Connect with us

Nyheter

Fritt fall i Northland Resources

Published

on

Gruvbolaget Northland Resources

Gruvbolaget Northland ResourcesVeckans stora kursfall stod Northland Resources för sedan företaget meddelat att det skulle komma att behöva ta in ytterligare 375 miljoner USD i form av nya aktier och olika sorters skuldförbindelser. Fördelningen beräknas bli 250 miljoner USD i nya aktier och 125 miljoner USD i obligationer. Då har Northland Resources redan gjort en överenskommelse med brittiska Stemcor om en förskottsbetalning på upp till 50 miljoner USD. Aktien rasade och Northlands aktieägare kunde se värdet på sitt kapital minska med två tredjedelar.

Frågan är emellertid om dessa pengar räcker? Vi har talat med en branschkollega till Northland Resources som listar ett antal faktorer som gör att denne VD tror att Northland Resources ännu inte sett det värsta.

Högre Opex, Northland Resources hade räknat med 62 USD dmt, men nu ser det ut att bli dubbelt så högt, 118 USD per dmt.

Betydligt högre Capex, denna har stigit från 222 miljoner USD till 1.096 miljoner USD.

Ett lägre pris på järnalmen. Northland Resources har räknat med ett genomsnittligt pris om 151 USD per ton, men får bara 130 USD per ton. Priset på järnmalm vid den kinesiska hamnen i Tianjin som brukar anses vara ett globalt riktmärke låg i veckan på 145,90 USD per ton.

Northland Resources har nu sänkt prognosen för valutaparet USD/SEK. Tidigare har ledningen räknat med att de skulle kunna får 8,125 SEK per USD, nu sänktes prognosen till 6,90 SEK per USD.

Valutakurs USD SEK under 5 år

Källa: Stockletter

6,90 SEK känns fortfarande väldigt högt. Historiskt sett, från 1972 till och med 2013 har valutaparet USDSEK handlats till 6,73. Toppen nåddes i juni 2001 då detta valutapar handlades till 11,03 och botten 3,87 noterades i mars 1975. Att Northland Resources då tror att de skall fortsätta få ut 6,90 SEK per USD känns synnerligen högt.

Northland Resources aktiekursDet värsta är att Northlands prognoser i vissa fall bygger på data från februari 2012, alltså sådana uppgifter som är ett år gamla. Förutsättningarna har förändrats radikalt sedan dess. Lägg dessutom till det faktum att Northland Resources har stora problem med sin logistik, att frakta malm till Narvik tar tid och kostar en hel del.

Så vitt vi kan se har Northland Resources stora problem som emellertid inte delas av sektorn i övrigt, men samtliga bolag i segmentet kommer att drabbas negativt av detta eftersom marknaden kommer att vara försiktig med att uppvärdera nya fynd och prognoser. Det gäller således för de andra företagen i sektorn att vara konservativa i sina prognoser, något som kommer att medföra att branschkollegorna står inför ett pedagogiskt problem, hur förklara för marknaden att de tror på högre siffror men att de på grund av Northlands miss väljer att kommunicera ett sämre alternativ än vad som annars kunde förväntas?

Under fredagen den 25 januari kommer Northland Resources att hålla en videokonferens klockan 15:30 vilket förhoppningsvis kommer att räta ut en del frågetecken, men som det ser ut nu så ser vi inga skäl till att rusa efter denna aktie. Det intressanta är att då Northland Resources deltog på Mines & Money i december 2012 såg företagets ledning mycket positivt på framtiden. Det är sju veckor sedan…. Att ledningen inte haft koll på detta är inte bra, speciellt som det i gruvkretsar har varit ett välkänt faktum sedan jul att Northland haft problem.

Den spontana frågan är, kommer något av de större företagen med mer välfyllda kassor att börja räkna på Northland Resources? Enligt uppgift finns det corporate financeföretag som anser att detta är en bra idé, men om de kan övertyga sina kunder om detta låter vi vara osagt.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Pat

    25 januari, 2013 at 03:29

    Jag hoppas någon polisanmäler ledningen i Northland

  2. Kenneth

    15 mars, 2013 at 13:37

    Det ligger nära till hands att hålla med Pat. Verkar som ledningen är helt aningslös mot den bakgrund man lätt kan läsa sig till

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära