Lundin Petroleum – Olja och naturgas

Lundin Petroleum - Olja och naturgasLundin Petroleum, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX och Toronto Stock Exchange, ägnar sig åt prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas i nio länder med fokus på områden i Europa och Sydostasien.

Genom en organisk tillväxt via borrningar arbetar bolaget med att omvandla fyndigheter till kassaflöden som kan säljas för att på det sättet skapa och frigöra värden i tillgångsportföljen som kommer aktieägarna till godo.

Bolaget deltog på Stockholm Corporate Finance råvarudag på Operaterassen i Stockholm den 5 september där företagets IR-person Teitur Paulsen berättade om verksamheten. Presentationen filmades och finns att se här på Råvarumarknaden.se.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top