Följ oss

Nyheter

Fritt fall i Northland Resources

Publicerat

den

Gruvbolaget Northland Resources

Gruvbolaget Northland ResourcesVeckans stora kursfall stod Northland Resources för sedan företaget meddelat att det skulle komma att behöva ta in ytterligare 375 miljoner USD i form av nya aktier och olika sorters skuldförbindelser. Fördelningen beräknas bli 250 miljoner USD i nya aktier och 125 miljoner USD i obligationer. Då har Northland Resources redan gjort en överenskommelse med brittiska Stemcor om en förskottsbetalning på upp till 50 miljoner USD. Aktien rasade och Northlands aktieägare kunde se värdet på sitt kapital minska med två tredjedelar.

Frågan är emellertid om dessa pengar räcker? Vi har talat med en branschkollega till Northland Resources som listar ett antal faktorer som gör att denne VD tror att Northland Resources ännu inte sett det värsta.

Högre Opex, Northland Resources hade räknat med 62 USD dmt, men nu ser det ut att bli dubbelt så högt, 118 USD per dmt.

Betydligt högre Capex, denna har stigit från 222 miljoner USD till 1.096 miljoner USD.

Ett lägre pris på järnalmen. Northland Resources har räknat med ett genomsnittligt pris om 151 USD per ton, men får bara 130 USD per ton. Priset på järnmalm vid den kinesiska hamnen i Tianjin som brukar anses vara ett globalt riktmärke låg i veckan på 145,90 USD per ton.

Northland Resources har nu sänkt prognosen för valutaparet USD/SEK. Tidigare har ledningen räknat med att de skulle kunna får 8,125 SEK per USD, nu sänktes prognosen till 6,90 SEK per USD.

Valutakurs USD SEK under 5 år

Källa: Stockletter

6,90 SEK känns fortfarande väldigt högt. Historiskt sett, från 1972 till och med 2013 har valutaparet USDSEK handlats till 6,73. Toppen nåddes i juni 2001 då detta valutapar handlades till 11,03 och botten 3,87 noterades i mars 1975. Att Northland Resources då tror att de skall fortsätta få ut 6,90 SEK per USD känns synnerligen högt.

Northland Resources aktiekursDet värsta är att Northlands prognoser i vissa fall bygger på data från februari 2012, alltså sådana uppgifter som är ett år gamla. Förutsättningarna har förändrats radikalt sedan dess. Lägg dessutom till det faktum att Northland Resources har stora problem med sin logistik, att frakta malm till Narvik tar tid och kostar en hel del.

Så vitt vi kan se har Northland Resources stora problem som emellertid inte delas av sektorn i övrigt, men samtliga bolag i segmentet kommer att drabbas negativt av detta eftersom marknaden kommer att vara försiktig med att uppvärdera nya fynd och prognoser. Det gäller således för de andra företagen i sektorn att vara konservativa i sina prognoser, något som kommer att medföra att branschkollegorna står inför ett pedagogiskt problem, hur förklara för marknaden att de tror på högre siffror men att de på grund av Northlands miss väljer att kommunicera ett sämre alternativ än vad som annars kunde förväntas?

Under fredagen den 25 januari kommer Northland Resources att hålla en videokonferens klockan 15:30 vilket förhoppningsvis kommer att räta ut en del frågetecken, men som det ser ut nu så ser vi inga skäl till att rusa efter denna aktie. Det intressanta är att då Northland Resources deltog på Mines & Money i december 2012 såg företagets ledning mycket positivt på framtiden. Det är sju veckor sedan…. Att ledningen inte haft koll på detta är inte bra, speciellt som det i gruvkretsar har varit ett välkänt faktum sedan jul att Northland haft problem.

Den spontana frågan är, kommer något av de större företagen med mer välfyllda kassor att börja räkna på Northland Resources? Enligt uppgift finns det corporate financeföretag som anser att detta är en bra idé, men om de kan övertyga sina kunder om detta låter vi vara osagt.

Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

1 kommentar

  1. Pat

    25 januari, 2013 vid 03:29

    Jag hoppas någon polisanmäler ledningen i Northland

  2. Kenneth

    15 mars, 2013 vid 13:37

    Det ligger nära till hands att hålla med Pat. Verkar som ledningen är helt aningslös mot den bakgrund man lätt kan läsa sig till

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Nyheter

Mexikos sockerproduktion den lägsta på ett decennium

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Mexiko beräknas att producera 4,7 miljoner ton socker i år, den lägsta sockerproduktionen under det senaste decenniet. Sockerproduktionen fortsätter att ligga under de senaste två säsongerna på grund av minskande industriella skördar på grund av långvarig torka.

Både den veckovisa sockerproduktionen och sockerrörskrossen ligger betydligt under de senaste två säsongerna.

Vi har sett en ökning av sockerrörsarealen den här säsongen jämfört med förra året. Hittills ligger ton sockerrör per ha över de senaste två säsongerna.

Mexiko fortsätter att se låga mängder nederbörd. Eftersom Mexiko inte har ordentliga bevattningssystem, beror landets sockerrörsproduktion strikt på nederbörd. Än så länge fortsätter den ackumulerade nederbörden att ligga under de senaste två åren samtidigt som den också ligger under tioårsgenomsnittet.

Med en inhemsk produktion på 4,7 miljoner ton kommer Mexiko att behöva importera socker för att fortsätta exportera socker till USA.

Hur mycket socker kommer Mexiko att importera?

Även med lägre sockerproduktion kommer Mexiko att leta efter socker från sina grannar för att kunna uppfylla så mycket av sin amerikanska kvot som möjligt. För att möta amerikanska exportvolymer bedömer analytikerna att Mexiko kommer att importera cirka 500 000 ton. Hittills har Mexiko importerat cirka 168 000 ton vilket gör att landet över 300 000 ton kvar att importera. Importen kommer sannolikt att komma från Centralamerika och Brasilien.

Eftersom USA inte producerar tillräckligt med socker för att möta den inhemska efterfrågan måste de importera socker. Större delen av USAs importerade socker kommer från Mexiko på grund av deras nära handelsrelation och geografiska närhet.

Fortsätt läsa

Populära