Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 18 augusti 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för råvarupriserSpänningen var stor i marknaden inför WASDE-rapporten från USDA tisdags kväll. När den väl kom var den någorlunda i linje med förväntningarna, med övervikt åt det negativa hållet. Den här rapporten var dock inte tillräckligt ”bearish” för att trycka ner priserna ytterligare.

Fredagens handel präglades annars av att en rysk pansarkolonn setts rulla över gränsen och in i Ukraina (av journalister från ansedda the Guardian och the Telegraph). Pansarkolonnen besköts och förstördes delvis av ukrainskt artilleri. NATO-chefen kallade detta för en ”incursion”, vilket är en eufemism för ”invasion”. De vita lastbilarna med humanitär hjälp, som följts av media när de färdats söderut på den ryska sidan har också befunnits vara till stor del tomma. Oron för fullskaligt och öppet krig oroar, men en öppning för detta har ännu inte getts. Ett fullskaligt krig skulle kunna betyda allvarliga störningar i importländerna i Nordafrika och Mellanösterns försörjning på kort sikt. På längre sikt är den här typen av reaktioner ofta säljtillfällen.

Importembargot som Ryssland införde märks hittills på varor som handlas på EUREX-börsen: Potatis, gris och mjölk. Mjölkpriset har fortsatt att rasa. Prisfallet är 25% hittills i år räknat på terminspriserna. Räknat på spotkontrakten, är raset ca 25% bara i augusti. Terminspriserna visar att detta inte är en temporär chock. Marknaden förväntar sig inte en prisuppgång inom ett och ett halvt års tid. Det är så långt terminsmarknaden sträcker sig. Potatispriset, som redan var riktigt lågt pga nederbörden i sommar, föll ytterligare i veckan som gick. Grispriset har nu också börjat falla.

Förutom dessa, är även sojaoljan (vegetabilisk olja generellt) också en betydande förlorare med en prisnedgång på 7%.

Odlingsväder

Kontinentaleuropa väntas torka upp de kommande två veckorna, medan Norden får ungefär dubbla nederbörden jämfört med den normala.

Odlingsväder

Prognoskartan för nederbörden i USA de kommande två veckorna ser fortsatt ”bearish” ut för majs och sojabönor:

Odlingsväder

Prognosen för Ryssland och Ukraina visar fortsatt lite över normal nederbörd. Det ser inte ut att vara någon risk för lägre skörd av majs, t ex.

Odlingsväder

Brasilien får mer nederbörd än normalt längs kusten och mindre än normalt inåt landet.

Odlingsväder

Det talas om att Indiens monsun är normal nu, men att den ackumulerat sedan starten är svagare än normalt. Ser man på väderlekskartorna kan man dock se att nederbörden faktiskt INTE ser riktigt normal ut. Området kring New Delhi, där det odlas mycket sockerrör, bland annat, har fått ungefär hälften och ännu mindre än normal nederbörd. Det hjälper inte särskilt mycket om vissa områden får väsentligt mycket mer nederbörd än normalt, medan andra delar inte får något alls, men jag begriper kanske inte det här. ”Nästan normalt” ser det i var fall inte ut, och inte heller i prognosen fram till den 1 september.

Odlingsväder

Vete

Matifvetet fann stöd på 170 och steg kraftigt i fredags efter att det blivit känt att en fordonskolonn med ryska nationalitetsbeteckningar kört över gränsen till Ukraina och delvis blivit förstörd av ukrainskt artilleri. Enligt ukrainarna är detta ingen nyhet, men nu var det två journalister från väst (Guardian och Telegraph) som fotograferade, filmade och skrev om den. Natochefen kallar detta för en ”incursion” (Webster’s New World Dictionary säger att det betyder ”an invasion or raid”; om ”invasion” står ”an invading or being invaded, as by an army”). Så om det betyder samma sak, varför inte använda det enklare ”invasion”, när det uppenbarligen också är en exakt beskrivning av vad som händer? Förmodligen för att ge Ryssland en möjlighet att dra sig tillbaka.

Marknaden tyckte nog att det var sak samma i alla fall, och handlade upp veteterminerna överlag och novemberterminen stängde på dagshögsta 173.75. Detta är dock precis under ett tekniskt stöd och geopolitik styr inte priset på vete på längre sikt.

Vetepris

Skillnaden mellan ”London-vete” (foder) och Matif (kvarnvete) har fortsatt att öka den senaste veckan, om än marginellt.

Skillnaden mellan "London-vete" (foder) och Matif (kvarnvete)

Chicagovetet (december)steg under större delen av veckan, men steg kraftigt i fredags.

Vetepris

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Det har varit rörelse ner och sedan upp, nästan exakt tillbaka till hur det var för en vecka sedan.

Vetekurvor

Skörden av höstvetet i USA hade i måndags för en vecka sedan avancerat 7% till 90% skördat. Därmed är skörden i praktiken klar nu i USA.

Vete

Non-commercials i CFTC:s rapport har köpt tillbaka ytterligare nästan 6000 kontrakt och är nu ”bara” sålda 76 639 kontrakt.

Vete

USDA:s WASDE-rapport kom i veckan. Det var stora förväntningar på den, men det blev bara en tumme. Produktionen justeras upp i USA, Kina och Ryssland. För FSU som helhet höjdes produktionen med massiva 8 mt. Detta är dock mindre än vad lokala rapporter om hektarskörden indikerar. Den allmänna uppfattningen är att USDA inte genomfört hela revideringen uppåt nu, och att mer kan komma i septemberrapporten. 8 mt högre produktion i ett nafs är en ovanligt stor höjning och en höjning med 15 mt hade varit sensationellt. Men vi räknar med att mer kommer. Detta var egentligen inte alls en positiv rapport, men marknaden reagerade nästan inte alls.

Världsproduktion av vete

Med så här lågt vetepris, ökar också konsumtionen. Framförallt i EU väntar sig USDA att den högre andelen fodervete leder till högre konsumtion av denna till foder. Utgående lager öakr därför med nästan 3.5 mt (medan produktionen ökar med 11 mt). De senaste åren har vi sett utgående lager i EU som i princip har inneburit att det varit helt tomt innan ny skörd kommer in. Nu ser vi lagernivåerna öka i EU och i USA.

Vete-carry-out stocks

Pris i förhållande till lager på global basis visar att priset ser ”lågt” ut i förhållande till de senaste årens relation. Å andra sidan har vi inte samma paradigm som de senaste åren. Kinas sug efter mer spannmål håller på att mattas. Produktionen har kommit i kapp efterfrågan. Relationen mellan pris och lager håller på att ansluta sig till den nivå som gällde innan råvaruboomen driven av Kina inleddes vid mitten av 00-talet.

Vete

Optionsmarknaden prissätter optioner till lägre implicit volatilitet efter WASDE-rapporten. Den handlade volatiliteten har minskat från 21% till 19% sedan i tisdags.

Vete

I torsdags höjde StrategieGrains sitt estimat för veteproduktionen i EU ytterligare lite till 144.1 mt. USDA låg som vi såg i princip oförändrat på 147.87 mt ovan. Madame Defois & Co anger däremot att volymen av vete som når kvarnvetekvalitet blir 11 mt lägre än förra året, 85 mt istället för 96 mt förra året.

StrategieGrains estimerar att EU:s export av vete 2014/15 uppgår till 23.7 mt, 0.9 mt lägre än 2013/14. Frankrike väntas exportera 3 mt mindre, men detta kompenseras av högre export från främst Polen och Tyskland.

Från Tyskland verkar veteskörden komma in till bättre falltal än befarat.

Fundamenta pekar på fallande pris, men marknaden vill inte handla åt det hållet. Om den ville det, hade den gjort det i veckan som gick. Även om det inte betyder något på längre sikt för utbud och efterfrågan, kan Rysslands nu allt mer öppna aggressivitet, få folk att vilja skaffa sig egna lager av vete. Detta innebär kortsiktigt att risken är på uppsidan i priset. Vi fortsätter med köprekommendation.

Maltkorn

Maltkornsterminen för leverans i november ligger fortsatt under 200 euro och spreaden till kvarnvete är ca 25 euro.

Maltkorn

Majs

Majspriset vände upp i takt med ökande aggression från Ryssland mot sitt grannland Ukraina. Priset testar just nu ett tekniskt motstånd vid 380 cent. Bryts det, kommer det att släppa loss en våg av köpordrar.

Corn future

Crop condition var oförändrat på 73% good/excellent.

Majs crop condition

Non-commercials är nettosålda 16,131 kontrakt (förra veckan 10,500).

Majs

WASDE-rapporten innehöll, som väntat, en höjning av USA:s produktion och även av EU:s, som också var väntat. Den mycket omdiskuterade hektarskörden i USA hamnade på 167.4 bu/acre och den är survey-baserad. Det är lägre än vad marknaden hade förväntat sig. Spannet i prognoserna låg på 168 – 172, med ett medelvärde på 170. Marknaden reagerade dock varken ”bullish” eller ”bearish”, och marknaden stängde inom några cent från i dagarna innan.

World corn production

Konsumtionen av majs ökar inte lika mycket som konsumtionen av vete. Det beror på att foderkonsumtionen ökar extra mycket för vete, vilket tar marknad från majsen. Utgående lager väntas nu öka med nästan 17 mt i förhållande till förra året. Däremot ser vi en sänkning av utgående lager, faktiskt, från juli månads estimat. Att det faktiskt blev en sänkning beror på att USDA sänkte carry-in-stocks 2014/15 (carry out 2013/14) med drygt 2 mt.

Corn carry-out stocks

Också för majs är relationen mellan utgående lager och pris nere på nivåer som gällde innan den Kina-drivna råvaruboomen startade för ungefär 10 år sedan.

Corn

Bryts det tekniska motståndet i veckan som kommer, signaleras att den fallande pristrenden är bruten. Vädret i Ryssland / Ukraina är gynnsamt för odlingen där, liksom vädret i USA. Fundamentalt sett borde priset gå ner, men på kort sikt skulle ett krig mellan Ryssland och Ukraina driva upp priset. Vi fortsätter med neutral rekommendation, men med rekommendationen att köpa om 380 cent bryts för CZ4.

Sojabönor

Sojabönorna tycks hålla emot på 1050 cent. Det beror helt och hållet på sojamjölet, medan sojaoljan fortsätter falla.

Sojabönor

Priset på sojamjöl steg kraftigt i fredags på Rysslands-oro. Sojamjöl är en trång resurs och skulle världen bli oroligare är det en vara som man vill ha i lager.

Sojamjöl

Sojaoljans prisnedgång i maklig takt, övergick i brant fall efter WASDE-rapporten.

Sojaolja

Crop condition för sojabönor backade 1% till 70% good/excellent.

Crop condition för sojabönor

Non-commmercials är nettosålda 49,000 kontrakt (förra veckan 58,000), fortfarande är det ovanligt mycket.

Soja

WASDE-rapporten innehöll inga förändringar alls (nästan) vad gäller produktionen av sojabönor.

Soja

Inte heller utgående lager förändrades nämnvärt i WASDE-rapporten.

Carry-out

Priset på sojabönor i förhållande till utgående lager på global basis, fortsätter att vara helt ”off the chart”.

Priset på sojabönor i förhållande till utgående lager

Vi fortsätter med neutral rekommendation tills vidare.

Raps

Novemberkontraktet på raps fortsätter att ligga väldigt nära den tekniska stödnivån på 320 euro.

Rapspris

Vi behåller säljrekommendationen på rapsfröterminer.

Potatis

Potatis till hör de jordbruksprodukter som drabbas hårdast av Rysslands importembargo. När priset låg under 8 EUR / 100 Kg fanns säkerligen producenter av pommes frites som tyckte att priset fallit tillräckligt för att motivera en prissäkring av inköpen. När sedan Rysslands embargo slog till, kanske dessa insåg att de inte kan exportera lika mycket till Ryssland, och intresset föll av. 7 Euro är nu ett tekniskt stöd och priset stängde på 7.20 i fredags.

Potatispris

Gris

Lean hogs fortsatte prisfallet och nådde ner till under 95 cent per pund i fredags.

Lean hogs future

Nedan ser vi kursdiagrammet för septemberkontraktet på EUREX Hogs. Priset har fallit från 1.70 EUR/Kg till 1.63 när marknaden stängde i fredags. Orsaken är Rysslands embargo och ekonomisk statistik som visar att EU tycks vara på väg mot recession igen.

Euro hogs-terminer

Mjölk

Mjölkpriset har fortsatt att falla handlöst. Det går inte att säga var botten är. Priset kan falla avsevärt mycket lägre. Den mjölk som nu inte används till osttillverkning kommer förmodligen att gå till smör och pulver, vilket sätter ytterligare press på dessa produktmarknaders priser, när väl omställningen skett.

På tisdag 19 augusti är det dags för den andra Global Dairy Trade – auktionen i augusti. Den första, den 5 augusti ägde rum innan Ryssland hade tillkännagivit sitt importembargo på bland annat mjölkprodukter.

Enligt Eurostat var mjölkproduktionen i EU-28 i maj högre än i april på 13.5 mt mot 12.9 mt. Det var en ökning med 4.7%. Alla siffror har ännu inte publicerats för juni, men det verkar som om det kan bli en nedgång med 4% om man tittar på några av de som har rapporterat juni månads statistik. De lägre priserna börjar alltså ha en effekt på produktionen, såsom man kan förvänta sig.

Mejeripriser

Decemberkontraktet på smör har fortsatt att falla, efter Rysslands embargo.

Decemberkontraktet på smör

Även terminerna på SMP föll abrupt. Nedan ser vi terminskontrakten för SMP på EUREX. Nedan ser vi decemberkontraktet på SMP, som för en vecka sedan handlades i 2400 EUR/ton. Vid stängning i fredags hade priset för leverans i december av ett ton SMP fallit till 2150 EUR/ton.

Skimmed milk powder

Smör är fortfarande dyrt om man jämför EUREX smör-index för spotpriset i norra Kontinentaleuropa med rapsolja (UkrAgroConsults notering för rapsolja FOB Rotterdam).

Priser

Nedan ser vi terminspriserna för mjölkråvara basis köpkurserna på terminerna för smör och SMP på EUREX, omräknat till kronor per kilo. Det genomsnittliga priset för leverans av 1 Kg per månad från september till och med augusti nästa år är 2.92 kr / Kg. Det är en nedgång i terminspriserna på 25% från början på året.

Mjölkråvara

Vi kan inte bedöma om detta är rätt nivå just nu. Osäkerheten är mycket stor. Risken är stor att prisraset fortsätter och det går inte att säga hur djupt det kan bli. Prisuppgång, mer än marginellt, är uteslutet. Så vi fortsätter med säljrekommendation.

Socker

Priset på socker fortsatte falla i veckan och är nu nere på bottennivåerna som registrerades i början av året.

Sockerpris

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära