Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 10 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPriset på vete har gått ner något på Matif i veckan. Sojabönor har stigit ganska mycket, men ligger precis under ett tekniskt motstånd. Rapspriset på Matif gick i motsatt riktning. Den främsta förklaringen är att medan vädret är ogynnsamt för sojabönorna i USA, är det gynnsamt för rapsen i Europa och framförallt i Kanada. Grispriserna går åt helt olika håll i världen. Medan priset på den tyska Eurex-börsen är nära tvåårslägsta, har Lean Hogs noterat tvåårshögsta i Chicago. Fonterra-noteringen har fortsatt att falla, men priset på SMP har hållit sig stabilit på Eurex, samtidigt som terminspriset på smör stigit.

På onsdag är det dags för WASDE-rapport igen. Några av Bloombergs analytiker-estimat för de mest centrala posterna finns redan att notera inför onsdagen. Du ser dem i nyhetskalendern längre ner i det här brevet.

MARS

Tendens för priser på jordbruksråvarorEU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering nedåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete, majs och oljeväxter medan en marginell justering uppåt gjordes för korn. Varmare temperaturer i bl.a västra Europa har fått fart på grödornas utveckling efter den kalla våren, även om det fortfarande finns märkbara fördröjningar gällande höstgrödorna – framförallt i Storbritannien men även i Benelux länderna – men överlag så kvarstår de nuvarande utsikterna för EU-27 i stort sett i linje med genomsnittet.

Prognosen för EU-27’s vete justerades ner till 5.54 t/ha från förra månadens 5.63 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av indikationer om lägre avkastning i Storbritannien och Irland där grödorna ligger ca 2-3 veckor efter i sin utveckling samt i Baltikum, Ungern, Tjeckien, Polen och Danmark. Estimatet för Storbritannien justeras ner från 8.02 t/ha till 7.68 t/ha då grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som påverkade förra årets skörd och sådden av årets grödor.

Estimatet för EU-27’s majs reviderades ner från förra månadens 6.96 t/ha till 6.87 t/ha, som dock är en ökning med 16.3% sedan 2012. Norra Italien har drabbats av kraftiga regn under maj månad vilket har försenat sådden av majs. MARS lämnar dock sin prognos för Italien oförändrad för nu, med reservationer för revideringar i avkastningen nedåt framöver. Prognosen för korn justerades däremot upp och ligger nu på 4.56 t/ha, en ökning från förra månadens 4.48 t/ha. Framförallt görs en rejäl uppjustering av höstkorn i Spanien med 25% medan marginella justeringar nedåt görs för t.ex Tyskland och Frankrike. Även avkastningen för vårkorn justeras upp med nästan 4%, också detta på grund av gynnsamma utsikter i Spanien.

Avkastningen för raps och rybs justeras ner marginellt från 3.09 t/ha till 3.06 t/ha då utsikterna för Storbritannien, Rumänien, Ungern och Slovakien har försämrats och inte kompenseras av revideringen uppåt för Polen och den marginella förbättringen i Tyskland.

Total cereals

Vete

Priset på novemberterminen på Matif föll till 203.75 euro per ton i veckan som gick. Detta trots att Egypten bett Frankrike om hjälp med spannmålsförsörjning, lagring och finansiering av detta, översvämningar i östra Tyskland och att EU-Kommissionen sänkt skördeestimatet med 2 mt till 127.9 mt. Trots allt är det en större skörd än förra årets 123.8 mt.

Vetepris-prognos den 8 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har inte visat stora tecken på att vilja gå ner. 700 cent utgör ett starkt stöd, liksom 758 cent ovanför utgör ett motstånd. Just nu och de kommande dagarna ser det ut att finnas möjlighet till ytterligare prisnedgång, ner mot 700 cent kanske och ett test av den nivån.

Prognos på på vetepris på termin

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna fredag till fredag. Vi ser att Matifs terminsmarknad har sjunkit betydligt mer än den amerikanska.

Terminskurvor för vete den 8 juni 2013

IGC justerar upp sin prognos för den globala produktionen av vete 2013/14 med 2 mt till 682 mt, en ökning med 4% på årsbasis till följd av högre areal och avkastning, men justerar samtidigt upp sitt estimat för den globala konsumtionen med 2 mt till 680 mt.

FAO-AMIS säger att den globala veteproduktionen 2013/14 förväntas slå rekord och justerar upp sitt estimat till 702 mt, en ökning på 6.5% på årsbasis, på förväntningar om en återhämtning i Europa och Svarta Havsregionen . Konsumtionen förväntas öka med 1.1% där användningen av foder förväntas återgå till mer normala nivåer medan livsmedelskonsumtionen fortsätter att hålla jämna steg med befolkningstillväxten.

Vete - Produktion, odling och kvalitet

Måndagens Crop Progress rapport från USDA visar på marginella förändringar för det amerikanska höstvetet. För de 18 stater som rapporterar så klassas 32% som ”good/excellent”, upp 1% från förra veckan men väl under förra årets 52% vid samma tid. Höstvete klassat som ”poor/very poor” uppgår till 43%, också det en ökning med 1% från förra veckan och väl över förra årets 18% vid samma tid. Andelen höstvete som har gått i ax fortsätter dock att ligga under genomsnittet, både i de HRW och i de SRW producerande staterna, som en följd av den kalla våren. Per den 2 juni hade 73% gått i ax, vilket är att jämföra med förra årets 88% vid samma tid och det femåriga genomsnittet på 80% vid denna tidpunkt.

Vintervetet

Sådden av vårvete i de 6 största staterna gjorde små framsteg i veckan som gick och är nu avklarad till 80%, upp endast 1% från vecka innan och fortfarande efter förra årets 100% och det femåriga genomsnittet på 92%.

Den största producenten, North Dakota, ligger fortfarande sist med endast 64% av sådden avklarad, jämfört med dess femåriga genomsnitt på 89% vid den här tiden. Rapporten visade också för första gången tillståndet för vårvetet, varav 8% klassas som ”poor/very poor”, medan 64% klassas som ”good/excellent” – att jämföra med förra årets 2% resp 78%.

Crop progress and condition - Vintervete USA

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Maltkornet höll sig någorlunda starkt i veckan, men om vetet fortsätter ner, får vi nog se ett nedställ på maltkornet också. Trenden är tydligt nedåtriktad.

Maltkornspriser den 8 juni 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet fått stöd den senaste tiden. Efter årslägsta notering i slutet av maj har priset stigit kraftigt uppåt, rekylerat ner och i fredags börjat ett nytt försök uppåt. Än så länge rör sig priserna under den nivån som uppnåddes innan plantings-rapporten från USDA i slutet av mars, men ett test av den nivån kan komma och i så fall kan priset nå ändå upp mot 600 cent. Det vore verkligen ett ödets ironi att vad som väntas bli den största skörden någonsin följs av prisuppgång. Fredagens prisuppgång följde på en förnyad prognos om kallt och vått väder i USA.

Teknisk prognos på majs

IGC justerar upp sin prognos för den globala produktionen av majs 2013/14 med 6 mt till rekordhöga 945 mt, en ökning med 89 mt på årsbasis. Samtidigt justeras konsumtionen upp med 5 mt till 917 mt. Utgående lager 2013/14 beräknas dock bli mer komfortabla jämfört med året innan, framförallt i USA där lagren förväntas öka mer än dubbelt från 19.3 mt till 44.8 mt. Globala utgående lager justeras upp med 6 mt till 149 mt.

FAO-AMIS säger att den globala majsproduktionen 2013/14 förväntas öka, främst på grund av en återhämtning i USA, och justerar upp sin prognos till 963 mt – en ökning med 90 mt på årsbasis. Även prognosen för den globala konsumtionen revideras upp med 44 mt till 923 mt, till följd av ökad foderanvändning i USA och ett flertal tillväxtländer. Utgående lager förväntas öka med 29% och återspeglar framförallt högre lager i USA men även Kina, Brasilien och Europa.

Statistik på majs

Till förra helgen hade amerikanska lantbrukare lyckats ta sig till 91% färdigsått, vilket är den långsammaste takten på 17 år.

Såddrapport

Crop progress - Corn

Måndagens Crop Progress visar att lantbrukarna fortsätter att göra framsteg vad gäller sådden av majs, vilken också översteg marknadens förväntningar, trots ihållande regn över majsbältet. Som nämnt ovan, var sådden per den 2 juni i de 18 största majsproducerande staterna avklarad till 91%, en ökning från 86% en vecka tidigare men något lägre än det femåriga genomsnittet på 95% vid den här tiden. Vårens kalla och blöta väder över majsbältet har gjort att årets sådd ligger något efter förra årets sådd som var avklarad vid den här tiden.

Rapporten visade också för första gången tillståndet för majs varav 7% klassas som ”poor/very poor”, medan 63% klassas som ”good/excellent” – att jämföra med förra årets 5% resp 72%, innan torkan slog till. Detta är trots allt mycket bra.

Argentina har skördat 61% av sin majs. Sydamerika har en väsentligt större skörd av majs i år än förra året. USA har bara sålt 52,000 ton av ny skörd hittills vilket är ovanligt lite. Det visar att USA har fått ordentlig konkurrens på den globala marknaden för majs.

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna har rest sig efter att ha alla bevis mot sig. Det kalla och blöta amerikanska vädret är vad som ligger bakom. Tekniskt är 1350 cent på novemberkontraktet ett starkt motstånd, markerat av topp i juli förra året, den övre delen av prisintervallet under oktober och november, en topp i december och en topp i februari.

Det stora köparlandet Kina omvartannat både köper och annullerar ordrar från Sydamerika. De makroekonomiska data som kommer ut från landet, visar en ekonomi som bromsar in. Allt fokus just nu är dock på sådden och vädret. I veckan (förra helgen) var 57% sått, och det var en ökning från 44% för två veckor sedan.

Prisprognos för sojabönor

Nedan ser vi såddens utveckling i jämförelse med tidigare år.

Såddens utveckling

Från USDA själva har vi hämtat följande bild:

Crop progress and condition - Sojabönor

Sådden är alltså avklarad till 57%, vilket kan jämföras med 93% vid den här tiden förra året och det femåriga genomsnittet på 74%.

I Iowa, den största producenten, är sådden endast avklarad till 44% – vilket är långt efter det femåriga genomsnittet på 91% vid denna tid – samtidigt som sådden hos den näst största producenten, Illinois, nu är avklarad till 49%, en ökning från veckan innan men fortfarande efter det femåriga genomsnittet på 69%.

Marknadens byte av fokus från den stora ökningen av Sydamerikas produktion och den svagare kinesiska efterfrågeökningen, till vårsådden i USA och de väderproblem som drabbat följt slag i slag i USA, har fått en vacker baisse att vändas i en kraftig rekyl uppåt. I det här läget är det för sent att ta några korta köpta positioner. Snart nog kommer fokus att flytta till långsiktiga faktorer igen. De slutliga prövningarna blir det fortsatta vädret under sommaren fram till höstens eventuella frostrapporter.

Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) håller sig inom det prisintervall som det gjort sedan december. Det blev ett kraftigt prisfall i veckan dels på att Kanadas sådd går framåt och på ett kraftigt prisfall på rapsolja i den asiatiska marknaden. Medan det i USA är dåligt väder, är det mycket gynnsamt väder i Kanada.

Rapeseed - Raps-diagram

Fredagens prisfall på Matif fick bränsle av ett kraftigt prisfall på rapsolja på den asiatiska marknaden. Anledningen är att man är orolig för att Kina ska dumpa olagligt importerad genmodifierad rapsolja på världsmarknaden. Att fredagens prisfall inte blev värre, får nog ändå ses som ett styrketecken i det korta perspektivet.

Gris

Medan priset på gris fallit i snart ett år på den tyska börsen, har priset på Lean Hogs i Chicago gått upp till den högsta nivån på flera år. Lean Hogs och det tyska grispriset har det senaste året gått åt motsatt håll även i de mindre rörelserna.

Grispris - Eurex, lean hogs

Mjölk

Fonterra-noteringen har fortsatt att falla och ligger nu bara strax över Eurex terminspris på SMP. Medan SMP sjunkit något även på Eurex, har priset på smör på Eurex fortsatt att stiga.

Mjölkpriser den 8 juni 2013

Nedan ser vi terminskurvorna på Eurex för smör och skummjölkspulver per i fredags kväll och för en månad sedan. Vi ser att terminspriserna på SMP gått ner marginellt, men att priset på smör gått upp en hel del.

Terminskurvor

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära