Länderna som köper USAs olja

Produktionen av skifferolja och skiffergas i USA har skapat något av en energirevolution. Produktionen gör att USA nu exporterar stora mängder petroleumprodukter.

Den amerikanska kongressen införde 1975 ett förbud mot export av råolja. Men det är tillåtet att exportera raffinadererade petroleumprodukter, så som diesel, bensin, eldningsolja och andra petrokemiska produkter. Och den exporten har stigit kraftigt.

USA exporterar nu 3,9 miljoner fat per dag, vilket motsvarar hälften av landets produktion.

Diagram över export av olja och petroleum från USA

Grannländerna Kanada och Mexiko är de största köparna, men exporten går till länder runt om i världen.

USAs export av olja per land

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top