Följ oss

Nyheter

Kina fryser utan internationell naturgas

Publicerat

den

Kina behöver naturgas - Export av LNGVad händer med naturgasen och hur kommer priset på denna råvara att utvecklas i framtiden? Världslagren sväller samtidigt som nya fynd görs, fynd som bidrar till att pressa priserna, vilket fått ett stort antal företag att stänga ned sin produktion och hoppas på att framtiden skall föra med sig betydligt bättre priser.

I dag ligger priset på naturgas under 4,00 USD per tusen kubikfot Henry Hub. Vi vet också att det i Cushing, oljevärldens centrum, finns ett stort överutbud, ja att det knappt går att leverera olja dit då lagren är sprängfyllda. Vi vet dessutom att det finns ett stort behov av energi, bland annat i form av naturgas, hos kinesiska konsumenter och företag. Storstäder som Wuhan, Chongqing, Xi’an, Nanjing och Hangzhou lider av svår brist på naturgas och befolkningen tvingas fortfarande att förlita sig på gammeldags kolkaminer för att få värme under årets kallaste månader. De tre olje- och gasföretagen som ägs av den kinesiska staten har beordrats att fortsätta att leverera men också att finna importmöjligheter. Här är problemet att finna fungerande lösningar för att kunna transportera gas annat än genom ledningar, så kallad LNG är emellertid ett alternativ.

[quote]The biggest energy innovation of the decade is natural gas — more specifically what is called ”unconventional” natural gas. Some call it a revolution…. /Wall Street Journal[/quote]

Gaskonsumtionen i norra Kina ökade med 56 procent i november 2010 jämfört med samma tid 2009, bland annat på grund av en tidigare och kallare vinter än normalt. Den totala konsumtionen ökade med 22 procent jämfört med 2009. Utbudet ökade samtidigt med blygsamma 8 procent, enligt China National Petroleum Company.

Var ska importen komma ifrån?

I dag finns det två länder som har de teoretiska möjligheterna att öka sin export till Kina, Ryssland och Qatar. Från Ryssland går det att transportera naturgas genom pipelines och från Qatar som har världens tredje största kända gasreserver genom flytande naturgas (LNG), som möjliggör transporter av gas från utländska hamnar i enkelskroviga fartyg. LNG kräver emellertid stora investeringar i både djupvattenhamnar, skyddade hamn till hamn-LNG-fartyg och kondensering och förgasningsanläggningar på båda ändarna av transportkedjan, vilket gör att det finns få sådana anläggningar. I Qatar kan gasen produceras relativt billigt, så lågt som till 0,15 USD medan såväl Norge som Ryssland behöver närmare 4,0 USD per enhet. Emellertid stiger kostnaden för gas från Qatar då den skall omvandlas till LNG, till närmare 3,25 USD per enhet.

Kinas totala energianvändning

I dag är den kinesiska energianvändningen till cirka 70 procent baserad på kol, att jämföra med samma siffra i USA som är 50 procent. Globalt sett står naturgas för cirka en knapp fjärdedel av världens energikonsumtion. Det finns mycket som talar för att naturgasen skall få en ökad betydelse inom energisektorn, dels minskar USA sitt beroende av olja från Mellanöstern och dels för att naturgas ger ifrån sig betydligt lägre nivåer av koldioxid, upp till 70 procent lägre, vilket gör att Qatars energiminister ser en kraftigt ökad användning av naturgas i världen redan 2012-2013. Samtidigt så pågår det samtal om att bilda ett OPEC för de gasproducerande länderna i stil med vad oljeländerna har.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära