Följ oss

Nyheter

Framtida sockeröverskott mindre än väntat

Publicerat

den

Socker - Prognos tycer på lägre överskottFör säsongen 2011/2012 förväntas utbudet av socker åter att ge ett överskott, även om det framtida sockeröverskottet nu beräknas bli lägre än vad som tidigare prognosticerats. Det är bland annat den studie som analysföretaget Czarnikow publicerade i maj 2011 som nu revideras ned, främst som en följd av allt för optimistiska skördeprognoser.

Men även om det fortfarande är mycket tidigt i cykeln och många länder ännu inte har börjat odla socker, verkar det redan som om tillväxten inte kommer vara lika stark som tidigare antagits. En lägre skörd i Brasilien har dominerat rubrikerna och som ett resultat väntas tillväxten i den globala produktionen nu helt vara beroende av bättre skördar i ett allt större antal länder.

Idag ser det ut som om Europa är inställt att leverera mycket av tillväxtprognosen för säsongen 2011/2012 medan mer exportinriktade producenter som Brasilien, Australien och Sydafrika kommer att se en oförändrad eller lägre produktion. Högre priser har visserligen uppmuntrat producenterna att expandera, men resultatet visar att marknaden fortfarande står inför utmaningen att möta en växande efterfrågan.

  • Överskottet av socker har halverats sedan i maj 2011 till 5,3 kubikton från tidigare 10,3 kubikton.
  • Produktionstillväxten har reviderats ned från 14 miljoner kubikton till 9m kubikton.
  • Global tillgänglighet, prognosen är nu vid 176,3m kubikton för 2011/12, en ökning från 167,7m kubikton i 2010/11.
  • Konsumtionen förväntas växa från 167,6m kubikton under 2011 till 170,5m kubikton 2012.
  • Sockerrörsproduktionen beräknas öka till 138,2m kubikton från 135,6m kubikton förra året.
  • Sockerbetor, produktionen väntas öka till 38,1 kubikton från 32,2m kubikton förra året.
Produktion av socker i Brasilien - Diagram 2000 / 2001 - 2011 / 2012

Produktion av socker i Brasilien

Brasilien

Den brasilianska sockerrörsskörden har reviderats ned till 498 miljoner ton från den ursprungliga beräkningen på 575 miljoner ton. Detta är till stor del som en följd av försämrad avkastning i jordbruket, torrt väder, blomning hos sockerrörsplantorna, frost i början av juli och att den genomsnittliga åldern på grödan når 4,1 år.

Som ett resultat av höga priser har Brasiliens sockerrörsindustri maximerat sin sockerproduktion där så är möjligt.

Fokus på sockerproduktionen i Brasilien har skett på bekostnad av etanolproduktionen.

Indien

Sockerproduktionen i Indien förväntas öka med cirka 8 % under säsongen 2010/2011. Detta är emellertid betydligt lägre än den 25 procentiga tillväxten vi såg förra året. Indien förväntas leverera ett mindre produktionsöverskott i år och bör kunna fortsätta exportera till världsmarknaden under 2011/2012.

EU

EU:s produktion har reviderats upp med 0,5 kubikton till 17,9m kubikton, på grund av goda förutsättningar för sockerbetsskörden. 2m kubikton av exporten väntas EU bidra med denna kommande säsong.

Ryssland

Skörden av sockerbetor beräknas öka med 0,7 kubikton på grund av utmärkta skördar, men på grund av bristande infrastruktur väntas betydande mängder att lämnas oskördade.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Outokumpu vill stärka leveranskedjan för hållbart nickel genom att förvärva andel i FPX Nickel

Publicerat

den

Nickelfyndighet

Outokumpu har ambitiösa hållbarhetsmål och letar ständigt efter möjligheter för att ytterligare minska utsläppen från sitt rostfria stål. Utöver att titta på vår egen produktionsverksamhet, försöker Outokumpu också stärka sin leveranskedja av hållbara råvaror för framtiden. Därför har bolaget idag tecknat ett avtal om att bli delägare i det kanadensiska bolaget, FPX Nickel, som den enda tillverkaren av rostfritt stål, med en ägarandel på 9,9 %. Koldioxidavtrycket för FPX Nickel-produkten beräknas vara bland de lägsta 10 % inom nickelindustrin och den är lätt att använda inom den rostfria stålindustrin, vilket gör den väl lämpad för Outokumpus tillverkning av rostfritt stål.

Med bas i Vancouver, Kanada, äger och utvecklar gruv- och prospekteringsföretaget FPX Nickel nickelfyndigheten Baptiste i Decar Nickel District i centrala British Columbia. Den nuvarande uppskattningen är att nickelproduktionen skulle kunna inledas i slutet av det här årtiondet. Outokumpu kommer att investera 11 miljoner euro i företaget. Med investeringen säkrar Outokumpu en rätt till andel av FPX Nickels framtida produktion.

Nicklet som finns i Baptiste-fyndigheten är i form av en naturligt förekommande nickel-järnlegering som kallas awaruite, som kommer att generera en ny ferronickelprodukt. Med tanke på dess ferromagnetiska egenskaper kan denna legering återvinnas till en högvärdig ferronickelprodukt med hjälp av en enkel process av magnetisk separation och flotation, vilket innebär vissa kostnads- och hållbarhetsfördelar i jämförelse med de traditionella smältugnstekniker som används för att producera ferronickel. Dessutom kommer närheten för Baptistefyndigheten till det kanadensiska vattenkraftsnätet att hjälpa FPX att uppnå nickelproduktion med något av den lägsta kolintensiteten inom den globala nickelindustrin.

”Vårt partnerskap med Outokumpu är ett bevis på Baptistes potential att producera en premium nickelprodukt som inte behöver mellansmältningsstadiet och därmed bli ett mycket eftertraktat råmaterial för ansvarsfull produktion av koldioxidsnåla färdiga produkter på flera konsument- och industrimarknader, inklusive rostfritt stål. FPX är glada över att vara Outokumpus föredragna partner då de försöker säkra de hållbara nickelmaterial med lång livslängd som bäst passar deras strategiska mål”, kommenterar Martin Turenne, FPX:s VD och koncernchef.

”Koldioxidavtrycket för Outokumpus rostfria stål är redan det lägsta i världen, men vi vill minska koldioxidutsläppen ytterligare i vår produkt. Detta kräver också en minskning av utsläppen från vår försörjningskedja. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att stärka hållbarheten i hela leverantörskedjan – inklusive miljömässiga, sociala aspekter samt bolagsstyrning. Det nickel som finns i fyndigheten som utvecklats av FPX Nickel i Kanada har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Därför är vi glada över att vara en del av detta utvecklingsprojekt som aktieägare, vilket, när det väl förverkligats, skulle innebära en utmärkt lågemissionskälla för nickel och i en sammansättning som passar vår egen produktion, säger Marc-Simon Schaar, chef för Raw Material Sourcing på Outokumpu.

Förstsätt läsa

Nyheter

Så ser planen ut för ny kärnkraft i Sverige enligt Vattenfall

Publicerat

den

Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft på Vattenfall, gästar Rejlers Play och svarar på frågor om hur planen för ny kärnkraft i Sverige ser ut från Vattensfalls synvinkel. Desirée leder en förstudie om förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer (SMR) i Sverige som ska vara klar vid årsskiftet.

Förstsätt läsa

Nyheter

Citi ser silver handlas till 30 dollar inom sex till tolv månader

Publicerat

den

Silvermynt

Silverpriset kan nå 30 dollar per troy ounce under de kommande sex månaderna till ett år, med ett nära förestående stöd från köpare som ser värdet på metallen efter dess skarpaste prisfall på en månad sedan februari, säger Citigroup.

”Vi tror att den senaste tidens svaga priser erbjuder en stark köpmöjlighet, vilket upprepar vår prognos på 30 dollar per troy ounce silver under de kommande 6-12 månaderna när tillväxten i USA rullar över, även om tillväxten på tillväxtmarknaderna stagnerar”, sa Citis analytiker.

”Vi förväntar oss att silver kommer att stiga i väntan på fallet i amerikanska räntor och realräntorna som sannolikt kommer att följa med en förväntad omsvängning av USA:s tillväxt under Q4’22 eller början av 2024” sa Citis analytiker. ”Detta borde tynga dollarn, och Citi-ekonomerna förväntar sig att amerikanska räntor och dollarn kommer att försvagas ytterligare (DXY till 96).”

Med vissa marknadsspelare som tror att Federal Reserve kommer att sänka räntorna redan i september, trots att centralbankens mer hökaktiga tjänstemän förespråkar en stramare penningpolitik under överskådlig framtid, ser silver fundamentalt ut att vara redo för en bättre utveckling, sa Citis analytiker.

”Allt detta borde understödja ETFers efterfrågan på silver” sade analytikerna och hänvisade till börshandlade produkter kopplade till råvaran. ”Svagare konkurrens om investeringskapital från andra tillgångsklasser borde också stödja silverprissättningen eftersom marknaderna i allt högre grad prissätter recessionsrisker i USA.”

Kina kan komma att öka efterfrågan under det 2023

Citis analytiker tror också på en potentiell silverefterfrågan från Kina från andra halvåret i år. ”Våra ekonomer förväntar sig att Kina kommer att fortsätta att gradvis återhämta sig och varje associerad återhämtning i EM-tillväxtsentimentet kan vara en stegvis medvind för silver – Tillväxtmarknadernas efterfrågan på silver har varit svag med Kina och Indiens lagernedgång. Vi förväntar oss att Kinas efterfrågan kan återhämta sig under 2H 23 efter ytterligare lättnader från PBoC.”

”Kinas tröga ekonomiska återhämtning har drabbat efterfrågan på silver, med lokala premier som föll till 0,3 procent i april. Ytterligare lättnader för att stärka Kinas ekonomi kan leda till en starkare efterfrågan på silver under 2H’23.”

Indien var en annan lovande marknad, sa Citi-analysen. ”Indien är en priskänslig marknad som kan fortsätta att minska sina lager med högre priser under 2023” sa analytikerna.

Förstsätt läsa

Populära