Följ oss

Nyheter

Hong Kong-börsen vill starta råvaruhandel i Kina

Publicerat

den

HKEx, Hong Kong-börsen

HKEx, Hong Kong-börsenHong Kong Exchanges & Clearing Ltd, moderbolag till Hong Kong-börsen (HKEx), men också till London Metal Exchange (LME), planerar att utveckla yuan-denominerade råvaruprodukter i takt med att HKEx expanderar på den kinesiska marknaden.

Enligt koncernens VD kommer HKEx sannolikt inom kort att påbörja handel i metaller som skall avräknas genom cash settlement. Både avräkningen och handeln skall enligt uppgift ske i kinesiska yuan. Därefter skall HKEx addera andra typer av råvarukontrakt och fysisk avveckling av kontrakten. Att HKEx kommer att börja med metaller är inte så pass konstigt, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd som är Asiens näst största börs köpte under 2012 London Metal Exchange för 2,2 miljarder USD och har för avsikt att få igen dessa pengar genom sin satsning i Kina, världens största användare av industrimetaller.

Hong Kong är idag hem för världens största offshore-pool av yuan, den kinesiska valutan, utanför Kina, varför det finns goda förutsättningar för att handeln i basmetaller skall kunna fungera väl. Genom kombinationen av London Metal Exchange och Hong Kongs innehav av yuan skapas förutsättningar för att internationalisera den kinesiska råvarumarknaden vilket kan leda till att Kinas påverkan på råvarumarknaderna världen över inte är över, utan att den tvärtom bara har börjat.

Den kinesiska ekonomin

Hang Seng Indexet (HSI) har sjunkit med cirka sex procent under 2013, men noterades under året betydligt lägre, vilket bland annat har berott på att den kinesiska ekonomins tillväxt minskat kraftigt även om den fortfarande visar betydligt bättre styrka än många europeiska länder.

Frysta avgifter

På LME, en börs som grundades för mer än ett sekel sedan ovanför en hattaffär i Londons finansdistrikt, handlas basmetaller som koppar, zink och tenn vilka fungerar som referenspriser världen över. HKEx garanterade i samband med att börsen tog över LME att inte höja avgifterna innan 2015.

Under 2012 stod Kina för 41 procent av den globala kopparkonsumtionen, totalt 8,3 miljoner ton enligt data som har publicerats av den brittiska banken Barclays. Kina stod dessutom för 43 procent av den globala efterfrågan på aluminium och 44 procent av världens köp av bly. Kina är därmed världens näst största köpare av basmetaller, endast USA utgör en större spelare på denna marknad.

HKEx har undertecknat ett letter of intent med Bank of China, som hanterar clearingen av valuta i Hong Kong, Macao och Taiwan. Bank of Chinas investment banking-enhet har dessutom nyligen godtagits som clearingmedlem på LME.

LMEClear, metallbörsens nya clearinghus, kommer att lanseras under september 2014 och redan nu pågår arbetet med att addera den funktionalitet som krävs för att hantera yuan-denominerade produkter i systemet.

Järnmalm och jordbruksprodukter

Hong Kong Exchanges planerar initialt att erbjuda handel i järnmalm, koks och jordbruksprodukter vilka skall kontantavräknas. Handeln på de tre råvarubörserna på det kinesiska fastlandet uppgick enligt China Futures Association till 95 300 miljarder yuan, motsvarande 15 500 miljarder USD under 2012.

HKEx har som mål att etablera LME-lager i Kina. I dag finns det ett globalt nätverk på mer än 700 registrerade lager för de råvaror som handlas på LME, men inget av dessa finns i Kina.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära