Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 20 september 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVi ändrar rekommendationen för alla spannmål och oljeväxter till neutral, utom för majs, där vi rekommenderar en kort position. Potatis befinner sig dock i stigande trend, efter att just ha lämnat en konsolideringsfas. Priset på lean hogs har också stigit från botten på 70 cent, så vi går över till en neutral rekommendation efter en lång tid med säljrekommendation.

 

Tendens för priser på jordbruksråvarorPolitik

Frankrike har kallat till ett krismöte med G20’s jordbruksministrar i mitten av oktober i Rom på för att diskutera hur man ska kunna bromsa de kraftiga prissvängningarna i spannmålsmarknaden, efter att årets torka och rekordhöga priser har skapat nya farhågor om en global matkris. Uttalandet kom efter samtal mellan Frankrikes president Francois Hollande och Jose Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jorbdruksorganisation (FAO). Flera förslag har lagts fram under de senaste dagarna, bland annat utveckling av strategiska lager och ett stopp i expanderingen av biobränsle som tillverkas av matgrödor.

Odlingsväder

SOI har fortsatt att stiga och ligger nu på +3.3 (+1.2). Det kan tolkas som att tendensen till El Niño har avtagit. Ensembleprognosen pekade vid senaste körningen vid månadsskiftet på en ENSO på gränsen till El Niño. Då borde vi egentligen se SOI på lite lägre nivåer och att vi inte gör det får tolkas som att ENSO har rört sig från El Niño. Den senaste ensembleprognosen visade också lite mindre tendens till El Niño än prognosen från månaden före. Den aktuella SOI-noteringen är alltså en fortsättning på en trend till mindre El Niño.

Odlingsväder (SOI) januari 2010 till oktober 2013

Vete

Tekniskt har oddsen för ett brott uppåt försämrats avsevärt. Marknadens oförmåga att hålla kvar priset ovanför triangelformationen (bara en kortvarig rusning uppåt, som snabbt såldes ner igen) och den senaste sonderingen under golvet på triangeln, är en tydlig varning om en snar (och impulsiv) likvidering. Om inte toppnoteringen på 268.75 tas ut inom de närmaste dagarna, tror vi att det är klokt att gå ur långa positioner, och i synnerhet om 55-dagars glidande medelvärde bryts ordentligt.

Analys på vetepriset 19 september 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Vi gillar inte att 55-dagars glidande medelvärde är brutet och att 865.5 bröts vid kursfallet tidigare i veckan. Flaggan i sin helhet är inte bruten, men den tekniska bilden är mindre positiv än förra veckan.

Analys på chicagovete den 19 september 2012

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan.

Diagram över terminspriser på vete - Chicago och Matif

Efter fredagens uppgång i vete föll priserna tillbaka kraftigt både på CBOT och på Matif under måndagen. Förbättrade utsikter för sådden av det amerikanska höstvetet och kraftiga prisfall i majs och sojabönor pressade vete priserna. Rapporter om regn över västra Australien, den största vete-producerande staten, var också en bidragande faktor till det negativa sentimentet, även om mer nederbörd kommer att behövas – både i USA och i Australien.

Det torra vädret i USA har påskyndat skörden av majs och sojabönor, men också lett till att sådden av höstvete är fördröjd. Måndagens Crop Progress från USDA visade att sådden av amerikanskt höstvete har avancerat från 4% till 11% i förra veckan, vilket är något lägre än genomsnittet på 14%. I Nebraska, där 21% av sådden är avklarad jämfört med i vanliga fall över en tredjedel, har nederbörden i förra veckan inte gjort mycket för att återställa jordfuktigheten. I Colorado, en typisk delstat för ”hard red winter wheat”, är sådden också fördröjd som en följd av torra väderförhållanden. Trots detta försöker sig flera lantbrukare på att så i den torrlagda jorden, med förhoppningar om kommande regn och med ett försäkringsprogram som utlovar hyfsade ersättningar vid skördebortfall.

Väderprognoserna visar på kraftiga regn i sydöstra USA de närmaste dagarna, medan betydligt mindre nederbörd förutspås i de nord-centrala delarna samt i de höstvete producerande staterna Colorado, Nebraska och South Dakota:

Karta över väderprognoser i USA

Argentinas jordbruksminister estimerar landets vete produktion 2012/13 till 12.5 mt, vilket är högre än USDA’s estimat på 11.5 mt, och de omskrivna översvämningarna i landet sägs endast ha påverkat en liten del av årets veteskörd.

Rysslands jordbruksminister estimerar spannmålsskörden 2012/13 till 70-75 mt, vilket är oförändrat från tidigare estimat, och säger att landet exporterade 6.1 mt spannmål under perioden 1 Juli – 12 Sept (att jämföra med 7.38 mt vid samma tid förra året.

Ryska Grain Union estimerar Rysslands spannmålsskörd till 72 mt, med ett överskott på ca 16-17 mt för export. Priset på det ryska vetet för export kan säkert fortsätta att stiga om efterfrågan från Egypten håller i sig, vilket skulle gynna det franska vetet. Frågan kvarstår fortfarande om Ryssland kommer att införa exportförbud alt exportkvoter, även om den ryska regeringen vid flera tillfällen har förnekat att något sådant är i antågande.

GASC är aktiva i marknaden och har köpt mer än 1 mt under de senaste 2 veckorna, då det finns en viss oro över att länderna i Svarta Havs-regionen, såsom Ryssland och Ukraina, får allt mindre att erbjuda ju längre tiden går. GASC senaste inköp av 235 000 ton vete gjordes i förra veckan med fördelning enligt nedan: (60,000 ton ryskt vete från Glencore – $350.11/ton med fraktkostnad $10.85/ton –60,000 ton ryskt vete från Aston – $350.25/ton med fraktkostnad $10.85/ton –60,000 ton franskt vete från Invivo – $347/ton med fraktkostnad $13.90/ton –55,000 ton ukrainskt vete från Venus – $345.43/ton med fraktkostnad $15.67/ton.)

Ukrainas spannmålsexport uppgick till 4.39 mt per den 17 september, jämfört med 2.74 mt vid samma tid förra året, med fördelningen 2.13 mt vete, 1.25 mt majs och 959 100 ton korn. Landets spannmålsskörd 2012 förväntas uppgå till ca 46 mt, jämfört med 56.7 mt under 2011, och kan komma att inkludera ca 14.5 mt vete och ca 20 mt majs. Det sägs att den totala exporten av spannmål har ett tak på 19.4 mt för denna säsong (juli12-juni13), varav 4 mt vete, vilket får oss att tro att det kan bli aktuellt med restriktioner framåt i tiden även här.

Enligt ABARES senaste rapport förväntas veteproduktionen i Australien att minska med 24% under 2012/13 till ca 23 mt som en följd av minskad areal och lägre genomsnittlig avkastning pga av det torra vädret som har påverkat grödornas utveckling negativt. Exporten av australiensiskt vete förväntas dock bli i stort sett oförändrad 2012/13 på ca 23 mt, vilket återspeglar höga ingående lager i förhållande till genomsnittet. Så även om vete produktionen förväntas bli mindre än förra året, förväntas exporten av vete förbli hög pga av de stora skördarna de senaste två säsongerna.

Produktion av vete per stat i Australien

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har brutit 55-dagars glidande medelvärde och det är en varningssignal. 260 euro fungerar just nu som stöd, men med tanke på svagheten i majs och vete är det inte sannolikt att maltkorn skulle kunna försvara marken om de andra två marknaderna börjar falla.

Analys på pris för maltkorn - 19 september 2012

Potatis

Potatispriset handlades över 24 euro per dt, vilket utlöste den köpsignal vi talade om förra veckan. Potatis noterar nu kontraktshögsta. Detta brukar kunna följas av nya toppnoteringar.

Potatis noterar kontraktshögsta - Prisdiagram

Majs

Vi började varna för prisfall i majs för tre veckor sedan, vilket vi har upprepat med ökande övertygelse för varje vecka. Marknadens beteende passar inte in i bilden av en stigande marknad, utan snarare en marknad som är i en ”bear market”. 55-dagars glidande medelvärde är brutet, vilket är ytterligare en signal om svaghet. Vi tycker man ska vara kort majs. Ska man skydda den korta positionen bör man lägga in en ”buy stop” på 786 cent, vad gäller decemberkontraktet.

Priset på majs föll tillbaka kraftigt

Priset på majs föll tillbaka kraftigt i början på veckan och stängde på den lägsta nivån sedan slutet av juli till följd av prognoser om regn i Brasilien, och den pågående skörden i USA. Oro över att den globala handeln kan komma att bromsa in på grund av negativa globala ekonomiska utsikter påverkade också.Förra veckans amerikanska exportsiffror var dock bättre än väntade men erbjöd endast ett begränsat stöd till priserna.

Måndagens Crop progress rapport från USDA visar att den amerikanska skörden av majs går framåt i rekordfart och är nu avklarad till 26%, upp från 15% veckan innan och över det femåriga genomsnittet på 9%. Orsaken till detta är, förutom det torra vädret, också den tidiga sådden och den (alltför) snabba utvecklingen i många områden pga av sommarens torka. I Missouri t.ex är två tredjedelar av skörden redan avklarad, mot i vanliga fall mindre än en fjärdedel vid den här tiden. Majs klassad som ”good/excellent” har ökat med 2% till 24%.

Prognos på USA-majs

Den argentinska majsproduktionen 2012/13 kan komma att slå nytt rekord på 25-26 mt, om de gynnsamma väderförhållandena kvarstår under de kommande månaderna, enligt flera källor inom B.A och Rosario Grain Exchange. Den senaste rekordskörden, som sattes under säsongen 2010/11, uppgick till mer än 23.3 mt.

Argentinas regering har också godkänt ytterligare 2.75 mt majs för export från 2011/12 års skörd, vilket får den totala exportmängden att uppgå till 16.45 mt. I ett uttalande från regeringen har man också godkänt 15 mt majs för export från den kommande skörden 2012/13. Argentina reglerar exporten av majs och vete strikt för att hålla de inhemska livsmedelspriserna på en låg nivå, och regeringen upplåter bara export av grödor först efter att man avsatt tillräckligt för inhemska behov. Cordonnier uppskattar den totala produktionen av majs i Sydamerika 2012/13 till 101 mt jämfört med 95 mt under 2011/12.

Kina kan vara på väg mot en rekordskörd av majs den här säsongen. Produktionen beräknas uppgå till strax runt 200 mt, som en följd av gynnsamt väder med kraftiga regnfall i början på sommaren och sedan högsommarvärme. Om så är fallet, skulle det innebära en betydligt mindre import då den inhemska konsumtionen beräknas uppgå till ca 201 mt.

Sojabönor

Novemberkontraktet som likviderades kraftigt i måndags, bröt stödlinjen, vilket indikerar att den uppåtgående trenden är bruten. Priset fick stöd på 55-dagars glidande medelvärde. Än så länge har vi inte någon säljsignal från den tekniska analysen. Vid 1600 finns ett stöd, eftersom mycket handel skedde på den här nivån mellan juli och augusti. Marknaden skulle kunna få stöd där, och sedan stiga därifrån. För att verkligen få den uppgången skulle vi vilja se kraften att ta priset upp till 1693.5 cent / bu.

Utveckling och prognos för pris på sojabönor

CBOT sojabönor handlades limit down (maxgränsen på 70 cent) under måndagen. Oro över en hotande kinesisk-amerikansk handelstvist, svaga amerikanska exportsiffror, vinsthemtagningar, den pågående skörden i USA i kombination med rapporter om bättre än väntad avkastning och förbättrade prognoser om regn i Brasilien – som nu börjar så det som förväntas bli en rekordskörd om vädret samarbetat – var alla bidragande faktorer. Prat om att Kinas Sinograin kan komma att öka sitt program gällande försäljning av sojabönor från statliga lager, med rykten om att 3.5-4 mt kan komma att auktioneras ut (mot vanligtvis ca 400 000 ton vid de senaste auktionerna), tyngde också priset.

Måndagens Crop Progess från USDA visar att den amerikanska skörden av sojabönor nu är avklarad till 10%, vilket är långt över genomsnittet på 4% vid denna tid, samt att grödorna i de områden som är mest utsatta för köld ligger långt före i sin utveckling. Väderutsikterna för denna vecka innehåller dessutom minimalt med regn så skörden förväntas fortsätta i hög takt. Sojabönor klassade som ”good/excellent” ökade med 1% till 33%.

Utlovade prognoser om regn, bla i Mato Grosso och norra Brasilien under andra halvan av september, lättade oron över att torkan även ska komma att påverka Brasiliens nästa sojabönsskörd, vilken förväntas nå rekordnivåer. Även Argentina beräknas få regn de kommande dagarna.

Väderprognoser för Brasilien

Cordonnier estimerar Brasiliens sojabönsproduktion 2012/13 till 81.9 mt, med en ökning på 8% av sådd areal jämfört med ett år sedan. Den totala produktionen av sojabönor i Sydamerika förväntas uppgå till 151 mt under 2012/13, jämfört med 115 mt under 2011/12.

Mer regn än normalt under de senaste 3 veckorna i Indien förväntas bidra till att öka avkastningen för de grödor som påverkades av den regnfattiga perioden i början av monsun säsongen. Monsunregnen under juni-september är avgörande för Indiens jordbrukssektor, då 55% av all jordbruksmark är beroende av regnvatten. Den senaste tidens nederbörd har varit gynnsamma för sojabönor, den viktigaste oljeväxten som sås under sommaren, och tidiga indikationer pekar på en ökad produktion 2012/13 mellan 10.6-11.5 mt (jämfört med 10.6 mt 2011/12).

Raps

”Tryckkokaren” har fortsatt. Men stödlinjen bröts i måndagens kraftiga likvidering, som stannade på 500 euro. 55-dagars glidande medelvärde är också brutet. Det här är dock inte riktigt, ännu, en säljsignal, för den sidledes rörelsen kan fortsätta. Den kan i sin tur följas av ytterligare en brott nedåt. Eller ett brott uppåt. Men vi har noterat hur övertygade säljare det fanns och tycks finnas på 520 euro.

Prisutveckling och prognos för pris på raps

Prognosen för den globala produktionen av raps 2012/13 justeras ned med 563 000 ton denna månad av USDA till 61.3 mt då en lägre produktion i Kanada endast delvis kompenseras av en ökad skörd i EU. Växtförhållandena har huvudsakligen varit gynnsamma, men vissa områden har inte klarat sig lika bra. I Saskatchewan har lantbrukare sått mindre raps än man tidigare trott som en följd av alltför mycket nederbörd under våren. Detta gör att den estimerade arealen justeras ned 0.1 miljoner hektar, vilket fortfarande är en rekordnivå. Med en lägre areal och minskad avkastning justeras den kanadensiska produktionen av raps ned med 900 000 ton till 15.4 mt.

Stapeldiagram över import, lager och produktion av raps

CCC (Canola Council of Canada) är dock övertygade om att landet kommer att se en rekordhög produktion i år som förväntas uppgå till 16-16.5 mt.

Gris

Grispriset fann stöd på 70 cent och har noterat en högre topp än den i månadsskiftet augusti-september. Det kan tolkas som en köpsignal, men vi tror att det tar lite mer tid än så för att vända den kraftiga nedåttrenden. Vi går dock över till en neutral rekommendation.

Utveckling och prognos för pris på gris

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har backat lite jämfört med förra veckan.

Priset på mjölkpulver har backat

Nedan ser vi priset på smör, som backat ännu tydligare än som är fallet med SMP.

Priset på smör har gått ner

På den amerikanska börsen CME i Chicago testar priset på Klass 3 mjölk nu högstanoteringen. Ett brott uppåt öppnar för ytterligare uppgång, men den relativt kraftiga rekylen i september ger en varningssignal om att uppåttrenden är ifrågasatt av somliga på marknaden.

Mjölk Klass 3 - Pris på CME-börsen

Socker

Priset på socker, föll liksom många jordbruksprodukter kraftigt i måndags. 20 cent blev därmed ett övre tak för kursrörelserna just nu. Skulle priset gå över 20 cent, får vi därmed en köpsignal, men just nu är vi neutrala till socker.

Neutral prognos för pris på socker

EURSEK

EURSEK har nått så långt upp som den borde enligt teknisk analys. Tekniskt pekar det nedåt nu och vi har säljrekommendation på euro mot kronor. Vi är negativa både på en veckas, såväl som tre månaders sikt.

EUR SEK valutaprognos

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Vi tror därför på ”sidledes rörelse”.

USD SEK - Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *