Följ oss

Nyheter

De amerikanska oljelagren överstiger snart 400 miljoner fat

Publicerat

den

Oljelager i USA

Är den nya trenden att lagra ännu mer olja än tidigare? För ett år sedan uppgick de amerikanska oljelagren till 274 miljoner fat, och efter ett år med stark inhemsk produktion och minskad import uppgår lagren till 391 miljoner fat, en siffra som stiger.

Tekniskt sett befinner sig USA fortfarande i uppbyggnadssäsongen för oljesäsongen som i maj nådde en kulmen på 400 miljoner fat, innan det att exportsäsongen av bensin drog i gång, med ett ökat utnyttjanden av raffinaderikapaciteten.

Nya rekordnivåer att vänta

I USA har det inhemska behovet av raffinerade produkter i bästa fall varit stillastående, det är på exportmarknaden som den amerikanska oljan nått sina framgångar. Utan den starka exportmarknaden för raffinerade produkter skulle lagren redan nu ha överstigit 400 miljoner fat råolja, och de amerikanska bensinpriserna skulle ha varit betydligt lägre än vad de är i dag. När exportsäsongen drar i gång kommer de amerikanska lagren att avta med cirka 40 miljoner fat. Det är inte ens i närheten av motsvarande lagersiffror i mitten av uppbyggnadsfasen i våras.

Totala oljelager i USA enligt EIA

Vi kan komma att få se en del utförsäljningar i slutet av året, orsakat av skatteeffekter, särskilt i Texas, men även om vi tar hänsyn till detta så bör slutresultatet bli att de amerikanska oljelagren kommer att ha ökat med cirka 25 miljoner fat till 416 miljoner fat. Siffran kan till och med komma att stiga till 425 miljoner fat om inte importen hanteras på rätt sätt.

Inhemsk produktion

När vi tittar på den inhemska produktionen ser vi att USA producerar över 8 miljoner fat råolja per dag jämfört med 6,8 miljoner vid samma tid förra året, en ganska betydande ökning på ett år. Denna ökning av inhemsk produktion kompenseras av en minskning av importen av olja. I dag importerar USA 7,7 miljoner fat per dag jämfört med mer än 8,1 miljoner fat den här tiden förra året.

USAs inhemska produktion av olja

Hantera importen

Målet är att styra leveranserna genom att anpassa importen så att den anpassas till den kraftigt ökade produktionen i USA under de senaste åren. Hur länge denna strategi kan komma att användas innan det ger effekt på världsmarknadspriserna är det i dag ingen som vet, men det kommer definitivt vara värt att hålla ögonen på den amerikanska importen under 2014.

Olja

Under de senaste månaderna har IEA vid flera tillfällen rapporterat om veckor när den inhemska produktionen i USA har överstigit importen något som är att betrakta som en milstolpe.

2014

Den stora frågan som alla aktörer på oljemarknaden nu ställer sig är om USA kommer att kunna klara av att producera 9 miljoner fat råolja per dag under 2014. Kanske rent av 9,5 miljoner fat? Vad kommer i sådant fall en sådan produktionsökning att innebära för det globala oljepriset?

Detta kommer att vara värt att titta närmare på under 2014, men det finns en rad andra faktorer som kommer att ha en minst lika stor inverkan på oljepriset, till exempel hur kommer Kina, Iran och Venezuela att agera? Hur kommer Saudiarabiens strategi för oljeproduktionen att se ut under 2014? Sammantaget tyder detta på att 2014 kommer att bli ett intressant år på oljemarknaden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Populära