Connect with us

Nyheter

Guldpriset får BNP att tjurrusa

Published

on

Guldpriset och BNP

Guldpriset och BNPDen minst sagt kraftiga uppgången på guldpriset under 2011, alternativt det stora fallet på övriga valutor, har fått ekonomierna i vissa länder att växa så det knakar, i alla fall mätt i form av BNP*.

Papua Nya Guinea och Mali, länder som har den högsta procentuella andelen guldutvinning eller guldhandel i förhållande till sin bruttonationalprodukt, har fått se sin BNP att skjuta i höjden under året.

Med nuvarande priser utgör guldet mer än 30 procent av Papua Nya Guineas BNP. Stannar priset på 1.900 USD per troy ounce så kommer detta att innebära att Papua Nya Guineas guld står för närmare 40 procent av landets BNP.

*Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av totalkonsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import.

Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt. Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa men användandet av måttet som en nivå på levnadsstandard har blivit kritiserat och många länder söker aktivt efter alternativa mått.