Följ oss

Nyheter

Hong Kong-börsen vill starta råvaruhandel i Kina

Publicerat

den

HKEx, Hong Kong-börsen

HKEx, Hong Kong-börsenHong Kong Exchanges & Clearing Ltd, moderbolag till Hong Kong-börsen (HKEx), men också till London Metal Exchange (LME), planerar att utveckla yuan-denominerade råvaruprodukter i takt med att HKEx expanderar på den kinesiska marknaden.

Enligt koncernens VD kommer HKEx sannolikt inom kort att påbörja handel i metaller som skall avräknas genom cash settlement. Både avräkningen och handeln skall enligt uppgift ske i kinesiska yuan. Därefter skall HKEx addera andra typer av råvarukontrakt och fysisk avveckling av kontrakten. Att HKEx kommer att börja med metaller är inte så pass konstigt, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd som är Asiens näst största börs köpte under 2012 London Metal Exchange för 2,2 miljarder USD och har för avsikt att få igen dessa pengar genom sin satsning i Kina, världens största användare av industrimetaller.

Hong Kong är idag hem för världens största offshore-pool av yuan, den kinesiska valutan, utanför Kina, varför det finns goda förutsättningar för att handeln i basmetaller skall kunna fungera väl. Genom kombinationen av London Metal Exchange och Hong Kongs innehav av yuan skapas förutsättningar för att internationalisera den kinesiska råvarumarknaden vilket kan leda till att Kinas påverkan på råvarumarknaderna världen över inte är över, utan att den tvärtom bara har börjat.

Den kinesiska ekonomin

Hang Seng Indexet (HSI) har sjunkit med cirka sex procent under 2013, men noterades under året betydligt lägre, vilket bland annat har berott på att den kinesiska ekonomins tillväxt minskat kraftigt även om den fortfarande visar betydligt bättre styrka än många europeiska länder.

Frysta avgifter

På LME, en börs som grundades för mer än ett sekel sedan ovanför en hattaffär i Londons finansdistrikt, handlas basmetaller som koppar, zink och tenn vilka fungerar som referenspriser världen över. HKEx garanterade i samband med att börsen tog över LME att inte höja avgifterna innan 2015.

Under 2012 stod Kina för 41 procent av den globala kopparkonsumtionen, totalt 8,3 miljoner ton enligt data som har publicerats av den brittiska banken Barclays. Kina stod dessutom för 43 procent av den globala efterfrågan på aluminium och 44 procent av världens köp av bly. Kina är därmed världens näst största köpare av basmetaller, endast USA utgör en större spelare på denna marknad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

HKEx har undertecknat ett letter of intent med Bank of China, som hanterar clearingen av valuta i Hong Kong, Macao och Taiwan. Bank of Chinas investment banking-enhet har dessutom nyligen godtagits som clearingmedlem på LME.

LMEClear, metallbörsens nya clearinghus, kommer att lanseras under september 2014 och redan nu pågår arbetet med att addera den funktionalitet som krävs för att hantera yuan-denominerade produkter i systemet.

Järnmalm och jordbruksprodukter

Hong Kong Exchanges planerar initialt att erbjuda handel i järnmalm, koks och jordbruksprodukter vilka skall kontantavräknas. Handeln på de tre råvarubörserna på det kinesiska fastlandet uppgick enligt China Futures Association till 95 300 miljarder yuan, motsvarande 15 500 miljarder USD under 2012.

HKEx har som mål att etablera LME-lager i Kina. I dag finns det ett globalt nätverk på mer än 700 registrerade lager för de råvaror som handlas på LME, men inget av dessa finns i Kina.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära