Connect with us

Nyheter

Eurozonen i farozonen (del 2)

Published

on

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen - Investera i guldI förra artikeln diskuterade vi eurokrisen och hjärtat i dess problembild. I den här artikeln vidareutvecklar vi resonemangen kring eurozonens framtid och diskuterar hur guldet kan komma att påverkas av detta. Vad händer om Grekland går ur euron? Vad händer om medelhavsländerna drar sig ur handelsunionen? I vanlig ordning ger vi även en statusuppdatering rörande makroekonomiska faktorer som påverkar guldet.

I mitten av november nådde IMF och ECB en lösning på ett långsiktigt stimulanspaket för grekisk ekonomi som ska ta landet till säkrare marker efter år 2020. Lösningen presenterades i silverkantade ramar och aktiemarknaden drog en lättnadens suck. Har stormen nu passerat? Eurozonen har visserligen försvunnit från rubrikerna i media, men under ytan fortsätter krisen. Stora och kanske omöjliga utmaningar väntar Grekland och flera andra europeiska länder framöver. Om det mest genomarbetade stimulanspaketet som tagits fram i modern historia inte får effekt, vad har vi då kvar att förlita oss på?

Diagram över guldprisutveckling

Guldet är 10% upp 2012 och 10% ner från toppen i augusti 2011.

Det är värt att undersöka vilka framtidsscenarion eurozonen kan gå till mötes, samt hur det påverkar guldet rent specifikt. Men vilka handelsvaror och valutor som gynnas och missgynnas och hur stort fallet på aktiemarknaderna blir, är emellertid svårt att förutsäga eftersom ingen tidigare referensmall finns att tillgå, och det beror i mångt och mycket på vilka kort politikerna väljer att spela ut i en sådan situation.

Den mest uppenbara konsekvensen är att investerare drar öronen åt sig, vilket sätter större press på de länder som redan är utsatta för en omfattande skuldkris (Italien) eller en större arbetslöshet (Spanien). Detta scenario har lett till ett moment-22 där det inte går att enas om Grekland bör träda ur handelsunionen eller om Grekland bör vara kvar. Båda scenarion medför olika resultat och konsekvenser och det är svårt att väga av fördelarna (de få som finns att hämta) och nackdelarna.

En grekisk utgång ur euron skulle omedelbart leda till en svagare euro, åtminstone till en början. En sådan händelse skulle leda till en europeisk bankrusning där privatpersoner och investerare tömmer sina bankkonton i krisdrabbade länder och öppnar konton hos stabila tyska banker eller placerar pengarna i fasta tillgångar i allmänhet. Under politiska kriser tenderar investerare att fly till säkra och likvida tillgångar i väntan på en stabilisering. Notera att guld betraktas som en säker tillgång, men den är inte likvid på samma sätt som pengar. Det skulle med andra ord finnas två motsatta faktorer som påverkar guldprisets utveckling.

Analytiker förmodar att guldpriset skulle falla (mätt i dollar) vid en grekisk utgång, medan priset i euro kommer att stiga allteftersom valutan devalveras. Vidare skulle en kollaps i skulddrabbade länder som Spanien, Portugal och Italien ytterligare underminera förtroendet för fiatvalutor, vilket är positivt för guldet.

Vid en grekisk utgång skulle guldprisets utveckling i mångt och mycket påverkas av hur centralbanker och andra auktoriteter tacklar krisen och vilka åtgärder som genomförs. Ett europeiskt banksysstem reformerat av skuldsanerande stimulanspaket innebär en ökad risk för inflation och därmed ett stigande guldpris. Om däremot detta högriskspel visar sig fungera och resultatet blir ett hälsosammare europeiskt banksystem, så kan guldet som säker investering få ökad konkurrens.

Tyskland tjänar mest på att ha eurozonen så hel som möjligt då den är central i tyskarnas ekonomiska politik; det finns dock en smärtgräns för hur pass långt tyskarna är beredda att gå för att hålla ihop eurozonens kanter. Finland har hotat med att gå ur eurozonen om handelsunionen börjar betraktas som en form av välgörenhetsorganisation som tjänar enbart Tysklands intressen och detta är ett synsätt som börjar få allt större spridning hos de stabila ekonomierna inom EU.

USA är en katastrofhärd av en annorlunda art; sett till rena siffror har landet den största skulden av dem alla (motsvarande 16 biljoner USD) och fortsätter kräftgången trots låga räntor och kontinuerliga statsobligationsköp av FED, som nu börjar likna konstgjord andning till landets förfallande ekonomi snarare än riktiga stimulanser. Budgetstupet som måste nå sin lösning inom kort, kommer innebära skräddarsydda modeller för skattehöjningar som riskerar att vidare hämma USA:s återhämtning.

Grunden i problemet ligger i ett beroende av billig arbetskraft i form av outsourcing till uppkommande ekonomier där arbetsmoralen går på högvarv i en kultur med betydligt mer hälsosamma ekonomiska förutsättningar. Med en ekonomi driven av konsumtion förlitar sig USA på dollarns status som global handelsvaluta, något som emellertid inte kan upprätthållas över en längre tid utan en reell ekonomisk uppbackning. Detta var mer hållbart när dollarn fortfarande var peggad till guldet (innan Bretton-Woodsavtalet avskaffades 1971), och landet var ohotat som ekonomisk stormakt.

Diagram över guldprisutveckling år 2011, 2012

Den kortsiktiga trenden ser ut att vara intakt även om den har brutits en gång under 2012 vilket indikerar en viss svaghet.

Att vänta inför 2013 är en vidare diskussion kring frågan om det blir till en förändring inom de finansiella institutionerna, vilken kan hejda guldets framfart. Dagens bankväsende tjänar mycket pengar på det nuvarande systemet och därför finns det ingen anledning för bankerna att acceptera reformer som förminskar deras manövreringsutrymme genom att ta bort möjlighet till obegränsade krediter med nära-till-nollränta. Det måste till krafttag för att föra genom en penningpolitik som kan ge guldet en hårdare konkurrens som ett säkert investeringsalternativ. Citatet nedan ger en klar bild av centralbankernas nuvarande (kont)roll i det finansiella samhället:

Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws. Mayer Amschel Rothschild

Så länge som ekonomin hålls någorlunda upprätt anser vi att det inte finns en anledning att tro att några dramatiska reformer kommer att införas för att motverka guldets utveckling. Det krävs en total kollaps av det nuvarande finansiella systemet för att motivera införandet av en vettigare ekonomisk politik och en logisk penningpolitik. I ett sådant krisscenario (vilket förstås inte är något vi hoppas på men som definitivt föreligger som en risk), är fasta tillgångar en garant för att inte falla i fattigdom till följd av hyperinflation. Guldet är inte en ersättning för pengar och bör ej ses som sådan; den är emellertid en buffert för att säkerställa värdet på sina besparingar och ett tidlöst skydd mot inflation med ett facit som heter duga.

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära