Följ oss

Nyheter

Iran säljer olja till Europa – undviker förbud

Publicerat

den

Olja produceras i Iran för export till EUIran har under helgen kommunicerat att landet tecknat avtal med Iranian Oil, Gas & Petrochemical Products Exporters’ Association om att sälja en del av den inhemska oljeproduktionen till privata företag, främst europeiska raffinaderier, vilket enligt exportorganisationens ordförande Hassan Khosrojerdi gör att Iran kan kringgå sanktionerna som syftar till att sätta press på Teheran att upphöra med det omtvistade kärnvapenprogrammet.

EU införde den 1 juli ett förbud mot import, inköp och leverans av iransk olja och landet har redan sett sin oljeexport sjunka med mer än 50 procent jämfört med förra årets ordinarie nivåer, något som kommer att kosta Iran miljarder dollar i uteblivna intäkter.

Sanktionerna innebär bland annat ett EU-förbud mot sjöfartsförsäkringar för fartyg som transporterar iransk olja. I enlighet med avtalet, är det tänkt att 20 procent av Irans oljeexport kommer att gå igenom detta privata Iranska konsortium av oljeexportörer. Det uppges inte vilka de europeiska raffinaderierna är som är inblandade eller hur de skulle få oljan. Det framgår inte heller vilka åtgärder som har vidtagits för att kringgå förbudet mot sjöfartsförsäkringar av de fartyg som transporterar iransk olja.

Irans oljeministerium godkände i maj 2012 privat export av iransk olja, något som historiskt sett varit förbehållet National Iran Oil Company (NIOC) som tidigare varit ensamt ansvarig för försäljning och marknadsföring av Irans råolja.

Före EU:s embargo sålde Iran ungefär en femtedel av sin råolja till Europa. EU:s sanktioner riktade försäkringen har medfört allvarliga störningar av Irans oljeförsäljningar till Asien. Japan, en av Irans främsta köpare, kommer att importera någon iransk råolja i juli.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som går starkt

Publicerat

den

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som har en stark utveckling. När det gäller aktier inom silver så säger han att värderingarna inte har följt med upp silverpriset. Tråkigt för aktieinvesterare, men samtidigt en möjlighet att komma in till fördelaktiga värderingar.

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver.
Fortsätt läsa

Nyheter

2000 ton koppar som Kina köpt av Ryssland har försvunnit

Publicerat

den

Det statliga kinesiska företaget Wuchan Zhongda Group köpte i slutet av förra året 2000 ton raffinerad koppar av det ryska företaget Regional Metallurgical, till ett värde av 110 miljoner yuan (motsvarande 159 miljoner kronor).

Kopparleveransen skulle ha varit framme i Kina förra månaden men så har inte skett och ingen tycks veta var allt tagit vägen. Bloomberg rapporterar att leveransen har angetts vara granit, en mycket billigare tillgång, och den har hamnat i Turkiet.

Det får ändå anses vara något spektakulärt, 2000 ton metall är trots allt ingenting man råkar tappa eller ställa i ett hörn av en lokal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montage Gold ser stor uppsida i sin värdering

Publicerat

den

Koné-projektet i Elfenbenskusten

Montage Gold är det nya guldbolaget där Lundin-familjen nyligen investerat. Företaget ska bli ett företag med flera tillgångar med fokus på Afrika. Bolagets stora projekt idag är Koné-projektet i Elfenbenskusten. VD Martino de Ciccio tar upp att han ser en spännande framtid för bolagets aktie. Bolaget har idag ett börsvärde på drygt 330 miljoner CAD och när Koné-gruvan kommer i produktion så förväntar sig bolaget att den kommer att skapa lika mycket i kassaflöde per år. Planen är att gruvan ska vara färdigbyggd under första halvåret 2027.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära