Connect with us

Nyheter

Kopparberg Mineral ser positivt på framtiden

Published

on

Kopparberg Mineral prospekterar

Kopparberg Mineral - Ett prospekteringsbolagEmissionsaktuella Kopparberg Mineral är ett mineralprospekteringsbolag med en långsiktig strategiska målsättning att skapa betydande värden genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28 undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Kopparberg Mineral deltog på Stockholm Corporate Finance råvarudag på Operaterassen i Stockholm den 5 september där företagets VD Per Storm berättade om företagets verksamhet. Kopparberg Minerals presentation filmades och kan ses här på Råvarumarknaden.se.