Connect with us

Nyheter

Kina fryser utan internationell naturgas

Published

on

Kina behöver naturgas - Export av LNGVad händer med naturgasen och hur kommer priset på denna råvara att utvecklas i framtiden? Världslagren sväller samtidigt som nya fynd görs, fynd som bidrar till att pressa priserna, vilket fått ett stort antal företag att stänga ned sin produktion och hoppas på att framtiden skall föra med sig betydligt bättre priser.

I dag ligger priset på naturgas under 4,00 USD per tusen kubikfot Henry Hub. Vi vet också att det i Cushing, oljevärldens centrum, finns ett stort överutbud, ja att det knappt går att leverera olja dit då lagren är sprängfyllda. Vi vet dessutom att det finns ett stort behov av energi, bland annat i form av naturgas, hos kinesiska konsumenter och företag. Storstäder som Wuhan, Chongqing, Xi’an, Nanjing och Hangzhou lider av svår brist på naturgas och befolkningen tvingas fortfarande att förlita sig på gammeldags kolkaminer för att få värme under årets kallaste månader. De tre olje- och gasföretagen som ägs av den kinesiska staten har beordrats att fortsätta att leverera men också att finna importmöjligheter. Här är problemet att finna fungerande lösningar för att kunna transportera gas annat än genom ledningar, så kallad LNG är emellertid ett alternativ.

[quote]The biggest energy innovation of the decade is natural gas — more specifically what is called ”unconventional” natural gas. Some call it a revolution…. /Wall Street Journal[/quote]

Gaskonsumtionen i norra Kina ökade med 56 procent i november 2010 jämfört med samma tid 2009, bland annat på grund av en tidigare och kallare vinter än normalt. Den totala konsumtionen ökade med 22 procent jämfört med 2009. Utbudet ökade samtidigt med blygsamma 8 procent, enligt China National Petroleum Company.

Var ska importen komma ifrån?

I dag finns det två länder som har de teoretiska möjligheterna att öka sin export till Kina, Ryssland och Qatar. Från Ryssland går det att transportera naturgas genom pipelines och från Qatar som har världens tredje största kända gasreserver genom flytande naturgas (LNG), som möjliggör transporter av gas från utländska hamnar i enkelskroviga fartyg. LNG kräver emellertid stora investeringar i både djupvattenhamnar, skyddade hamn till hamn-LNG-fartyg och kondensering och förgasningsanläggningar på båda ändarna av transportkedjan, vilket gör att det finns få sådana anläggningar. I Qatar kan gasen produceras relativt billigt, så lågt som till 0,15 USD medan såväl Norge som Ryssland behöver närmare 4,0 USD per enhet. Emellertid stiger kostnaden för gas från Qatar då den skall omvandlas till LNG, till närmare 3,25 USD per enhet.

Kinas totala energianvändning

I dag är den kinesiska energianvändningen till cirka 70 procent baserad på kol, att jämföra med samma siffra i USA som är 50 procent. Globalt sett står naturgas för cirka en knapp fjärdedel av världens energikonsumtion. Det finns mycket som talar för att naturgasen skall få en ökad betydelse inom energisektorn, dels minskar USA sitt beroende av olja från Mellanöstern och dels för att naturgas ger ifrån sig betydligt lägre nivåer av koldioxid, upp till 70 procent lägre, vilket gör att Qatars energiminister ser en kraftigt ökad användning av naturgas i världen redan 2012-2013. Samtidigt så pågår det samtal om att bilda ett OPEC för de gasproducerande länderna i stil med vad oljeländerna har.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *