Kopparberg Mineral har totalt 28 undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. Kopparberg Mineral deltog på Stockholm Corporate Finance råvarudag på Operaterassen i Stockholm den 5 september där företagets VD Per Storm berättade om företagets verksamhet. Läs även Kopparberg Mineral ser positivt på framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.