Följ oss

Market Vectors Gold Miners ETF

Market Vectors Gold Miners ETF

Market Vectors ETF-fondMarket Vectors Gold Miners ETF (GDX) är en ETF-fond vilken har som målsättning att replikera priset och avkastningen på NYSE Arca Gold Miners Index. Fonden investerar minst 80 % av sina totala tillgångar i aktier och depåbevis i företag som är aktiva inom gruvindustrin för guld. Sådana företag kan inkludera medelstora och utländska företag. Fonden investerar normalt minst 80 % av sina totala tillgångar i aktier som utgör Gold Miners Index. Gold Miners Index är ett justerat marketcap-viktat index som främst utgörs av börsnoterade företag inom gruvbrytning av guld och silver. Fonden är inte diversifierad.

Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *