Denna råvara kan drabbas hårt av El Niños framfart

Naturgas på spisDe flesta meteorologer är av samma uppfattning, även om den inte delas av råvarujätten Olams VD Sunny Verghese, nämligen att vi kan se fram mot en väldigt kraftfull El Niño i år. De tror också att detta väderfenomen kan komma att sträcka sig fram till den tidiga våren. Detta vädermönster har olika effekt på olika råvaror, och av denna anledning kommer El Niño att driva upp priset på vissa råvaror, och ned priset på andra.

Om El Niño utvecklas som meteorologerna tror kommer det att bli en varmare och torrare vinter än normalt i den nordöstra delen av USA.

El Niño orsakar ovanligt varm havstemperaturer i den del av Stilla Havet som finns vid Ekvatorn, och har förutsättningar att skapa en varm vinter över hela den nordamerikanska kontinenten. Meteorologerna arbetar just nu med vädermodeller som projicerar förhållanden som kan komma att pågå långt in under 2016.

Priset på naturgas har fallit till rekordlåga nivåer, efter skifferoljeboomen i USA som har pressat både gas- och oljepriserna. Under tiden har energiproducenter som Range Resources (NYSE: RRC) och Chesapeake Energy (NYSE: CHK) reviderat ned sina prognoser för innevarande år och spår en nedgång i energipriserna, till exempel för olja och andra flytande bränslen.

Den starkaste El Niño på 65 år

Om meteorologernas prognoser stämmer kan årets El Niño komma att bli den starkaste på 65 år. Den kan då få temperaturen i stora delar av norra USA att stiga samtidigt som polarströmmarna försvagas. Detta har fått till exempel WSI, som är en del av The Weather Company, att spå ett minskat behov av naturgas under vintern 2015/2016. WSI spår att behovet kommer att falla med minst tio procent jämfört med vintern 2014/2015. Samtidigt är lagernivåerna för naturgas höga och ligger 16 procent över nivåerna vid samma tidpunkt 2014, samt 4 procent högre än det femåriga genomsnittet. Detta kan förklara varför terminskontraktet för leverans av naturgas i januari 2016 handlas till den lägsta nivån på 16 år.

Ökad konsolidering kan leda till högre kostnader

En ökad konsolidering av branschen kan leda till högre kostnader för producenterna, vilket i slutändan skulle kunna innebära ett högre naturgaspris. Bättre borrteknik kan däremot komma att sänka både kostnaderna men också priset på naturgas. En svagare ekonomi kan leda till minskad borrverksamhet och högre gaspriser

De höga lagren av naturgas är förvånande med tanke på att sommaren 2015 varit varmare än somrarna 2013 och 2014. Denna sommar har även medfört temperaturer som her legat över det 10-åriga genomsnittet. Baserat på den amerikanska elförbrukningen har det gått åt 4 miljarder kubikfot naturgas mer under sommaren 2015 än under 2014 för att driva en ökad efterfrågan på energislukande luftkonditionering. Att lagren ökar är en följd av en stigande produktion från de amerikanska skiffergasproducenterna. Blir vintern mildare än vanligt kommer efterfrågan på naturgas att minska ytterligare, vilket kommer öka lagren ännu mer och därmed är det sannolikt att naturgaspriset faller ännu mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top