Connect with us

Nyheter

Framtida sockeröverskott mindre än väntat

Published

on

Socker - Prognos tycer på lägre överskottFör säsongen 2011/2012 förväntas utbudet av socker åter att ge ett överskott, även om det framtida sockeröverskottet nu beräknas bli lägre än vad som tidigare prognosticerats. Det är bland annat den studie som analysföretaget Czarnikow publicerade i maj 2011 som nu revideras ned, främst som en följd av allt för optimistiska skördeprognoser.

Men även om det fortfarande är mycket tidigt i cykeln och många länder ännu inte har börjat odla socker, verkar det redan som om tillväxten inte kommer vara lika stark som tidigare antagits. En lägre skörd i Brasilien har dominerat rubrikerna och som ett resultat väntas tillväxten i den globala produktionen nu helt vara beroende av bättre skördar i ett allt större antal länder.

Idag ser det ut som om Europa är inställt att leverera mycket av tillväxtprognosen för säsongen 2011/2012 medan mer exportinriktade producenter som Brasilien, Australien och Sydafrika kommer att se en oförändrad eller lägre produktion. Högre priser har visserligen uppmuntrat producenterna att expandera, men resultatet visar att marknaden fortfarande står inför utmaningen att möta en växande efterfrågan.

  • Överskottet av socker har halverats sedan i maj 2011 till 5,3 kubikton från tidigare 10,3 kubikton.
  • Produktionstillväxten har reviderats ned från 14 miljoner kubikton till 9m kubikton.
  • Global tillgänglighet, prognosen är nu vid 176,3m kubikton för 2011/12, en ökning från 167,7m kubikton i 2010/11.
  • Konsumtionen förväntas växa från 167,6m kubikton under 2011 till 170,5m kubikton 2012.
  • Sockerrörsproduktionen beräknas öka till 138,2m kubikton från 135,6m kubikton förra året.
  • Sockerbetor, produktionen väntas öka till 38,1 kubikton från 32,2m kubikton förra året.
Produktion av socker i Brasilien - Diagram 2000 / 2001 - 2011 / 2012

Produktion av socker i Brasilien

Brasilien

Den brasilianska sockerrörsskörden har reviderats ned till 498 miljoner ton från den ursprungliga beräkningen på 575 miljoner ton. Detta är till stor del som en följd av försämrad avkastning i jordbruket, torrt väder, blomning hos sockerrörsplantorna, frost i början av juli och att den genomsnittliga åldern på grödan når 4,1 år.

Som ett resultat av höga priser har Brasiliens sockerrörsindustri maximerat sin sockerproduktion där så är möjligt.

Fokus på sockerproduktionen i Brasilien har skett på bekostnad av etanolproduktionen.

Indien

Sockerproduktionen i Indien förväntas öka med cirka 8 % under säsongen 2010/2011. Detta är emellertid betydligt lägre än den 25 procentiga tillväxten vi såg förra året. Indien förväntas leverera ett mindre produktionsöverskott i år och bör kunna fortsätta exportera till världsmarknaden under 2011/2012.

EU

EU:s produktion har reviderats upp med 0,5 kubikton till 17,9m kubikton, på grund av goda förutsättningar för sockerbetsskörden. 2m kubikton av exporten väntas EU bidra med denna kommande säsong.

Ryssland

Skörden av sockerbetor beräknas öka med 0,7 kubikton på grund av utmärkta skördar, men på grund av bristande infrastruktur väntas betydande mängder att lämnas oskördade.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *