Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 11 mars 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityWASDE-rapporten i fredags ledde inte till några stora kursrörelser. Gammal skörd av vete handlas nu under majsen.

Odlingsväder

Trots att den allmänna uppfattningen är att torkan har avtagit i USA – det har ju regnat i Kansas – var torkan faktiskt något värre den senaste veckan, enligt US Drought Monitor. Ibland sägs det skämtsamt att nederbörden på La Salle Street är helt avgörande. Chicagobörsen ligger där.

Torska, D3 och D4

U.S. Drought Monitor

Ensembleprognosen för ENSO (El Niño / La Niña) väntas vara neutral under hela odlingssäsongen på norra halvklotet, enligt NOAA:s klimatmodell.

Ensembleprognosen för ENSO (El Niño / La Niña)

Vete

Priset på november (2013) kontraktet slutade 1% lägre än förra veckan, efter att ha börjat med ett kraftigt prisfall ner till 210 euro innan rekylen uppåt kom. 210 euro är ett tekniskt stöd. Bryts detta på uppsidan i veckan som kommer, är prisfallet från början av december troligen hejdat för ett tag framöver. Men det mest sannolika är att priset vänder ner igen för ett nytt test av 210-nivån.

Teknisk prognos på vetepriset

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT, som inte lyckades rekylera upp lika mycket som Matif, efter att ha inlett veckan med prisfall. Det finns en gammal stödnivå på 755, som även fungerade i veckan som gick. Det finns också ett motstånd på 779 cent. Däremellan ligger nu marknaden. Frågan är vilket av stödet eller motståndet som ska brytas. Vi skulle gissa att stödet bryts, baserat på hur kursutvecklingen brukar bli när det är så här. Det finns i så fall potential för priset att falla ner mot 700 cent, eller strax däröver, det vill säga in i det prisintervall som vetet handlade i under förra våren.

Vetepriset

I fredags kväll publicerade det amerikanska jordbruksdepartementet USDA sin månatliga WASDE-rapport. Produktionen i år väntas nu bli 1.9 mt högre än tidigare. Uppjusteringarna gjordes för EU-27 (i Litauen med 500,000 ton) och i Indien. Indien har haft bra väder efter sommarens dåliga monsun. USDA borde kanske ha passat på att sänka Argentinas skörd med 1 mt, men gjorde det inte. Praktiskt taget ingen tror längre att skörden blir 11 mt i Argentina.

Veteproduktion i världen

Nedan ser vi utgående lager. Högre utgående lager på global basis, framförallt i Indien, som man inte räknar med ska exportera det extra väntade tillskottet. Eftersom Indien och Kina är länder som har förhållandevis stora lager och som gärna av matsäkerhetsskäl håller stora lager, är det intressant att studera globala lager UTAN dessa länder. Då ser vi faktiskt att USDA räknar med LÄGRE lager, inte högre. Detta på grund av lägre lager i EU-27 (när man inte trodde det var möjligt), i Kanada och i Australien.

World wheat carryout stocks

Marknaden tog rapporten, som det varit så mycket spanning inför, med en lättnadens suck. Det var inga stora förändringar. Priset föll något lite på rapporten. Nedan ser vi förhållandet mellan pris och lager sedan 1960; varje punkt är ett rapporttillfälle i mars, för varje år sedan dess. Fredagens rapport är den sista punkten, vid ca 700 cent. Vi ser att priset i förhållande till lager inte avviker från förhållandet de senaste åren. Vi måste dra slutsatsen att priset är rätt idag. Om något skulle priset faktiskt kunna vara lite högre, i synnerhet om vi betänker att Argentinas skörd inte kommer att bli 11 mt, i alla fall enligt argentinarna själva.

Priset i förhållande till lager

Ser vi till terminskurvorna för Matif och Chicago, ser vi att priserna har fallit över hela linjen.

Terminskurvorna för vete på Matif och Chicago

Märkligt nog har vetepriset (för gammal skörd, maj, t ex) fallit så mycket att det blivit billigare än majs. Vi ser det i diagrammet nedan.

Vetepris och majspris

Det finns rapporter från USA att majs ersätts med vete i såväl två etanolfabriker som allmänt i foderblandningar. Detta gör att USDA:s foderefterfrågan i WASDE-rapporten kan vara helt underskattad. Nedan ser vi terminskurvorna för vete och majs. Notera att priserna för majs är omräknade från cent / 56 pund till cent / 60 bushels. När man handlar majsterminer på börsen handlar man dem i cent per bushel och en majs-bushel är 56 pund, medan en bushel vete är 60 pund. Maj-leverans för majs ligger alltså på 754 och vete på 697. Det är en jättestor skillnad när man dessutom betänker att vete innehåller betydligt mer värdefullt protein än majs.

Terminskurvor via Bloomberg

I Brasilien har sådden av den andra skörden påbörjats nu. De senaste åren har sådden börjat i mars. Eftersom det har regnat en hel del, går sådden långsamt. Detta gynnar veteodlingen eftersom den kan sås senare än majs. I Paraná, som är tidigt ute, är 51% av arealen sådd. Där är 6% sådd med vete, hittills, men man kan förvänta sig att den andelen ökar med tiden.

Crop ratings i USA är fortsatt riktigt dåliga och man väntar sig en stor skörd av majs som ska reparera all brist i lagren. Vi tror att priset på vete ur fundamentalt perspektiv kan ha fallit för mycket de senaste månaderna och att priset borde vara högre, inte lägre. Momentum i marknaden är nedåtriktat, så prisfallet måste stanna av först. Sedan är det möjligt att en rekyl uppåt kan komma till stånd.

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har fallit i synk med prisfallet på kvarnvete, som vi ser i nedanstående diagram. Eftersom prisrörelserna är så synkroniserade är det många som prissäkrar via den mycket likvidare terminsmarknaden på kvarnvete än den tämligen illikvida och därmed riskablare marknaden för maltkorn.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) har sjunkit betydligt försiktigare än vetet. I förra veckobrevet, som kom för ungefär en månad sedan, skrev vi att vi trodde att priset skulle gå ner till ca 530 cent. Marknaden har ännu inte nått dit. Det tolkar vi som ett styrketecken. WASDE-rapporten något lägre produktion, främst i Argentina och Sydafrika. Argentinas skörd ligger fortfarande över vad konsensus är bland andra. Brasiliens skörd ligger å andra sidan på 72.5 mt. Conab i Brasilien estimerar 76 mt.

Majsproduktion i världen

Nedan ser vi estimatet för utgående lager. Det är något lägre lager, framförallt i Brasilien (och där kan USDA ha fel med flera miljoner ton om Conab har rätt).

World corn carryout stocks

Pris i förhållande till lager är naturligtvis ”off the charts”, fast egentligen inte. Globala lager är så ansträngda att priset har potential att röra sig kraftigt såväl uppåt som nedåt. Som vi noterat ligger priset på majs för gammal skörd över priset för gammal skörd av vete. Efter skörd ska naturligtvis världens största rekordskörd tröskas i USA och därför är priserna mycket lägre.

Majs - Pris i förhållande till lager

Priserna i Sydamerika har hållit sig stabila. I Paraná hade 19% blivit skördat den 25 februari. För den andra skörden hade 51% blivit sått. I Rio Grande do Sul hade 45% av skörden blivit tröskad per den 28 februari enligt Emater, jordbruksbyrån i delstaten. Det är lite tidigare än förra årets 41%.

I Argentina har Bolsa de Rosario justerat ner skördeprognosen till 25.5 mt, vilket överensstämmer med Bolsa de Cereales, som tidigare förutspått 25 mt.

Nedan ser vi terminspriset (december). Vi ser att priset fallit ner till en nivå där det finns gott om tekniskt stöd. Vi tror att prisfallet är över och att priserna rör sig sidledes. Vädret i USA kommer att styra under våren.

Majspris den 9 mars

Veckovis etanolproduktion i USA ligger på samma nivå som efter sommaren, väl över de lägsta nivåerna under säsongen.

Veckovis etanolproduktion i USA

Vi har en neutral vy på majspriset och tror på sidledes rörelse när prisfallet nu torde ebba ut.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) har hållit stödet på 1254 cent per bushel. Den senaste tekniska signalen är dock faktiskt en säljsignal. Enligt den tekniska analysen borde vi få se en prisnedgång.

Sojabönor

Den senaste veckan har styrkan i marknaden förklarats med fördröjning av lastningen av sojabönor i Brasilianska hamnar. Ny arbetslagstiftning i Brasilien som reglerar arbetstider och förhållanden för transport- och hamnarbetare har gjort att transportkostnaderna har ökat och lastningen gått långsammare. Vi har sett att det blivit en kö av fartyg utanför hamnarna som väntar på lastning. Detta har gjort att priset inne i landet har sjunkit eftersom priset där är exportpriset minus transportkostnad med följden att lantbrukarna väntar med att sälja sin vara. Hittills har ca 60% av sojaskörden sålts enligt CEPEA.

WASDE-rapporten visade på lägre global produktion, helt beroende på en nedjustering av Argentinas väntade skörd.

World soybean production

För att inte skicka “fel” signaler till marknaden, eller av någon annan anledning, justerade USDA också efterfrågan, i USA. Utgående lager är alltså oförändrade, som vi ser i nedanstående tabell.

World soybean carryout stocks

Nedan ser vi relationen mellan pris och utgående lager. Vi ser att priset om något ser ut att ligga högt.

Relationen mellan pris och lager för sojabönor

I veckan som kommer får man hålla koll på om priset håller sig över det tekniska stödet vid 1254 eller om det bryts. Om det bryts vill vi vara korta sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) har fortsätt att röra sig ”sidledes”, såsom det gjort de tre senaste månaderna. Efter WASDE-rapporten och prisnedgången på sojabönor handlades även rapspriset ner.

apspriset (november 2013) har fortsätt att röra sig ”sidledes”

Rapsmarknaden har mindre utgående lager än sojabönorna. WASDE-rapporten anger utgående lager till motsvarande 15 dagars konsumtion. Det ska jämföras med förra årets 23 dagar. Som vi ser i diagrammet nedan väntar sig USDA mycket låga lager av rapsfrö som utgående lager nästa år i slutet av juni.

Rapsmarknaden har mindre utgående lager

I förhållande till pris är relationen helt ur led, som vi ser i diagrammet nedan. Med så låga lager som USDA prognosticerar ligger priset för lågt. Det ”borde” ligga norr om 600 euro per ton.

Raps - Stocks to use

Vi har haft en negativ vy på raps, men väljer nu att gå över till neutral rekommendation.

Gris

Grispriset (Maj 13) rekylerade upp kraftigt på rapporter om låga lager. Vi ser rekylen uppåt än så länge som en rekyl och inte som början på en trend uppåt.

Grispris - Maj 2013-termin

Mjölk

Intresset för prissäkring av mjölk via terminer på mjölkprodukter är stort i Sverige. Ingen har än så länge gjort någon affär, men med tanke på hur fulla seminarierna är, är det sannolikt bara en tidsfråga innan den första anser sig förstå hur terminer fungerar och vilken nytta prissäkring kan ha för att hantera risk och för att tjäna pengar och den första affären görs.

SEB Commodities erbjuder ett litet ”prova-på” kontrakt som består av 0.5 ton Eurex-smör och 0.9 ton Eurex SMP. Ett paket som motsvarar 10 ton flytande mjölkråvara. Just nu är det underliggande värdet på ett sådant kontrakt drygt 33 000 kronor.

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor, som förra veckan. Överst har vi smör i euro per ton, alla är i euro per ton. Den tunna röda linjen USDA:s notering för SMP i västra Europa. Den feta blå linjen är terminspriset på SMP på Eurex, som avser snittpriset på SMP i Tyskland, Holland och Frankrike. Den gröna linjen är Fonterras auktionspris på SMP.

but1 fsp1 dpeuwewm index smppmhw2

Det har uppmärksammats i mjölkbranschen i Sverige att Fonterra-priset har stigit kraftigt den senaste månaden. Den gröna kurvan pekar rakt uppåt. Vi ser dock inte alls någon sympati för denna hausse i de andra noteringarna. Jag misstror prisuppgången på Fonterra och tror inte att uppgången nu innehåller någon information alls om hur priset kommer att gå på andra mjölkmarknader. Det gör jag därför att vi har sett exakt samma avvikande beteende hos Fonterra-priset tidigare. I diagrammet ovan har jag ringat in de tre kursrusningar vi sett i Fonterrapriset och vi ser att det är Fonterrapriset som omotiverat stiger och därför faller tillbaka lika plötsligt som uppgången kom.

Jag vill hävda att den bästa indikatorn på rätt pris är Eurex-börsen. Den har dessutom den fördelen att vem som helst när som helst kan surfa in på Eurex och se vad priset är just vid det tillfället. Via länken kan man t ex se vad aktuellt pris är för terminer på SMP:

www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/14016/

På andra sidan Atlanten fortsätter mjölkpriset att falla, som vi ser nedan. Prisuppgången i mars månad kommer säkerligen att följas av prisfall. Det ser ut som om nedgången började i fredags och kommer att fortsätta i resten av veckan.

Pris på mjölktermin

Vi har en klar säljrekommendation på mjölkterminer.

EURSEK

EURSEK faller. Eurokrisen har fått ny eld. 8.20 kr är nästa stöd.

EURSEK faller i pris

USDSEK

Dollarn håller sig stadigt under motståndslinjen i fallande trenden. Senast var priset uppe vid den och misslyckades med att bryta igenom, vilket brukar följas av nya kursfall.

USDSEK X-rate

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Analys

Reloading the US ’oil-gun’ (SPR) will have to wait until next downturn

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude traded down 0.4% earlier this morning to USD 91.8/b but is unchanged at USD 92.2/b at the moment. Early softness was probably mostly about general market weakness than anything specific to oil as copper is down 0.7% while European equities are down 0.3%. No one knows the consequences of what a ground invasion of Gaza by Israel may bring except that it will be very, very bad for Palestinians, for Middle East politics for geopolitics and potentially destabilizing for global oil markets. As of yet the oil market seems to struggle with how to price the situation with fairly little risk premium priced in at the moment as far as we can see. Global financial markets however seems to have a clearer bearish take on this. Though rallying US rates and struggling Chinese property market may be part of that.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) over the latest years to only 50% of capacity. Crude oil prices would probably have to rally to USD 150-200/b before the US would consider pushing another 100-200 m b from SPR into the commercial market. As such the fire-power of its SPR as a geopolitical oil pricing tool is now somewhat muted. The US would probably happily re-load its SPR but it is very difficult to do so while the global oil market is running a deficit. It will have to wait to the next oil market downturn. But that also implies that the next downturn will likely be fairly short-lived and also fairly shallow. Unless of course the US chooses to forgo the opportunity.  

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) to only 50% of capacity over the latest years. Most of the draw-down was in response to the crisis in Ukraine as it was invaded by Russia with loss of oil supply from Russia thereafter.

The US has however no problems with security of supply of crude oil. US refineries have preferences for different kinds of crude slates and as a result it still imports significant volumes of crude of different qualities. But overall it is a net exporter of hydrocarbon liquids. It doesn’t need all that big strategic reserves as a security of supply any more. Following the oil crisis in the early 70ies the OECD countries created the International Energy Agency where all its members aimed to have some 100 days of forward oil import coverage. With US oil production at steady decline since the 70ies the US reached a peak in net imports of 13.4 m b/d in 2006. As such it should have held an SPR of 1340 million barrels. It kept building its SPR which peaked at 727 m b in 2012. But since 2006 its net imports have been in sharp decline and today it has a net export of 2.9 m b/d.

Essentially the US doesn’t need such a sizable SPR any more to secure coverage of its daily consumption. As a result it started to draw down its SPR well before the Russian invasion of Ukraine in February 2022. But then of course it fell fast and is today at 351 m b or about 50% of capacity.

The US is the largest oil consumer in the world. As such it is highly vulnerable to the price level of oil. The US SPR today is much more of a geopolitical tool than a security of supply tool. It’s a tool to intervene in the global oil market. To intervene in the price setting of oil. The US SPR is now drawn down to 50% but it still holds a sizable amount of oil. But it is little in comparison to the firepower of OPEC. Saudi Arabia can lower its production by 1 m b/d for one year and it will have eradicated 365 million barrels in global oil inventories. And then it can the same the year after and then the year after that again.

The US has now fired one big bullet of SPR inventory draws. It really helped to balance the global oil market last year and prevented oil prices from going sky high. With 350 m b left in its SPR it can still do more if needed. But the situation would likely need to be way more critical before the US would consider pushing yet another 100-200 m b of oil from its SPR into the global commercial oil market. An oil price of USD 150-200/b would probably be needed before it would do so.

With new geopolitical realities the US probably will want to rebuild its SPR to higher levels as it is now an important geopolitical tool and an oil price management tool. But rebuilding the SPR now while the global oil market is running a deficit is a no-go as we see it.

An oil market downturn, a global recession, a global oil market surplus where OPEC no longer want to defend the oil price with reduced supply is needed for the US to be able to refill its SPR again unless it wants to drive the oil price significantly higher.

But this also implies that the next oil price downturn will likely be short-lived and shallow as the US will have to use that opportunity to rebuild its SPR. It’s kind off like reloading its geopolitical oil gun. If it instead decides to forgo such an opportunity then it will have to accept that its geopolitical maneuverability in the global oil market stays muted.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels. The US doesn’t need strategic petroleum reserves for the sake of security of supply any more. But it is a great geopolitical energy-tool to intervene in the price setting of oil in the global market place.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels
Source: SEB graph, EIA data from Blbrg
Fortsätt läsa

Populära