En miljon ton kakao – en rekordskörd

Kakao från Ghana - RåvarorFrån Ghana, världens näst största producent av kakao, rapporterar landets tillsynsmyndighet, Cocobod, att mer än en miljon ton kakao har sålts sedan säsongsstarten den 18 augusti 2011. Detta indikerar en rekordskörd av råvaran som ger oss chokladen.

De ackumulerade inköpen för skördeåret 2010/2011 har nått 1.004.194 ton kakao på mindre än en vecka, vilket visar att de indikativa siffrorna som kommunicerades en vecka tidigare var för låga. Därmed nådde Ghana det mål som landets regering satt upp för kakaoskörden ett år tidigare än beräknat då det var först nästkommande år som det var tänkt att produktionen skulle nå denna nivå. Den nu rapporterade nivån ligger 35,7 procent högre än det tidigare rapporterade rekordet, 2005/2006 års skörd som uppgick till 740.000 ton.

Den höga skörden kan förklaras av nya effektivare odlingsmetoder under det senaste decenniet och stöd av besprutning mot sjukdomar och skadedjur. Dessutom har de ökade incitamenten till landets jordbrukare tillsammans med goda väderförhållanden bidragit till en ökning av produktionen.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top