Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 10 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPriset på vete har gått ner något på Matif i veckan. Sojabönor har stigit ganska mycket, men ligger precis under ett tekniskt motstånd. Rapspriset på Matif gick i motsatt riktning. Den främsta förklaringen är att medan vädret är ogynnsamt för sojabönorna i USA, är det gynnsamt för rapsen i Europa och framförallt i Kanada. Grispriserna går åt helt olika håll i världen. Medan priset på den tyska Eurex-börsen är nära tvåårslägsta, har Lean Hogs noterat tvåårshögsta i Chicago. Fonterra-noteringen har fortsatt att falla, men priset på SMP har hållit sig stabilit på Eurex, samtidigt som terminspriset på smör stigit.

På onsdag är det dags för WASDE-rapport igen. Några av Bloombergs analytiker-estimat för de mest centrala posterna finns redan att notera inför onsdagen. Du ser dem i nyhetskalendern längre ner i det här brevet.

MARS

Tendens för priser på jordbruksråvarorEU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering nedåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete, majs och oljeväxter medan en marginell justering uppåt gjordes för korn. Varmare temperaturer i bl.a västra Europa har fått fart på grödornas utveckling efter den kalla våren, även om det fortfarande finns märkbara fördröjningar gällande höstgrödorna – framförallt i Storbritannien men även i Benelux länderna – men överlag så kvarstår de nuvarande utsikterna för EU-27 i stort sett i linje med genomsnittet.

Prognosen för EU-27’s vete justerades ner till 5.54 t/ha från förra månadens 5.63 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av indikationer om lägre avkastning i Storbritannien och Irland där grödorna ligger ca 2-3 veckor efter i sin utveckling samt i Baltikum, Ungern, Tjeckien, Polen och Danmark. Estimatet för Storbritannien justeras ner från 8.02 t/ha till 7.68 t/ha då grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som påverkade förra årets skörd och sådden av årets grödor.

Estimatet för EU-27’s majs reviderades ner från förra månadens 6.96 t/ha till 6.87 t/ha, som dock är en ökning med 16.3% sedan 2012. Norra Italien har drabbats av kraftiga regn under maj månad vilket har försenat sådden av majs. MARS lämnar dock sin prognos för Italien oförändrad för nu, med reservationer för revideringar i avkastningen nedåt framöver. Prognosen för korn justerades däremot upp och ligger nu på 4.56 t/ha, en ökning från förra månadens 4.48 t/ha. Framförallt görs en rejäl uppjustering av höstkorn i Spanien med 25% medan marginella justeringar nedåt görs för t.ex Tyskland och Frankrike. Även avkastningen för vårkorn justeras upp med nästan 4%, också detta på grund av gynnsamma utsikter i Spanien.

Avkastningen för raps och rybs justeras ner marginellt från 3.09 t/ha till 3.06 t/ha då utsikterna för Storbritannien, Rumänien, Ungern och Slovakien har försämrats och inte kompenseras av revideringen uppåt för Polen och den marginella förbättringen i Tyskland.

Total cereals

Vete

Priset på novemberterminen på Matif föll till 203.75 euro per ton i veckan som gick. Detta trots att Egypten bett Frankrike om hjälp med spannmålsförsörjning, lagring och finansiering av detta, översvämningar i östra Tyskland och att EU-Kommissionen sänkt skördeestimatet med 2 mt till 127.9 mt. Trots allt är det en större skörd än förra årets 123.8 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetepris-prognos den 8 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har inte visat stora tecken på att vilja gå ner. 700 cent utgör ett starkt stöd, liksom 758 cent ovanför utgör ett motstånd. Just nu och de kommande dagarna ser det ut att finnas möjlighet till ytterligare prisnedgång, ner mot 700 cent kanske och ett test av den nivån.

Prognos på på vetepris på termin

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna fredag till fredag. Vi ser att Matifs terminsmarknad har sjunkit betydligt mer än den amerikanska.

Terminskurvor för vete den 8 juni 2013

IGC justerar upp sin prognos för den globala produktionen av vete 2013/14 med 2 mt till 682 mt, en ökning med 4% på årsbasis till följd av högre areal och avkastning, men justerar samtidigt upp sitt estimat för den globala konsumtionen med 2 mt till 680 mt.

FAO-AMIS säger att den globala veteproduktionen 2013/14 förväntas slå rekord och justerar upp sitt estimat till 702 mt, en ökning på 6.5% på årsbasis, på förväntningar om en återhämtning i Europa och Svarta Havsregionen . Konsumtionen förväntas öka med 1.1% där användningen av foder förväntas återgå till mer normala nivåer medan livsmedelskonsumtionen fortsätter att hålla jämna steg med befolkningstillväxten.

Vete - Produktion, odling och kvalitet

Måndagens Crop Progress rapport från USDA visar på marginella förändringar för det amerikanska höstvetet. För de 18 stater som rapporterar så klassas 32% som ”good/excellent”, upp 1% från förra veckan men väl under förra årets 52% vid samma tid. Höstvete klassat som ”poor/very poor” uppgår till 43%, också det en ökning med 1% från förra veckan och väl över förra årets 18% vid samma tid. Andelen höstvete som har gått i ax fortsätter dock att ligga under genomsnittet, både i de HRW och i de SRW producerande staterna, som en följd av den kalla våren. Per den 2 juni hade 73% gått i ax, vilket är att jämföra med förra årets 88% vid samma tid och det femåriga genomsnittet på 80% vid denna tidpunkt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vintervetet

Sådden av vårvete i de 6 största staterna gjorde små framsteg i veckan som gick och är nu avklarad till 80%, upp endast 1% från vecka innan och fortfarande efter förra årets 100% och det femåriga genomsnittet på 92%.

Den största producenten, North Dakota, ligger fortfarande sist med endast 64% av sådden avklarad, jämfört med dess femåriga genomsnitt på 89% vid den här tiden. Rapporten visade också för första gången tillståndet för vårvetet, varav 8% klassas som ”poor/very poor”, medan 64% klassas som ”good/excellent” – att jämföra med förra årets 2% resp 78%.

Crop progress and condition - Vintervete USA

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Maltkornet höll sig någorlunda starkt i veckan, men om vetet fortsätter ner, får vi nog se ett nedställ på maltkornet också. Trenden är tydligt nedåtriktad.

Maltkornspriser den 8 juni 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet fått stöd den senaste tiden. Efter årslägsta notering i slutet av maj har priset stigit kraftigt uppåt, rekylerat ner och i fredags börjat ett nytt försök uppåt. Än så länge rör sig priserna under den nivån som uppnåddes innan plantings-rapporten från USDA i slutet av mars, men ett test av den nivån kan komma och i så fall kan priset nå ändå upp mot 600 cent. Det vore verkligen ett ödets ironi att vad som väntas bli den största skörden någonsin följs av prisuppgång. Fredagens prisuppgång följde på en förnyad prognos om kallt och vått väder i USA.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk prognos på majs

IGC justerar upp sin prognos för den globala produktionen av majs 2013/14 med 6 mt till rekordhöga 945 mt, en ökning med 89 mt på årsbasis. Samtidigt justeras konsumtionen upp med 5 mt till 917 mt. Utgående lager 2013/14 beräknas dock bli mer komfortabla jämfört med året innan, framförallt i USA där lagren förväntas öka mer än dubbelt från 19.3 mt till 44.8 mt. Globala utgående lager justeras upp med 6 mt till 149 mt.

FAO-AMIS säger att den globala majsproduktionen 2013/14 förväntas öka, främst på grund av en återhämtning i USA, och justerar upp sin prognos till 963 mt – en ökning med 90 mt på årsbasis. Även prognosen för den globala konsumtionen revideras upp med 44 mt till 923 mt, till följd av ökad foderanvändning i USA och ett flertal tillväxtländer. Utgående lager förväntas öka med 29% och återspeglar framförallt högre lager i USA men även Kina, Brasilien och Europa.

Statistik på majs

Till förra helgen hade amerikanska lantbrukare lyckats ta sig till 91% färdigsått, vilket är den långsammaste takten på 17 år.

Såddrapport

Crop progress - Corn

Måndagens Crop Progress visar att lantbrukarna fortsätter att göra framsteg vad gäller sådden av majs, vilken också översteg marknadens förväntningar, trots ihållande regn över majsbältet. Som nämnt ovan, var sådden per den 2 juni i de 18 största majsproducerande staterna avklarad till 91%, en ökning från 86% en vecka tidigare men något lägre än det femåriga genomsnittet på 95% vid den här tiden. Vårens kalla och blöta väder över majsbältet har gjort att årets sådd ligger något efter förra årets sådd som var avklarad vid den här tiden.

Rapporten visade också för första gången tillståndet för majs varav 7% klassas som ”poor/very poor”, medan 63% klassas som ”good/excellent” – att jämföra med förra årets 5% resp 72%, innan torkan slog till. Detta är trots allt mycket bra.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Argentina har skördat 61% av sin majs. Sydamerika har en väsentligt större skörd av majs i år än förra året. USA har bara sålt 52,000 ton av ny skörd hittills vilket är ovanligt lite. Det visar att USA har fått ordentlig konkurrens på den globala marknaden för majs.

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna har rest sig efter att ha alla bevis mot sig. Det kalla och blöta amerikanska vädret är vad som ligger bakom. Tekniskt är 1350 cent på novemberkontraktet ett starkt motstånd, markerat av topp i juli förra året, den övre delen av prisintervallet under oktober och november, en topp i december och en topp i februari.

Det stora köparlandet Kina omvartannat både köper och annullerar ordrar från Sydamerika. De makroekonomiska data som kommer ut från landet, visar en ekonomi som bromsar in. Allt fokus just nu är dock på sådden och vädret. I veckan (förra helgen) var 57% sått, och det var en ökning från 44% för två veckor sedan.

Prisprognos för sojabönor

Nedan ser vi såddens utveckling i jämförelse med tidigare år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Såddens utveckling

Från USDA själva har vi hämtat följande bild:

Crop progress and condition - Sojabönor

Sådden är alltså avklarad till 57%, vilket kan jämföras med 93% vid den här tiden förra året och det femåriga genomsnittet på 74%.

I Iowa, den största producenten, är sådden endast avklarad till 44% – vilket är långt efter det femåriga genomsnittet på 91% vid denna tid – samtidigt som sådden hos den näst största producenten, Illinois, nu är avklarad till 49%, en ökning från veckan innan men fortfarande efter det femåriga genomsnittet på 69%.

Marknadens byte av fokus från den stora ökningen av Sydamerikas produktion och den svagare kinesiska efterfrågeökningen, till vårsådden i USA och de väderproblem som drabbat följt slag i slag i USA, har fått en vacker baisse att vändas i en kraftig rekyl uppåt. I det här läget är det för sent att ta några korta köpta positioner. Snart nog kommer fokus att flytta till långsiktiga faktorer igen. De slutliga prövningarna blir det fortsatta vädret under sommaren fram till höstens eventuella frostrapporter.

Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps

Rapspriset (November 2013) håller sig inom det prisintervall som det gjort sedan december. Det blev ett kraftigt prisfall i veckan dels på att Kanadas sådd går framåt och på ett kraftigt prisfall på rapsolja i den asiatiska marknaden. Medan det i USA är dåligt väder, är det mycket gynnsamt väder i Kanada.

Rapeseed - Raps-diagram

Fredagens prisfall på Matif fick bränsle av ett kraftigt prisfall på rapsolja på den asiatiska marknaden. Anledningen är att man är orolig för att Kina ska dumpa olagligt importerad genmodifierad rapsolja på världsmarknaden. Att fredagens prisfall inte blev värre, får nog ändå ses som ett styrketecken i det korta perspektivet.

Gris

Medan priset på gris fallit i snart ett år på den tyska börsen, har priset på Lean Hogs i Chicago gått upp till den högsta nivån på flera år. Lean Hogs och det tyska grispriset har det senaste året gått åt motsatt håll även i de mindre rörelserna.

Grispris - Eurex, lean hogs

Mjölk

Fonterra-noteringen har fortsatt att falla och ligger nu bara strax över Eurex terminspris på SMP. Medan SMP sjunkit något även på Eurex, har priset på smör på Eurex fortsatt att stiga.

Mjölkpriser den 8 juni 2013

Nedan ser vi terminskurvorna på Eurex för smör och skummjölkspulver per i fredags kväll och för en månad sedan. Vi ser att terminspriserna på SMP gått ner marginellt, men att priset på smör gått upp en hel del.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminskurvor

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära