde vi egentligen se SOI på lite lägre nivåer och att vi inte gör det får tolkas som att ENSO har rört sig från El Niño. Den senaste ensembleprognosen visade också lite mindre tendens till El Niño än prognosen från månaden före. Den aktuella SOI-noteringen är alltså en fortsättning på en trend till mindre El Niño.

Odlingsväder (SOI) januari 2010 till oktober 2013

Vete

Tekniskt har oddsen för ett brott uppåt försämrats avsevärt. Marknadens oförmåga att hålla kvar priset ovanför triangelformationen (bara en kortvarig rusning uppåt, som snabbt såldes ner igen) och den senaste sonderingen under golvet på triangeln, är en tydlig varning om en snar (och impulsiv) likvidering. Om inte toppnoteringen på 268.75 tas ut inom de närmaste dagarna, tror vi att det är klokt att gå ur långa positioner, och i synnerhet om 55-dagars glidande medelvärde bryts ordentligt.

Analys på vetepriset 19 september 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Vi gillar inte att 55-dagars glidande medelvärde är brutet och att 865.5 bröts vid kursfallet tidigare i veckan. Flaggan i sin helhet är inte bruten, men den tekniska bilden är mindre positiv än förra veckan.

Analys på chicagovete den 19 september 2012

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan.

Diagram över terminspriser på vete - Chicago och Matif

Efter fredagens uppgång i vete föll priserna tillbaka kraftigt både på CBOT och på Matif under måndagen. Förbättrade utsikter för sådden av det amerikanska höstvetet och kraftiga prisfall i majs och sojabönor pressade vete priserna. Rapporter om regn över västra Australien, den största vete-producerande staten, var också en bidragande faktor till det negativa sentimentet, även om mer nederbörd kommer att behövas – både i USA och i Australien.

Det torra vädret i USA har påskyndat skörden av majs och sojabönor, men också lett till att sådden av höstvete är fördröjd. Måndagens Crop Progress från USDA visade att sådden av amerikanskt höstvete har avancerat från 4% till 11% i förra veckan, vilket är något lägre än genomsnittet på 14%. I Nebraska, där 21% av sådden är avklarad jämfört med i vanliga fall över en tredjedel, har nederbörden i förra veckan inte gjort mycket för att återställa jordfuktigheten. I Colorado, en typisk delstat för ”hard red winter wheat”, är sådden också fördröjd som en följd av torra väderförhållanden. Trots detta försöker sig flera lantbrukare på att så i den torrlagda jorden, med förhoppningar om kommande regn och med ett försäkringsprogram som utlovar hyfsade ersättningar vid skördebortfall.

Väderprognoserna visar på kraftiga regn i sydöstra USA de närmaste dagarna, medan betydligt mindre nederbörd förutspås i de nord-centrala delarna samt i de höstvete producerande staterna Colorado, Nebraska och South Dakota:

Karta över väderprognoser i USA

Argentinas jordbruksminister estimerar landets vete produktion 2012/13 till 12.5 mt, vilket är högre än USDA’s estimat på 11.5 mt, och de omskrivna översvämningarna i landet sägs endast ha påverkat en liten del av årets veteskörd.

Rysslands jordbruksminister estimerar spannmålsskörden 2012/13 till 70-75 mt, vilket är oförändrat från tidigare estimat, och säger att landet exporterade 6.1 mt spannmål under perioden 1 Juli – 12 Sept (att jämföra med 7.38 mt vid samma tid förra året.

Ryska Grain Union estimerar Rysslands spannmålsskörd till 72 mt, med ett överskott på ca 16-17 mt för export. Priset på det ryska vetet för export kan säkert fortsätta att stiga om efterfrågan från Egypten håller i sig, vilket skulle gynna det franska vetet. Frågan kvarstår fortfarande om Ryssland kommer att införa exportförbud alt exportkvoter, även om den ryska regeringen vid flera tillfällen har förnekat att något sådant är i antågande.

GASC är aktiva i marknaden och har köpt mer än 1 mt under de senaste 2 veckorna, då det finns en viss oro över att länderna i Svarta Havs-regionen, såsom Ryssland och Ukraina, får allt mindre att erbjuda ju längre tiden går. GASC senaste inköp av 235 000 ton vete gjordes i förra veckan med fördelning enligt nedan: (60,000 ton ryskt vete från Glencore – $350.11/ton med fraktkostnad $10.85/ton –60,000 ton ryskt vete från Aston – $350.25/ton med fraktkostnad $10.85/ton –60,000 ton franskt vete från Invivo – $347/ton med fraktkostnad $13.90/ton –55,000 ton ukrainskt vete från Venus – $345.43/ton med fraktkostnad $15.67/ton.)

Ukrainas spannmålsexport uppgick till 4.39 mt per den 17 september, jämfört med 2.74 mt vid samma tid förra året, med fördelningen 2.13 mt vete, 1.25 mt majs och 959 100 ton korn. Landets spannmålsskörd 2012 förväntas uppgå till ca 46 mt, jämfört med 56.7 mt under 2011, och kan komma att inkludera ca 14.5 mt vete och ca 20 mt majs. Det sägs att den totala exporten av spannmål har ett tak på 19.4 mt för denna säsong (juli12-juni13), varav 4 mt vete, vilket får oss att tro att det kan bli aktuellt med restriktioner framåt i tiden även här.

Enligt ABARES senaste rapport förväntas veteproduktionen i Australien att minska med 24% under 2012/13 till ca 23 mt som en följd av minskad areal och lägre genomsnittlig avkastning pga av det torra vädret som har påverkat grödornas utveckling negativt. Exporten av australiensiskt vete förväntas dock bli i stort sett oförändrad 2012/13 på ca 23 mt, vilket återspeglar höga ingående lager i förhållande till genomsnittet. Så även om vete produktionen förväntas bli mindre än förra året, förväntas exporten av vete förbli hög pga av de stora skördarna de senaste två säsongerna.

Produktion av vete per stat i Australien

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har brutit 55-dagars glidande medelvärde och det är en varningssignal. 260 euro fungerar just nu som stöd, men med tanke på svagheten i majs och vete är det inte sannolikt att maltkorn skulle kunna försvara marken om de andra två marknaderna börjar falla.

Analys på pris för maltkorn - 19 september 2012

Potatis

Potatispriset handlades över 24 euro per dt, vilket utlöste den köpsignal vi talade om förra veckan. Potatis noterar nu kontraktshögsta. Detta brukar kunna följas av nya toppnoteringar.

Potatis noterar kontraktshögsta - Prisdiagram

Majs

Vi började varna för prisfall i majs för tre veckor sedan, vilket vi har upprepat med ökande övertygelse för varje vecka. Marknadens beteende passar inte in i bilden av en stigande marknad, utan snarare en marknad som är i en ”bear market”. 55-dagars glidande medelvärde är brutet, vilket är ytterligare en signal om svaghet. Vi tycker man ska vara kort majs. Ska man skydda den korta positionen bör man lägga in en ”buy stop” på 786 cent, vad gäller decemberkontraktet.

Priset på majs föll tillbaka kraftigt

Priset på majs föll tillbaka kraftigt i början på veckan och stängde på den lägsta nivån sedan slutet av juli till följd av prognoser om regn i Brasilien, och den pågående skörden i USA. Oro över att den globala handeln kan komma att bromsa in på grund av negativa globala ekonomiska utsikter påverkade också.Förra veckans amerikanska exportsiffror var dock bättre än väntade men erbjöd endast ett begränsat stöd till priserna.

Måndagens Crop progress rapport från USDA visar att den amerikanska skörden av majs går framåt i rekordfart och är nu avklarad till 26%, upp från 15% veckan innan och över det femåriga genomsnittet på 9%. Orsaken till detta är, förutom det torra vädret, också den tidiga sådden och den (alltför) snabba utvecklingen i många områden pga av sommarens torka. I Missouri t.ex är två tredjedelar av skörden redan avklarad, mot i vanliga fall mindre än en fjärdedel vid den här tiden. Majs klassad som ”good/excellent” har ökat med 2% till 24%.

Prognos på USA-majs

Den argentinska majsproduktionen 2012/13 kan komma att slå nytt rekord på 25-26 mt, om de gynnsamma väderförhållandena kvarstår under de kommande månaderna, enligt flera källor inom B.A och Rosario Grain Exchange. Den senaste rekordskörden, som sattes under säsongen 2010/11, uppgick till mer än 23.3 mt.

Argentinas regering har också godkänt ytterligare 2.75 mt majs för export från 2011/12 års skörd, vilket får den totala exportmängden att uppgå till 16.45 mt. I ett uttalande från regeringen har man också godkänt 15 mt majs för export från den kommande skörden 2012/13. Argentina reglerar exporten av majs och vete strikt för att hålla de inhemska livsmedelspriserna på en låg nivå, och regeringen upplåter bara export av grödor först efter att man avsatt tillräckligt för inhemska behov. Cordonnier uppskattar den totala produktionen av majs i Sydamerika 2012/13 till 101 mt jämfört med 95 mt under 2011/12.

Kina kan vara på väg mot en rekordskörd av majs den här säsongen. Produktionen beräknas uppgå till strax runt 200 mt, som en följd av gynnsamt väder med kraftiga regnfall i början på sommaren och sedan högsommarvärme. Om så är fallet, skulle det innebära en betydligt mindre import då den inhemska konsumtionen beräknas uppgå till ca 201 mt.

Sojabönor

Novemberkontraktet som likviderades kraftigt i måndags, bröt stödlinjen, vilket indikerar att den uppåtgående trenden är bruten. Priset fick stöd på 55-dagars glidande medelvärde. Än så länge har vi inte någon säljsignal från den tekniska analysen. Vid 1600 finns ett stöd, eftersom mycket handel skedde på den här nivån mellan juli och augusti. Marknaden skulle kunna få stöd där, och sedan stiga därifrån. För att verkligen få den uppgången skulle vi vilja se kraften att ta priset upp till 1693.5 cent / bu.

Utveckling och prognos för pris på sojabönor

CBOT sojabönor handlades limit down (maxgränsen på 70 cent) under måndagen. Oro över en hotande kinesisk-amerikansk handelstvist, svaga amerikanska exportsiffror, vinsthemtagningar, den pågående skörden i USA i kombination med rapporter om bättre än väntad avkastning och förbättrade prognoser om regn i Brasilien – som nu börjar så det som förväntas bli en rekordskörd om vädret samarbetat – var alla bidragande faktorer. Prat om att Kinas Sinograin kan komma att öka sitt program gällande försäljning av sojabönor från statliga lager, med rykten om att 3.5-4 mt kan komma att auktioneras ut (mot vanligtvis ca 400 000 ton vid de senaste auktionerna), tyngde också priset.

Måndagens Crop Progess från USDA visar att den amerikanska skörden av sojabönor nu är avklarad till 10%, vilket är långt över genomsnittet på 4% vid denna tid, samt att grödorna i de områden som är mest utsatta för köld ligger långt före i sin utveckling. Väderutsikterna för denna vecka innehåller dessutom minimalt med regn så skörden förväntas fortsätta i hög takt. Sojabönor klassade som ”good/excellent” ökade med 1% till 33%.

Utlovade prognoser om regn, bla i Mato Grosso och norra Brasilien under andra halvan av september, lättade oron över att torkan även ska komma att påverka Brasiliens nästa sojabönsskörd, vilken förväntas nå rekordnivåer. Även Argentina beräknas få regn de kommande dagarna.

Väderprognoser för Brasilien

Cordonnier estimerar Brasiliens sojabönsproduktion 2012/13 till 81.9 mt, med en ökning på 8% av sådd areal jämfört med ett år sedan. Den totala produktionen av sojabönor i Sydamerika förväntas uppgå till 151 mt under 2012/13, jämfört med 115 mt under 2011/12.

Mer regn än normalt under de senaste 3 veckorna i Indien förväntas bidra till att öka avkastningen för de grödor som påverkades av den regnfattiga perioden i början av monsun säsongen. Monsunregnen under juni-september är avgörande för Indiens jordbrukssektor, då 55% av all jordbruksmark är beroende av regnvatten. Den senaste tidens nederbörd har varit gynnsamma för sojabönor, den viktigaste oljeväxten som sås under sommaren, och tidiga indikationer pekar på en ökad produktion 2012/13 mellan 10.6-11.5 mt (jämfört med 10.6 mt 2011/12).

Raps

”Tryckkokaren” har fortsatt. Men stödlinjen bröts i måndagens kraftiga likvidering, som stannade på 500 euro. 55-dagars glidande medelvärde är också brutet. Det här är dock inte riktigt, ännu, en säljsignal, för den sidledes rörelsen kan fortsätta. Den kan i sin tur följas av ytterligare en brott nedåt. Eller ett brott uppåt. Men vi har noterat hur övertygade säljare det fanns och tycks finnas på 520 euro.

Prisutveckling och prognos för pris på raps

Prognosen för den globala produktionen av raps 2012/13 justeras ned med 563 000 ton denna månad av USDA till 61.3 mt då en lägre produktion i Kanada endast delvis kompenseras av en ökad skörd i EU. Växtförhållandena har huvudsakligen varit gynnsamma, men vissa områden har inte klarat sig lika bra. I Saskatchewan har lantbrukare sått mindre raps än man tidigare trott som en följd av alltför mycket nederbörd under våren. Detta gör att den estimerade arealen justeras ned 0.1 miljoner hektar, vilket fortfarande är en rekordnivå. Med en lägre areal och minskad avkastning justeras den kanadensiska produktionen av raps ned med 900 000 ton till 15.4 mt.

Stapeldiagram över import, lager och produktion av raps

CCC (Canola Council of Canada) är dock övertygade om att landet kommer att se en rekordhög produktion i år som förväntas uppgå till 16-16.5 mt.

Gris

Grispriset fann stöd på 70 cent och har noterat en högre topp än den i månadsskiftet augusti-september. Det kan tolkas som en köpsignal, men vi tror att det tar lite mer tid än så för att vända den kraftiga nedåttrenden. Vi går dock över till en neutral rekommendation.

Utveckling och prognos för pris på gris

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har backat lite jämfört med förra veckan.

Priset på mjölkpulver har backat

Nedan ser vi priset på smör, som backat ännu tydligare än som är fallet med SMP.

Priset på smör har gått ner

På den amerikanska börsen CME i Chicago testar priset på Klass 3 mjölk nu högstanoteringen. Ett brott uppåt öppnar för ytterligare uppgång, men den relativt kraftiga rekylen i september ger en varningssignal om att uppåttrenden är ifrågasatt av somliga på marknaden.

Mjölk Klass 3 - Pris på CME-börsen

Socker

Priset på socker, föll liksom många jordbruksprodukter kraftigt i måndags. 20 cent blev därmed ett övre tak för kursrörelserna just nu. Skulle priset gå över 20 cent, får vi därmed en köpsignal, men just nu är vi neutrala till socker.

Neutral prognos för pris på socker

EURSEK

EURSEK har nått så långt upp som den borde enligt teknisk analys. Tekniskt pekar det nedåt nu och vi har säljrekommendation på euro mot kronor. Vi är negativa både på en veckas, såväl som tre månaders sikt.

EUR SEK valutaprognos

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Vi tror därför på ”sidledes rörelse”.

USD SEK - Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära