Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 maj 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på råvaror45 mt högre veteskörd globalt och 6 mt högre lager är USDA:s första prognos för säsongen 2013/14, som kom i fredags klockan 18:00 svensk tid. WASDE-rapporten indikerar att rätt pris för vete, sojabönor och majs är väsentligt lägre än dagens höga priser. Lantbrukare som inte prissäkrat sin skörd av spannmål eller raps borde göra det, åtminstone till en betydande del.

Vete

Priset på vete stängde ner på Matif på den halvtimmes handel som var möjlig efter att WASDE-rapporten publicerats i fredags. Det tekniska stödet vid 210 euro lär kunna brytas när handeln drar igång på den nya veckan.

Vetepris-diagram den 11 maj 2013

Decemberkontraktet på CBOT steg inför rapporten upp mot motståndet på 758 cent, men föll sedan tillbaka på fredagen efter USDA:s rapport.

Vetepris- termin på CBOT

Ser vi på den senaste veckan förändring av terminskurvorna, ser vi att terminspriserna framåt i tiden gått ner ungefär lika mycket oavsett löptid i Europa. I USA, däremot har bara de kortaste terminskurvorna sjunkit. Från och med mars-leverans nästa år ligger priset högre i USA än i Europa. Som vanligt får man alltså bättre betalt om man säljer nästa års skörd via Chicago-terminerna än om man säljer Matif-terminerna.

Terminspriser på vete

Nedan ser vi USDA:s estimat för global produktion enligt den senaste rapporten som publicerades i fredags klockan 18 CET.

USDA-estimat på vete

USDA gjorde inga förändringar för 2012/13, men det var första gången de gav ett estimat för 2013/14. Den visar 45 mt högre produktion än förra året och något högre än för två år sedan. Det är lite lägre skörd väntad i USA än förra året, ganska mycket högre i EU (över lokala estimat här). Fd Sovjuetunionen väntas stå för den stora ökningen, med +30 mt. Indien väntas ge lägre skörd än förra året, men mer än för två år sedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Med den här ökningen av produktionen är det inte konstigt att utgående lager ökar. Men med 45 mt högre produktion, är ökningen av lagren med 6 mt ganska låg. USDA räknar med att foderefterfrågan ökar med 7 mt. För att få en så mycket högre konsumtion av vete i världen totalt sett som USDA räknar med måste priset vara riktigt lågt. Jag tror att de har estimerat utgående lager för lågt, eller varit för optimistiska om den stora ökningen av skörden i fd Sovjetunionen och kanske i USA. Men hur som helst är detta en rapport som indikerar väsentligt lägre pris på vete framöver.

World wheat carryout stocks

Nedan ser vi priset på decemberkontraktet på CBOT i cent, i förhållande till estimat för utgående lager.

Vetepris på CBOT

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har ännu en vecka fortsatt att visa mer styrka än höstvetet / kvarnvetet på Matif.

Analys för investerare gällande maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) som testade en trendvändning uppåt för en vecka sedan föll tillbaka när det i måndags kväll stod klart att sådden trots allt tagit ett större kliv framåt än befarat. När WASDE-rapporten så kom i fredags föll priset ytterligare. Det finns ett starkt tekniskt stöd vid 530 cent och vid den här nivån har vi också bottennoteringarna från förra året, innan torkan och prisuppgången i juli. Det är psykologiskt viktig nivå. Men icke desto mindre – om WASDE-rapporten blir verklighet borde priset ligga på en ännu lägre nivå. Kanske till och med på 400 cent per bushel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram på majspris för investerare

Sådden ligger kraftigt efter i USA. Nedan ser vi såddens framåtskridande i USA. 6-årsintervallet sträcker sig från 2007 till 2012. Förra helgen var 12% sått.

Sådden ligger kraftigt efter i USA

Nedan ser vi USDA:s estimat, som publicerades i fredags för majsproduktionen. För 2012/13 noterar vi de inte justerade ner Argentinas skörd, men höjde Brasiliens skörd med 2 mt. Det är också första gången som USDA rapporterar något för 2013/14. Som vi ser är det en rejäl höjning av global produktion, från 857 mt 2012/13 till 965 mt med start i höst. Vi ser att USDA väntar sig en rekordskörd i USA, 80 mt högre än förra året och större skördar både i EU och i fd Sovjetunionen.

Majsproduktion i världen

Nedan ser vi USDA:s estimat för utgående lager.

World corn carryout stocks

Som vi ser är det väsentligt högre lager den sista augusti nästa år i USA, som USDA förväntar sig. Trots detta väntar sig USDA att foderefterfrågan på global basis stiger med 44 mt. Lägg därtill 7 mt ökad foderkonsumtion av vete. Det är knappast rimligt att vänta sig detta, om inte priset är väsentligt mycket lägre och gör att köttefterfrågan ökar radikalt. De hot som finns är att vädret i USA drar ner skörden i USA från vad USDA väntar sig nu. Det skulle få priset att bli högre. Å andra sidan är det inte sannolikt att foderefterfrågan blir så stor som USDA nu räknar med och då ökar utgående lager, med lägre pris som följd. Utgående lager förutspås bli så stora att det är svårt att se att priset ska kunna gå upp nu. Nedanför ser vi priset i cent per bushel på decemberkontraktet på CBOT i förhållande till utgående lager.

Majs-lager i dagar av konsumtion

Som vi ser kan priset mycket väl gå ner till 400 cent utan att vara ur led med tidigare års förhållande mellan lager och pris. Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Jag har vecka efter vecka hävdat att sojabönorna (november 2013) befinner sig i en stabil negativ trend. Efter WASDE-rapporten i fredags bröts ett litet tekniskt stöd, vilket kortsiktigt kan leda till att marknaden tar ett trappsteg ner i prisnivå igen i veckan som kommer. WASDE-rapporten i fredags indikerar, om den slår in, ett pris som är ca 200 cent / bushel lägre än idag.

Prognos på sojabönor för investerare

Nedanför ser vi USDA:s estimat för sojaproduktionen i världen.

World soybean production

USDA sänkte Argentinas skörd 2012/13 med 0.5 mt. För första gången gav USDA också estimat för 2013/14. Vi ser att USDA väntar sig högre produktion i alla regioner / länder utom i Kina. Global produktion tar ett kliv upp med drygt 15 mt till 285.5 mt.

Den här ökningen av produktionen leder till en ökning av utgående lager 2013/14 med nästan 13 mt. USDA väntar sig också att Kinas import ökar till 69 mt. Jag tror det är en lite för stor ökning, med tanke på de animali-mat-problem som landet har. Man misstror inhemskt kött, inhemsk mjölk och kyckling konsumeras i vissa områden inte alls pga den pågående fågelinfluensan.

World soybean carryout stocks

Än så länge kan mycket hända med produktionen, eftersom så stor del odlas i Brasilien, där det sås först i höst. Till dess kan vädret ha slagit om till negativt (eller ännu mer positivt). Men allt annat lika just nu, ser det ut som om den ”bear market” som har börjat, kommer att fortsätta. Nedanför ser vi priset i cent per bushel på decemberkontraktet på CBOT i förhållande till utgående lager.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor - Lager i dagar av konsumtion

Som vi ser är lite drygt 1000 cent per bushel ett rimligt pris vid den här lagernivån. Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset föll på Matif i veckan, men studsade på det tekniska stödet på 415 euro per ton. Med tanke på WASDE-rapportens ordentligt negativa siffror, tror jag ett nytt test av stödet kommer i veckan.

Prognos på rapspris för investerare

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsterminspriset (nov) mot sojabönspriset (nov). Vi ser att raps fram till maj månads början handlades allt dyrare i förhållande till sojabönor, men att detta, som vi påpekat börjat normaliseras genom ett större prisfall på raps än på sojabönor. Ännu finns det extra fallhöjd i rapspriset, eftersom rapsen fortfarande är dyr i ett historiskt perspektiv, i förhållande till sojabönor.

Kvot - Rapsterminspris vs Sojabönspris

Skulle det tekniska stödet på 415 euro brytas, är detta en rejäl säljsignal. Jag tror att rapspriset kommer att falla. Dels för att sojabönorna bör ha en lång tid av fallande priser framför sig och dels för att rapsen är ovanligt dyr i förhållande till sojabönor.

Mjölk

Fonterras notering har nu vänt ner ganska kraftigt och terminsmarknaden på SMP och mör på Eurex har också handlats lägre. Jag tror att vi sett slutet på prisuppgången. Priserna på Eurex ligger ännu kvar på en hög nivå. Den som är snabb kan hinna med att säkra produktion på attraktiva nivåer innan priserna hinner falla tillbaka igen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mejeri-terminer den 11 maj 2013

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära