Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 20 september 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVi ändrar rekommendationen för alla spannmål och oljeväxter till neutral, utom för majs, där vi rekommenderar en kort position. Potatis befinner sig dock i stigande trend, efter att just ha lämnat en konsolideringsfas. Priset på lean hogs har också stigit från botten på 70 cent, så vi går över till en neutral rekommendation efter en lång tid med säljrekommendation.

 

Tendens för priser på jordbruksråvarorPolitik

Frankrike har kallat till ett krismöte med G20’s jordbruksministrar i mitten av oktober i Rom på för att diskutera hur man ska kunna bromsa de kraftiga prissvängningarna i spannmålsmarknaden, efter att årets torka och rekordhöga priser har skapat nya farhågor om en global matkris. Uttalandet kom efter samtal mellan Frankrikes president Francois Hollande och Jose Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jorbdruksorganisation (FAO). Flera förslag har lagts fram under de senaste dagarna, bland annat utveckling av strategiska lager och ett stopp i expanderingen av biobränsle som tillverkas av matgrödor.

Odlingsväder

SOI har fortsatt att stiga och ligger nu på +3.3 (+1.2). Det kan tolkas som att tendensen till El Niño har avtagit. Ensembleprognosen pekade vid senaste körningen vid månadsskiftet på en ENSO på gränsen till El Niño. Då borde vi egentligen se SOI på lite lägre nivåer och att vi inte gör det får tolkas som att ENSO har rört sig från El Niño. Den senaste ensembleprognosen visade också lite mindre tendens till El Niño än prognosen från månaden före. Den aktuella SOI-noteringen är alltså en fortsättning på en trend till mindre El Niño.

Odlingsväder (SOI) januari 2010 till oktober 2013

Vete

Tekniskt har oddsen för ett brott uppåt försämrats avsevärt. Marknadens oförmåga att hålla kvar priset ovanför triangelformationen (bara en kortvarig rusning uppåt, som snabbt såldes ner igen) och den senaste sonderingen under golvet på triangeln, är en tydlig varning om en snar (och impulsiv) likvidering. Om inte toppnoteringen på 268.75 tas ut inom de närmaste dagarna, tror vi att det är klokt att gå ur långa positioner, och i synnerhet om 55-dagars glidande medelvärde bryts ordentligt.

Analys på vetepriset 19 september 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Vi gillar inte att 55-dagars glidande medelvärde är brutet och att 865.5 bröts vid kursfallet tidigare i veckan. Flaggan i sin helhet är inte bruten, men den tekniska bilden är mindre positiv än förra veckan.

Analys på chicagovete den 19 september 2012

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan.

Diagram över terminspriser på vete - Chicago och Matif

Efter fredagens uppgång i vete föll priserna tillbaka kraftigt både på CBOT och på Matif under måndagen. Förbättrade utsikter för sådden av det amerikanska höstvetet och kraftiga prisfall i majs och sojabönor pressade vete priserna. Rapporter om regn över västra Australien, den största vete-producerande staten, var också en bidragande faktor till det negativa sentimentet, även om mer nederbörd kommer att behövas – både i USA och i Australien.

Det torra vädret i USA har påskyndat skörden av majs och sojabönor, men också lett till att sådden av höstvete är fördröjd. Måndagens Crop Progress från USDA visade att sådden av amerikanskt höstvete har avancerat från 4% till 11% i förra veckan, vilket är något lägre än genomsnittet på 14%. I Nebraska, där 21% av sådden är avklarad jämfört med i vanliga fall över en tredjedel, har nederbörden i förra veckan inte gjort mycket för att återställa jordfuktigheten. I Colorado, en typisk delstat för ”hard red winter wheat”, är sådden också fördröjd som en följd av torra väderförhållanden. Trots detta försöker sig flera lantbrukare på att så i den torrlagda jorden, med förhoppningar om kommande regn och med ett försäkringsprogram som utlovar hyfsade ersättningar vid skördebortfall.

Väderprognoserna visar på kraftiga regn i sydöstra USA de närmaste dagarna, medan betydligt mindre nederbörd förutspås i de nord-centrala delarna samt i de höstvete producerande staterna Colorado, Nebraska och South Dakota:

Karta över väderprognoser i USA

Argentinas jordbruksminister estimerar landets vete produktion 2012/13 till 12.5 mt, vilket är högre än USDA’s estimat på 11.5 mt, och de omskrivna översvämningarna i landet sägs endast ha påverkat en liten del av årets veteskörd.

Rysslands jordbruksminister estimerar spannmålsskörden 2012/13 till 70-75 mt, vilket är oförändrat från tidigare estimat, och säger att landet exporterade 6.1 mt spannmål under perioden 1 Juli – 12 Sept (att jämföra med 7.38 mt vid samma tid förra året.

Ryska Grain Union estimerar Rysslands spannmålsskörd till 72 mt, med ett överskott på ca 16-17 mt för export. Priset på det ryska vetet för export kan säkert fortsätta att stiga om efterfrågan från Egypten håller i sig, vilket skulle gynna det franska vetet. Frågan kvarstår fortfarande om Ryssland kommer att införa exportförbud alt exportkvoter, även om den ryska regeringen vid flera tillfällen har förnekat att något sådant är i antågande.

GASC är aktiva i marknaden och har köpt mer än 1 mt under de senaste 2 veckorna, då det finns en viss oro över att länderna i Svarta Havs-regionen, såsom Ryssland och Ukraina, får allt mindre att erbjuda ju längre tiden går. GASC senaste inköp av 235 000 ton vete gjordes i förra veckan med fördelning enligt nedan: (60,000 ton ryskt vete från Glencore – $350.11/ton med fraktkostnad $10.85/ton –60,000 ton ryskt vete från Aston – $350.25/ton med fraktkostnad $10.85/ton –60,000 ton franskt vete från Invivo – $347/ton med fraktkostnad $13.90/ton –55,000 ton ukrainskt vete från Venus – $345.43/ton med fraktkostnad $15.67/ton.)

Ukrainas spannmålsexport uppgick till 4.39 mt per den 17 september, jämfört med 2.74 mt vid samma tid förra året, med fördelningen 2.13 mt vete, 1.25 mt majs och 959 100 ton korn. Landets spannmålsskörd 2012 förväntas uppgå till ca 46 mt, jämfört med 56.7 mt under 2011, och kan komma att inkludera ca 14.5 mt vete och ca 20 mt majs. Det sägs att den totala exporten av spannmål har ett tak på 19.4 mt för denna säsong (juli12-juni13), varav 4 mt vete, vilket får oss att tro att det kan bli aktuellt med restriktioner framåt i tiden även här.

Enligt ABARES senaste rapport förväntas veteproduktionen i Australien att minska med 24% under 2012/13 till ca 23 mt som en följd av minskad areal och lägre genomsnittlig avkastning pga av det torra vädret som har påverkat grödornas utveckling negativt. Exporten av australiensiskt vete förväntas dock bli i stort sett oförändrad 2012/13 på ca 23 mt, vilket återspeglar höga ingående lager i förhållande till genomsnittet. Så även om vete produktionen förväntas bli mindre än förra året, förväntas exporten av vete förbli hög pga av de stora skördarna de senaste två säsongerna.

Produktion av vete per stat i Australien

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har brutit 55-dagars glidande medelvärde och det är en varningssignal. 260 euro fungerar just nu som stöd, men med tanke på svagheten i majs och vete är det inte sannolikt att maltkorn skulle kunna försvara marken om de andra två marknaderna börjar falla.

Analys på pris för maltkorn - 19 september 2012

Potatis

Potatispriset handlades över 24 euro per dt, vilket utlöste den köpsignal vi talade om förra veckan. Potatis noterar nu kontraktshögsta. Detta brukar kunna följas av nya toppnoteringar.

Potatis noterar kontraktshögsta - Prisdiagram

Majs

Vi började varna för prisfall i majs för tre veckor sedan, vilket vi har upprepat med ökande övertygelse för varje vecka. Marknadens beteende passar inte in i bilden av en stigande marknad, utan snarare en marknad som är i en ”bear market”. 55-dagars glidande medelvärde är brutet, vilket är ytterligare en signal om svaghet. Vi tycker man ska vara kort majs. Ska man skydda den korta positionen bör man lägga in en ”buy stop” på 786 cent, vad gäller decemberkontraktet.

Priset på majs föll tillbaka kraftigt

Priset på majs föll tillbaka kraftigt i början på veckan och stängde på den lägsta nivån sedan slutet av juli till följd av prognoser om regn i Brasilien, och den pågående skörden i USA. Oro över att den globala handeln kan komma att bromsa in på grund av negativa globala ekonomiska utsikter påverkade också.Förra veckans amerikanska exportsiffror var dock bättre än väntade men erbjöd endast ett begränsat stöd till priserna.

Måndagens Crop progress rapport från USDA visar att den amerikanska skörden av majs går framåt i rekordfart och är nu avklarad till 26%, upp från 15% veckan innan och över det femåriga genomsnittet på 9%. Orsaken till detta är, förutom det torra vädret, också den tidiga sådden och den (alltför) snabba utvecklingen i många områden pga av sommarens torka. I Missouri t.ex är två tredjedelar av skörden redan avklarad, mot i vanliga fall mindre än en fjärdedel vid den här tiden. Majs klassad som ”good/excellent” har ökat med 2% till 24%.

Prognos på USA-majs

Den argentinska majsproduktionen 2012/13 kan komma att slå nytt rekord på 25-26 mt, om de gynnsamma väderförhållandena kvarstår under de kommande månaderna, enligt flera källor inom B.A och Rosario Grain Exchange. Den senaste rekordskörden, som sattes under säsongen 2010/11, uppgick till mer än 23.3 mt.

Argentinas regering har också godkänt ytterligare 2.75 mt majs för export från 2011/12 års skörd, vilket får den totala exportmängden att uppgå till 16.45 mt. I ett uttalande från regeringen har man också godkänt 15 mt majs för export från den kommande skörden 2012/13. Argentina reglerar exporten av majs och vete strikt för att hålla de inhemska livsmedelspriserna på en låg nivå, och regeringen upplåter bara export av grödor först efter att man avsatt tillräckligt för inhemska behov. Cordonnier uppskattar den totala produktionen av majs i Sydamerika 2012/13 till 101 mt jämfört med 95 mt under 2011/12.

Kina kan vara på väg mot en rekordskörd av majs den här säsongen. Produktionen beräknas uppgå till strax runt 200 mt, som en följd av gynnsamt väder med kraftiga regnfall i början på sommaren och sedan högsommarvärme. Om så är fallet, skulle det innebära en betydligt mindre import då den inhemska konsumtionen beräknas uppgå till ca 201 mt.

Sojabönor

Novemberkontraktet som likviderades kraftigt i måndags, bröt stödlinjen, vilket indikerar att den uppåtgående trenden är bruten. Priset fick stöd på 55-dagars glidande medelvärde. Än så länge har vi inte någon säljsignal från den tekniska analysen. Vid 1600 finns ett stöd, eftersom mycket handel skedde på den här nivån mellan juli och augusti. Marknaden skulle kunna få stöd där, och sedan stiga därifrån. För att verkligen få den uppgången skulle vi vilja se kraften att ta priset upp till 1693.5 cent / bu.

Utveckling och prognos för pris på sojabönor

CBOT sojabönor handlades limit down (maxgränsen på 70 cent) under måndagen. Oro över en hotande kinesisk-amerikansk handelstvist, svaga amerikanska exportsiffror, vinsthemtagningar, den pågående skörden i USA i kombination med rapporter om bättre än väntad avkastning och förbättrade prognoser om regn i Brasilien – som nu börjar så det som förväntas bli en rekordskörd om vädret samarbetat – var alla bidragande faktorer. Prat om att Kinas Sinograin kan komma att öka sitt program gällande försäljning av sojabönor från statliga lager, med rykten om att 3.5-4 mt kan komma att auktioneras ut (mot vanligtvis ca 400 000 ton vid de senaste auktionerna), tyngde också priset.

Måndagens Crop Progess från USDA visar att den amerikanska skörden av sojabönor nu är avklarad till 10%, vilket är långt över genomsnittet på 4% vid denna tid, samt att grödorna i de områden som är mest utsatta för köld ligger långt före i sin utveckling. Väderutsikterna för denna vecka innehåller dessutom minimalt med regn så skörden förväntas fortsätta i hög takt. Sojabönor klassade som ”good/excellent” ökade med 1% till 33%.

Utlovade prognoser om regn, bla i Mato Grosso och norra Brasilien under andra halvan av september, lättade oron över att torkan även ska komma att påverka Brasiliens nästa sojabönsskörd, vilken förväntas nå rekordnivåer. Även Argentina beräknas få regn de kommande dagarna.

Väderprognoser för Brasilien

Cordonnier estimerar Brasiliens sojabönsproduktion 2012/13 till 81.9 mt, med en ökning på 8% av sådd areal jämfört med ett år sedan. Den totala produktionen av sojabönor i Sydamerika förväntas uppgå till 151 mt under 2012/13, jämfört med 115 mt under 2011/12.

Mer regn än normalt under de senaste 3 veckorna i Indien förväntas bidra till att öka avkastningen för de grödor som påverkades av den regnfattiga perioden i början av monsun säsongen. Monsunregnen under juni-september är avgörande för Indiens jordbrukssektor, då 55% av all jordbruksmark är beroende av regnvatten. Den senaste tidens nederbörd har varit gynnsamma för sojabönor, den viktigaste oljeväxten som sås under sommaren, och tidiga indikationer pekar på en ökad produktion 2012/13 mellan 10.6-11.5 mt (jämfört med 10.6 mt 2011/12).

Raps

”Tryckkokaren” har fortsatt. Men stödlinjen bröts i måndagens kraftiga likvidering, som stannade på 500 euro. 55-dagars glidande medelvärde är också brutet. Det här är dock inte riktigt, ännu, en säljsignal, för den sidledes rörelsen kan fortsätta. Den kan i sin tur följas av ytterligare en brott nedåt. Eller ett brott uppåt. Men vi har noterat hur övertygade säljare det fanns och tycks finnas på 520 euro.

Prisutveckling och prognos för pris på raps

Prognosen för den globala produktionen av raps 2012/13 justeras ned med 563 000 ton denna månad av USDA till 61.3 mt då en lägre produktion i Kanada endast delvis kompenseras av en ökad skörd i EU. Växtförhållandena har huvudsakligen varit gynnsamma, men vissa områden har inte klarat sig lika bra. I Saskatchewan har lantbrukare sått mindre raps än man tidigare trott som en följd av alltför mycket nederbörd under våren. Detta gör att den estimerade arealen justeras ned 0.1 miljoner hektar, vilket fortfarande är en rekordnivå. Med en lägre areal och minskad avkastning justeras den kanadensiska produktionen av raps ned med 900 000 ton till 15.4 mt.

Stapeldiagram över import, lager och produktion av raps

CCC (Canola Council of Canada) är dock övertygade om att landet kommer att se en rekordhög produktion i år som förväntas uppgå till 16-16.5 mt.

Gris

Grispriset fann stöd på 70 cent och har noterat en högre topp än den i månadsskiftet augusti-september. Det kan tolkas som en köpsignal, men vi tror att det tar lite mer tid än så för att vända den kraftiga nedåttrenden. Vi går dock över till en neutral rekommendation.

Utveckling och prognos för pris på gris

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har backat lite jämfört med förra veckan.

Priset på mjölkpulver har backat

Nedan ser vi priset på smör, som backat ännu tydligare än som är fallet med SMP.

Priset på smör har gått ner

På den amerikanska börsen CME i Chicago testar priset på Klass 3 mjölk nu högstanoteringen. Ett brott uppåt öppnar för ytterligare uppgång, men den relativt kraftiga rekylen i september ger en varningssignal om att uppåttrenden är ifrågasatt av somliga på marknaden.

Mjölk Klass 3 - Pris på CME-börsen

Socker

Priset på socker, föll liksom många jordbruksprodukter kraftigt i måndags. 20 cent blev därmed ett övre tak för kursrörelserna just nu. Skulle priset gå över 20 cent, får vi därmed en köpsignal, men just nu är vi neutrala till socker.

Neutral prognos för pris på socker

EURSEK

EURSEK har nått så långt upp som den borde enligt teknisk analys. Tekniskt pekar det nedåt nu och vi har säljrekommendation på euro mot kronor. Vi är negativa både på en veckas, såväl som tre månaders sikt.

EUR SEK valutaprognos

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Vi tror därför på ”sidledes rörelse”.

USD SEK - Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära