Följ oss

Nyheter

Oljemarknaden – 100 dollar nästa?

Publicerat

den

Oljepris - Brent-olja

Modity Energy TradingOm vi börjar med att blicka tillbaka på det stigande oljepriset mellan 2003-2008 handlade det om en marknad driven av mycket stor efterfrågan och vi prisade upp Brent från $23 till $147/fat. Den fallande marknad som följde handlade enbart om finanskrisen. Dagens marknad kan med två ord beskrivas som: politisk risk. Det handlar om politisk risk i Syrien, Iran, Irak, Libyen och i Venezuela.

Venezuelas förra president, Hugo Chavez, dog i tisdags efter 14 år som president för landet med världens största oljefyndigheter

Nu när han är borta kanske vi får se ett vänligare klimat för utländska oljebolag, varav flera blev utslängda under det förra årtiondet. De stora oljebolagens frånvaro de senaste 10 åren ska uppskattningsvis ha minskat produktionen med 1 miljon fat/dag.

Diagram över oljepris är 2010 till 2013

1. Den arabiska våren

När vi tittar på vad som varit kursdrivande de senaste två åren så måste vi börja med den arabiska våren (markerat som Nr.1 på grafen). Den 18 december 2010 tände den tunisiske grönsakshandlaren, Mohammed Bouaziz, eld på sig själv efter polisens beslag av hans grönsaksvagn vilket blev startpunkten på den arabiska våren och kraftigt stigande oljepriser som följd. I takt med att oroligheterna spred sig ökade riskpremien. Rädslan handlade om risken för inställda leverenser pga. krig. Samtidigt fanns en efterfrågan som var 0,7 miljoner fat/dag större än utbudet under hela Q4-10. I början av 2011 nådde den arabiska våren Egypten med stora kravaller och eskalerande rädsla för uteblivna oljeleveranser. Samtidigt fortsatte världskonjunkturen att överraska positivt med en efterfrågan som då var 1,1 miljoner fat/dag större än produktionen. I mars hade oroligheterna spridit sig till Libyen och priserna handlades upp ytterligare pga bortfall av Libyens olja till världsmarknaden. Spänningar kring Irans kärnkrafts-program och fortsatta oroligheter höll priset runt $125/fat i april.

2. Fokus på Europas skuldkris

I juni beslöt IEA att öka utbudet 60 miljoner fat för att möta den uteblivna produktionen från Libyen. I augusti fortsatte prisernaner pga. svaga konjunktursiffror och reviderad efterfrågan på råolja som följd. I oktober var det fokus på den europeiska skuldkrisen vilket satte ökat tryck på oljepriserna.

3. Iranskt hot om att spärra av Hormuzsundet

Så i november och december bröt oljan uppåt på säsongsmässiga mönster där efterfrågan stiger och på hotet av ett embargo mot iransk olja. I början av 2012 fortsatte den hårda retoriken från Teheran med hot om att spärra av Hormuzsundet där en tredjedel av världens olja skeppas dagligen.

4. Svaga siffror och framsteg i diplomatin med Iran

Löften om ökad produktion från Saudiarabien börjar bita och i maj såg vi för första gången på länge sämre ekonomiska siffror från både USA och Europa. Priset började falla och fortsatte ner allteftersom diplomatin mellan Iran och omvärlden gjorde allt större framsteg. Senare i månaden förvärrades krisen i eurozonen och i juni sågs tecken på att Kinas ekonomi höll på att bromsa in.

5. Tillfälligt slut på dåliga nyheter

Kraftig prisuppgång där främsta orsaken var avsaknad av negativa nyheter snarare än en massa goda nyheter.

6. Oro för budgetstupet i USA

Oron för att budgetförhandlingarna inte skulle lösas innan årsskiftet höll tillbaka både börser och oljemarknaden. Rädslan var att ekonomin skulle hamna i en recession om budgetstupet inte avhjälptes.

7. Kommer hjulen att snurra snabbare i Japan?

En stor anledning till att oljan handlades upp under januari var den nyvalda japanska regeringens löfte om att bota landet från deflation och obefintlig tillväxt som plågat landet så länge och istället skapa inflation och sysselsättning. Japan sjösatte således sitt eget QE som vi redan sett i USA och Europa. Kontentan blir initialt att fler Yen på världsmarkaden kommer att jaga samma mängd olja.

Framåtblick och riskfaktorer

Motsatt effekt på oljepriset kommer att synas om den amerikanska centralbanken säljer tillbaka de amerikanska statsobligationer man köpt under sina stimulansprogram. Följden blir att man dränerar penningsystemet på likviditet vilket hade varit direkt positivt för dollarn. Allt annat lika, skulle vi då se färre dollar jaga samma mängd olja och en minskad efterfrågan.

Dessutom handlas oljan i dollar och har en direkt omvänd korrelation till värdet på en dollar, d.v.s. en starkare dollar försvagar oljepriset.

I Venezuela väntas inga stora förändringar inom kort utan nyvalet ser ut att vinnas av socialistpartiet. De har dock förlorat Chavez karisma och oppositionen står klar att försöka leda landet om möjlighet ges. Utvecklingen i Venezuela är definitivt något som man bör titta på eftersom landet har hela 17,9 procent av världens oljereserver att jämföra med Saudiarabiens 16 och Kanadas 11 procent.

I fredags kom mycket starka sysselsättningssiffror från USA och högre marknadsräntor följde snabbt då Fed nu kan komma att höja räntan tidigare än väntat om återhämtningen fortsätter att överträffa prognoserna. Statistiken stärkte dollarn kraftigt och oljan kom i kläm mellan å ena sidan stigande börser och stor riskaptit och å andra sidan fallande råvarupriser som följd av den starka dollarn.

Slutsatser

Att tyda en graf är såklart en subjektiv bedömning men de flesta är överrens om att mönstret från segment 5-7 är identiskt med segment 1-3 om än i mindre proportioner. Om mönstret upprepar sig står vi nu inför vad som skedde med priset i segment 4, d.v.s. en rätt stor nedsida. Ingen vet idag vad den utlösande faktorn skulle vara men vi har noterat att oljepriset och börserna gått åt skilda håll de två senaste veckorna vilket får oss att tro att oljan är väldigt sårbar för mer nedsida om börserna plötsligt skulle vända neråt. Börserna handlas nu upp på signaler om att åtminstone USA har börjat skapa tillväxt men med bättre konjunktur kommer högre räntor och generellt svagare råvarupriser.

Författare: Patric Tengelin

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Populära