Följ oss

Nyheter

Gazprom satsar på gasexport till Sydeuropa

Publicerat

den

Naturgas exporteras via pipeline från RysslandGazprom meddelade under vecka 5 2012 att bolaget planerar att öka gasexporten till Europa och bygga en pipeline till Asien. Samtidigt som de ska öka volymerna från Shtokmangasfältet meddelade Gazprom även att bolaget befinner sig i slutskedet för att kunna ta ett beslut om en eventuell öppning av en gasproduktionsenhet i östra delarna av Ryssland.

Gazproms ledning har tillsammans med Grekland påbörjat diskussionerna kring gasledningsprojektet South Stream som har till syfte att förse de södra delarna av Europa med naturgas.

Mötesdeltagarna diskuterade utsikterna för det rysk-grekiska samarbetet och dess fördjupning inom energisektorn, samt aktuell status för den grekiska energiindustrin. Särskild uppmärksamhet ägnades åt gasleveranser och South Stream-projektets genomförande i landet.

1996 lanserades rysk naturgas i Grekland och enligt preliminära uppgifter levererade Gazprom 2,9 miljarder kubikmeter gas till Grekland under 2011.

I syfte att diversifiera rutterna för exporten av naturgas planerar Gazprom att genomföra projektet för byggande av en gasledning som dras under Svarta havet till länderna i södra och centrala Europa – South Stream-projektet.

Karta över South Stream - Export av naturgas via pipeline från RysslandMellanstatliga avtal har tecknats med Bulgarien, Serbien, Ungern, Grekland, Slovenien, Kroatien och Österrike för att genomföra den landbaserade delen gasledningen. Under tredje kvartalet 2011 slutfördes genomförbarhetsstudier av South Stream och omfattade en förstudie av offshore avsnitt och genomförbarhetsstudier av respektive gasledningar i värdländerna i Syd-och Centraleuropa.

Den 30 december 2011, uppmanade Vladimir Putin, premiärminister i Ryssland, Gazprom att påskynda lanseringen av South Stream-projektet och att börja dess byggande under 2012.

Den 20 januari 2012 höll Alexey Miller, ordförande i Gazproms förvaltningskommitté, ett möte för att godkänna en detaljerad handlingsplan för att säkerställa lanseringen av South Streams rörledningar i december 2012.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Vedde

    27 juli, 2013 vid 02:20

    Spännande hur naturgasen är så otroligt geopolitisk. Men jag tror Ryssland kommer att exportera allt mer till Kina, de kommer bättre överens med varandra.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära