Följ oss

Nyheter

Kina fryser utan internationell naturgas

Publicerat

den

Kina behöver naturgas - Export av LNGVad händer med naturgasen och hur kommer priset på denna råvara att utvecklas i framtiden? Världslagren sväller samtidigt som nya fynd görs, fynd som bidrar till att pressa priserna, vilket fått ett stort antal företag att stänga ned sin produktion och hoppas på att framtiden skall föra med sig betydligt bättre priser.

I dag ligger priset på naturgas under 4,00 USD per tusen kubikfot Henry Hub. Vi vet också att det i Cushing, oljevärldens centrum, finns ett stort överutbud, ja att det knappt går att leverera olja dit då lagren är sprängfyllda. Vi vet dessutom att det finns ett stort behov av energi, bland annat i form av naturgas, hos kinesiska konsumenter och företag. Storstäder som Wuhan, Chongqing, Xi’an, Nanjing och Hangzhou lider av svår brist på naturgas och befolkningen tvingas fortfarande att förlita sig på gammeldags kolkaminer för att få värme under årets kallaste månader. De tre olje- och gasföretagen som ägs av den kinesiska staten har beordrats att fortsätta att leverera men också att finna importmöjligheter. Här är problemet att finna fungerande lösningar för att kunna transportera gas annat än genom ledningar, så kallad LNG är emellertid ett alternativ.

[quote]The biggest energy innovation of the decade is natural gas — more specifically what is called ”unconventional” natural gas. Some call it a revolution…. /Wall Street Journal[/quote]

Gaskonsumtionen i norra Kina ökade med 56 procent i november 2010 jämfört med samma tid 2009, bland annat på grund av en tidigare och kallare vinter än normalt. Den totala konsumtionen ökade med 22 procent jämfört med 2009. Utbudet ökade samtidigt med blygsamma 8 procent, enligt China National Petroleum Company.

Var ska importen komma ifrån?

I dag finns det två länder som har de teoretiska möjligheterna att öka sin export till Kina, Ryssland och Qatar. Från Ryssland går det att transportera naturgas genom pipelines och från Qatar som har världens tredje största kända gasreserver genom flytande naturgas (LNG), som möjliggör transporter av gas från utländska hamnar i enkelskroviga fartyg. LNG kräver emellertid stora investeringar i både djupvattenhamnar, skyddade hamn till hamn-LNG-fartyg och kondensering och förgasningsanläggningar på båda ändarna av transportkedjan, vilket gör att det finns få sådana anläggningar. I Qatar kan gasen produceras relativt billigt, så lågt som till 0,15 USD medan såväl Norge som Ryssland behöver närmare 4,0 USD per enhet. Emellertid stiger kostnaden för gas från Qatar då den skall omvandlas till LNG, till närmare 3,25 USD per enhet.

Kinas totala energianvändning

I dag är den kinesiska energianvändningen till cirka 70 procent baserad på kol, att jämföra med samma siffra i USA som är 50 procent. Globalt sett står naturgas för cirka en knapp fjärdedel av världens energikonsumtion. Det finns mycket som talar för att naturgasen skall få en ökad betydelse inom energisektorn, dels minskar USA sitt beroende av olja från Mellanöstern och dels för att naturgas ger ifrån sig betydligt lägre nivåer av koldioxid, upp till 70 procent lägre, vilket gör att Qatars energiminister ser en kraftigt ökad användning av naturgas i världen redan 2012-2013. Samtidigt så pågår det samtal om att bilda ett OPEC för de gasproducerande länderna i stil med vad oljeländerna har.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära