Connect with us

Nyheter

Hong Kong-börsen vill starta råvaruhandel i Kina

Published

on

HKEx, Hong Kong-börsen

HKEx, Hong Kong-börsenHong Kong Exchanges & Clearing Ltd, moderbolag till Hong Kong-börsen (HKEx), men också till London Metal Exchange (LME), planerar att utveckla yuan-denominerade råvaruprodukter i takt med att HKEx expanderar på den kinesiska marknaden.

Enligt koncernens VD kommer HKEx sannolikt inom kort att påbörja handel i metaller som skall avräknas genom cash settlement. Både avräkningen och handeln skall enligt uppgift ske i kinesiska yuan. Därefter skall HKEx addera andra typer av råvarukontrakt och fysisk avveckling av kontrakten. Att HKEx kommer att börja med metaller är inte så pass konstigt, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd som är Asiens näst största börs köpte under 2012 London Metal Exchange för 2,2 miljarder USD och har för avsikt att få igen dessa pengar genom sin satsning i Kina, världens största användare av industrimetaller.

Hong Kong är idag hem för världens största offshore-pool av yuan, den kinesiska valutan, utanför Kina, varför det finns goda förutsättningar för att handeln i basmetaller skall kunna fungera väl. Genom kombinationen av London Metal Exchange och Hong Kongs innehav av yuan skapas förutsättningar för att internationalisera den kinesiska råvarumarknaden vilket kan leda till att Kinas påverkan på råvarumarknaderna världen över inte är över, utan att den tvärtom bara har börjat.

Den kinesiska ekonomin

Hang Seng Indexet (HSI) har sjunkit med cirka sex procent under 2013, men noterades under året betydligt lägre, vilket bland annat har berott på att den kinesiska ekonomins tillväxt minskat kraftigt även om den fortfarande visar betydligt bättre styrka än många europeiska länder.

Frysta avgifter

På LME, en börs som grundades för mer än ett sekel sedan ovanför en hattaffär i Londons finansdistrikt, handlas basmetaller som koppar, zink och tenn vilka fungerar som referenspriser världen över. HKEx garanterade i samband med att börsen tog över LME att inte höja avgifterna innan 2015.

Under 2012 stod Kina för 41 procent av den globala kopparkonsumtionen, totalt 8,3 miljoner ton enligt data som har publicerats av den brittiska banken Barclays. Kina stod dessutom för 43 procent av den globala efterfrågan på aluminium och 44 procent av världens köp av bly. Kina är därmed världens näst största köpare av basmetaller, endast USA utgör en större spelare på denna marknad.

HKEx har undertecknat ett letter of intent med Bank of China, som hanterar clearingen av valuta i Hong Kong, Macao och Taiwan. Bank of Chinas investment banking-enhet har dessutom nyligen godtagits som clearingmedlem på LME.

LMEClear, metallbörsens nya clearinghus, kommer att lanseras under september 2014 och redan nu pågår arbetet med att addera den funktionalitet som krävs för att hantera yuan-denominerade produkter i systemet.

Järnmalm och jordbruksprodukter

Hong Kong Exchanges planerar initialt att erbjuda handel i järnmalm, koks och jordbruksprodukter vilka skall kontantavräknas. Handeln på de tre råvarubörserna på det kinesiska fastlandet uppgick enligt China Futures Association till 95 300 miljarder yuan, motsvarande 15 500 miljarder USD under 2012.

HKEx har som mål att etablera LME-lager i Kina. I dag finns det ett globalt nätverk på mer än 700 registrerade lager för de råvaror som handlas på LME, men inget av dessa finns i Kina.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära