Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 10 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPriset på vete har gått ner något på Matif i veckan. Sojabönor har stigit ganska mycket, men ligger precis under ett tekniskt motstånd. Rapspriset på Matif gick i motsatt riktning. Den främsta förklaringen är att medan vädret är ogynnsamt för sojabönorna i USA, är det gynnsamt för rapsen i Europa och framförallt i Kanada. Grispriserna går åt helt olika håll i världen. Medan priset på den tyska Eurex-börsen är nära tvåårslägsta, har Lean Hogs noterat tvåårshögsta i Chicago. Fonterra-noteringen har fortsatt att falla, men priset på SMP har hållit sig stabilit på Eurex, samtidigt som terminspriset på smör stigit.

På onsdag är det dags för WASDE-rapport igen. Några av Bloombergs analytiker-estimat för de mest centrala posterna finns redan att notera inför onsdagen. Du ser dem i nyhetskalendern längre ner i det här brevet.

MARS

Tendens för priser på jordbruksråvarorEU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering nedåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete, majs och oljeväxter medan en marginell justering uppåt gjordes för korn. Varmare temperaturer i bl.a västra Europa har fått fart på grödornas utveckling efter den kalla våren, även om det fortfarande finns märkbara fördröjningar gällande höstgrödorna – framförallt i Storbritannien men även i Benelux länderna – men överlag så kvarstår de nuvarande utsikterna för EU-27 i stort sett i linje med genomsnittet.

Prognosen för EU-27’s vete justerades ner till 5.54 t/ha från förra månadens 5.63 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av indikationer om lägre avkastning i Storbritannien och Irland där grödorna ligger ca 2-3 veckor efter i sin utveckling samt i Baltikum, Ungern, Tjeckien, Polen och Danmark. Estimatet för Storbritannien justeras ner från 8.02 t/ha till 7.68 t/ha då grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som påverkade förra årets skörd och sådden av årets grödor.

Estimatet för EU-27’s majs reviderades ner från förra månadens 6.96 t/ha till 6.87 t/ha, som dock är en ökning med 16.3% sedan 2012. Norra Italien har drabbats av kraftiga regn under maj månad vilket har försenat sådden av majs. MARS lämnar dock sin prognos för Italien oförändrad för nu, med reservationer för revideringar i avkastningen nedåt framöver. Prognosen för korn justerades däremot upp och ligger nu på 4.56 t/ha, en ökning från förra månadens 4.48 t/ha. Framförallt görs en rejäl uppjustering av höstkorn i Spanien med 25% medan marginella justeringar nedåt görs för t.ex Tyskland och Frankrike. Även avkastningen för vårkorn justeras upp med nästan 4%, också detta på grund av gynnsamma utsikter i Spanien.

Avkastningen för raps och rybs justeras ner marginellt från 3.09 t/ha till 3.06 t/ha då utsikterna för Storbritannien, Rumänien, Ungern och Slovakien har försämrats och inte kompenseras av revideringen uppåt för Polen och den marginella förbättringen i Tyskland.

Total cereals

Vete

Priset på novemberterminen på Matif föll till 203.75 euro per ton i veckan som gick. Detta trots att Egypten bett Frankrike om hjälp med spannmålsförsörjning, lagring och finansiering av detta, översvämningar i östra Tyskland och att EU-Kommissionen sänkt skördeestimatet med 2 mt till 127.9 mt. Trots allt är det en större skörd än förra årets 123.8 mt.

Vetepris-prognos den 8 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har inte visat stora tecken på att vilja gå ner. 700 cent utgör ett starkt stöd, liksom 758 cent ovanför utgör ett motstånd. Just nu och de kommande dagarna ser det ut att finnas möjlighet till ytterligare prisnedgång, ner mot 700 cent kanske och ett test av den nivån.

Prognos på på vetepris på termin

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna fredag till fredag. Vi ser att Matifs terminsmarknad har sjunkit betydligt mer än den amerikanska.

Terminskurvor för vete den 8 juni 2013

IGC justerar upp sin prognos för den globala produktionen av vete 2013/14 med 2 mt till 682 mt, en ökning med 4% på årsbasis till följd av högre areal och avkastning, men justerar samtidigt upp sitt estimat för den globala konsumtionen med 2 mt till 680 mt.

FAO-AMIS säger att den globala veteproduktionen 2013/14 förväntas slå rekord och justerar upp sitt estimat till 702 mt, en ökning på 6.5% på årsbasis, på förväntningar om en återhämtning i Europa och Svarta Havsregionen . Konsumtionen förväntas öka med 1.1% där användningen av foder förväntas återgå till mer normala nivåer medan livsmedelskonsumtionen fortsätter att hålla jämna steg med befolkningstillväxten.

Vete - Produktion, odling och kvalitet

Måndagens Crop Progress rapport från USDA visar på marginella förändringar för det amerikanska höstvetet. För de 18 stater som rapporterar så klassas 32% som ”good/excellent”, upp 1% från förra veckan men väl under förra årets 52% vid samma tid. Höstvete klassat som ”poor/very poor” uppgår till 43%, också det en ökning med 1% från förra veckan och väl över förra årets 18% vid samma tid. Andelen höstvete som har gått i ax fortsätter dock att ligga under genomsnittet, både i de HRW och i de SRW producerande staterna, som en följd av den kalla våren. Per den 2 juni hade 73% gått i ax, vilket är att jämföra med förra årets 88% vid samma tid och det femåriga genomsnittet på 80% vid denna tidpunkt.

Vintervetet

Sådden av vårvete i de 6 största staterna gjorde små framsteg i veckan som gick och är nu avklarad till 80%, upp endast 1% från vecka innan och fortfarande efter förra årets 100% och det femåriga genomsnittet på 92%.

Den största producenten, North Dakota, ligger fortfarande sist med endast 64% av sådden avklarad, jämfört med dess femåriga genomsnitt på 89% vid den här tiden. Rapporten visade också för första gången tillståndet för vårvetet, varav 8% klassas som ”poor/very poor”, medan 64% klassas som ”good/excellent” – att jämföra med förra årets 2% resp 78%.

Crop progress and condition - Vintervete USA

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Maltkornet höll sig någorlunda starkt i veckan, men om vetet fortsätter ner, får vi nog se ett nedställ på maltkornet också. Trenden är tydligt nedåtriktad.

Maltkornspriser den 8 juni 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet fått stöd den senaste tiden. Efter årslägsta notering i slutet av maj har priset stigit kraftigt uppåt, rekylerat ner och i fredags börjat ett nytt försök uppåt. Än så länge rör sig priserna under den nivån som uppnåddes innan plantings-rapporten från USDA i slutet av mars, men ett test av den nivån kan komma och i så fall kan priset nå ändå upp mot 600 cent. Det vore verkligen ett ödets ironi att vad som väntas bli den största skörden någonsin följs av prisuppgång. Fredagens prisuppgång följde på en förnyad prognos om kallt och vått väder i USA.

Teknisk prognos på majs

IGC justerar upp sin prognos för den globala produktionen av majs 2013/14 med 6 mt till rekordhöga 945 mt, en ökning med 89 mt på årsbasis. Samtidigt justeras konsumtionen upp med 5 mt till 917 mt. Utgående lager 2013/14 beräknas dock bli mer komfortabla jämfört med året innan, framförallt i USA där lagren förväntas öka mer än dubbelt från 19.3 mt till 44.8 mt. Globala utgående lager justeras upp med 6 mt till 149 mt.

FAO-AMIS säger att den globala majsproduktionen 2013/14 förväntas öka, främst på grund av en återhämtning i USA, och justerar upp sin prognos till 963 mt – en ökning med 90 mt på årsbasis. Även prognosen för den globala konsumtionen revideras upp med 44 mt till 923 mt, till följd av ökad foderanvändning i USA och ett flertal tillväxtländer. Utgående lager förväntas öka med 29% och återspeglar framförallt högre lager i USA men även Kina, Brasilien och Europa.

Statistik på majs

Till förra helgen hade amerikanska lantbrukare lyckats ta sig till 91% färdigsått, vilket är den långsammaste takten på 17 år.

Såddrapport

Crop progress - Corn

Måndagens Crop Progress visar att lantbrukarna fortsätter att göra framsteg vad gäller sådden av majs, vilken också översteg marknadens förväntningar, trots ihållande regn över majsbältet. Som nämnt ovan, var sådden per den 2 juni i de 18 största majsproducerande staterna avklarad till 91%, en ökning från 86% en vecka tidigare men något lägre än det femåriga genomsnittet på 95% vid den här tiden. Vårens kalla och blöta väder över majsbältet har gjort att årets sådd ligger något efter förra årets sådd som var avklarad vid den här tiden.

Rapporten visade också för första gången tillståndet för majs varav 7% klassas som ”poor/very poor”, medan 63% klassas som ”good/excellent” – att jämföra med förra årets 5% resp 72%, innan torkan slog till. Detta är trots allt mycket bra.

Argentina har skördat 61% av sin majs. Sydamerika har en väsentligt större skörd av majs i år än förra året. USA har bara sålt 52,000 ton av ny skörd hittills vilket är ovanligt lite. Det visar att USA har fått ordentlig konkurrens på den globala marknaden för majs.

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna har rest sig efter att ha alla bevis mot sig. Det kalla och blöta amerikanska vädret är vad som ligger bakom. Tekniskt är 1350 cent på novemberkontraktet ett starkt motstånd, markerat av topp i juli förra året, den övre delen av prisintervallet under oktober och november, en topp i december och en topp i februari.

Det stora köparlandet Kina omvartannat både köper och annullerar ordrar från Sydamerika. De makroekonomiska data som kommer ut från landet, visar en ekonomi som bromsar in. Allt fokus just nu är dock på sådden och vädret. I veckan (förra helgen) var 57% sått, och det var en ökning från 44% för två veckor sedan.

Prisprognos för sojabönor

Nedan ser vi såddens utveckling i jämförelse med tidigare år.

Såddens utveckling

Från USDA själva har vi hämtat följande bild:

Crop progress and condition - Sojabönor

Sådden är alltså avklarad till 57%, vilket kan jämföras med 93% vid den här tiden förra året och det femåriga genomsnittet på 74%.

I Iowa, den största producenten, är sådden endast avklarad till 44% – vilket är långt efter det femåriga genomsnittet på 91% vid denna tid – samtidigt som sådden hos den näst största producenten, Illinois, nu är avklarad till 49%, en ökning från veckan innan men fortfarande efter det femåriga genomsnittet på 69%.

Marknadens byte av fokus från den stora ökningen av Sydamerikas produktion och den svagare kinesiska efterfrågeökningen, till vårsådden i USA och de väderproblem som drabbat följt slag i slag i USA, har fått en vacker baisse att vändas i en kraftig rekyl uppåt. I det här läget är det för sent att ta några korta köpta positioner. Snart nog kommer fokus att flytta till långsiktiga faktorer igen. De slutliga prövningarna blir det fortsatta vädret under sommaren fram till höstens eventuella frostrapporter.

Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) håller sig inom det prisintervall som det gjort sedan december. Det blev ett kraftigt prisfall i veckan dels på att Kanadas sådd går framåt och på ett kraftigt prisfall på rapsolja i den asiatiska marknaden. Medan det i USA är dåligt väder, är det mycket gynnsamt väder i Kanada.

Rapeseed - Raps-diagram

Fredagens prisfall på Matif fick bränsle av ett kraftigt prisfall på rapsolja på den asiatiska marknaden. Anledningen är att man är orolig för att Kina ska dumpa olagligt importerad genmodifierad rapsolja på världsmarknaden. Att fredagens prisfall inte blev värre, får nog ändå ses som ett styrketecken i det korta perspektivet.

Gris

Medan priset på gris fallit i snart ett år på den tyska börsen, har priset på Lean Hogs i Chicago gått upp till den högsta nivån på flera år. Lean Hogs och det tyska grispriset har det senaste året gått åt motsatt håll även i de mindre rörelserna.

Grispris - Eurex, lean hogs

Mjölk

Fonterra-noteringen har fortsatt att falla och ligger nu bara strax över Eurex terminspris på SMP. Medan SMP sjunkit något även på Eurex, har priset på smör på Eurex fortsatt att stiga.

Mjölkpriser den 8 juni 2013

Nedan ser vi terminskurvorna på Eurex för smör och skummjölkspulver per i fredags kväll och för en månad sedan. Vi ser att terminspriserna på SMP gått ner marginellt, men att priset på smör gått upp en hel del.

Terminskurvor

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära