Connect with us

Nyheter

Iran säljer olja till Europa – undviker förbud

Published

on

Olja produceras i Iran för export till EUIran har under helgen kommunicerat att landet tecknat avtal med Iranian Oil, Gas & Petrochemical Products Exporters’ Association om att sälja en del av den inhemska oljeproduktionen till privata företag, främst europeiska raffinaderier, vilket enligt exportorganisationens ordförande Hassan Khosrojerdi gör att Iran kan kringgå sanktionerna som syftar till att sätta press på Teheran att upphöra med det omtvistade kärnvapenprogrammet.

EU införde den 1 juli ett förbud mot import, inköp och leverans av iransk olja och landet har redan sett sin oljeexport sjunka med mer än 50 procent jämfört med förra årets ordinarie nivåer, något som kommer att kosta Iran miljarder dollar i uteblivna intäkter.

Sanktionerna innebär bland annat ett EU-förbud mot sjöfartsförsäkringar för fartyg som transporterar iransk olja. I enlighet med avtalet, är det tänkt att 20 procent av Irans oljeexport kommer att gå igenom detta privata Iranska konsortium av oljeexportörer. Det uppges inte vilka de europeiska raffinaderierna är som är inblandade eller hur de skulle få oljan. Det framgår inte heller vilka åtgärder som har vidtagits för att kringgå förbudet mot sjöfartsförsäkringar av de fartyg som transporterar iransk olja.

Irans oljeministerium godkände i maj 2012 privat export av iransk olja, något som historiskt sett varit förbehållet National Iran Oil Company (NIOC) som tidigare varit ensamt ansvarig för försäljning och marknadsföring av Irans råolja.

Före EU:s embargo sålde Iran ungefär en femtedel av sin råolja till Europa. EU:s sanktioner riktade försäkringen har medfört allvarliga störningar av Irans oljeförsäljningar till Asien. Japan, en av Irans främsta köpare, kommer att importera någon iransk råolja i juli.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *