Connect with us

Nyheter

De amerikanska oljelagren överstiger snart 400 miljoner fat

Published

on

Oljelager i USA

Är den nya trenden att lagra ännu mer olja än tidigare? För ett år sedan uppgick de amerikanska oljelagren till 274 miljoner fat, och efter ett år med stark inhemsk produktion och minskad import uppgår lagren till 391 miljoner fat, en siffra som stiger.

Tekniskt sett befinner sig USA fortfarande i uppbyggnadssäsongen för oljesäsongen som i maj nådde en kulmen på 400 miljoner fat, innan det att exportsäsongen av bensin drog i gång, med ett ökat utnyttjanden av raffinaderikapaciteten.

Nya rekordnivåer att vänta

I USA har det inhemska behovet av raffinerade produkter i bästa fall varit stillastående, det är på exportmarknaden som den amerikanska oljan nått sina framgångar. Utan den starka exportmarknaden för raffinerade produkter skulle lagren redan nu ha överstigit 400 miljoner fat råolja, och de amerikanska bensinpriserna skulle ha varit betydligt lägre än vad de är i dag. När exportsäsongen drar i gång kommer de amerikanska lagren att avta med cirka 40 miljoner fat. Det är inte ens i närheten av motsvarande lagersiffror i mitten av uppbyggnadsfasen i våras.

Totala oljelager i USA enligt EIA

Vi kan komma att få se en del utförsäljningar i slutet av året, orsakat av skatteeffekter, särskilt i Texas, men även om vi tar hänsyn till detta så bör slutresultatet bli att de amerikanska oljelagren kommer att ha ökat med cirka 25 miljoner fat till 416 miljoner fat. Siffran kan till och med komma att stiga till 425 miljoner fat om inte importen hanteras på rätt sätt.

Inhemsk produktion

När vi tittar på den inhemska produktionen ser vi att USA producerar över 8 miljoner fat råolja per dag jämfört med 6,8 miljoner vid samma tid förra året, en ganska betydande ökning på ett år. Denna ökning av inhemsk produktion kompenseras av en minskning av importen av olja. I dag importerar USA 7,7 miljoner fat per dag jämfört med mer än 8,1 miljoner fat den här tiden förra året.

USAs inhemska produktion av olja

Hantera importen

Målet är att styra leveranserna genom att anpassa importen så att den anpassas till den kraftigt ökade produktionen i USA under de senaste åren. Hur länge denna strategi kan komma att användas innan det ger effekt på världsmarknadspriserna är det i dag ingen som vet, men det kommer definitivt vara värt att hålla ögonen på den amerikanska importen under 2014.

Olja

Under de senaste månaderna har IEA vid flera tillfällen rapporterat om veckor när den inhemska produktionen i USA har överstigit importen något som är att betrakta som en milstolpe.

2014

Den stora frågan som alla aktörer på oljemarknaden nu ställer sig är om USA kommer att kunna klara av att producera 9 miljoner fat råolja per dag under 2014. Kanske rent av 9,5 miljoner fat? Vad kommer i sådant fall en sådan produktionsökning att innebära för det globala oljepriset?

Detta kommer att vara värt att titta närmare på under 2014, men det finns en rad andra faktorer som kommer att ha en minst lika stor inverkan på oljepriset, till exempel hur kommer Kina, Iran och Venezuela att agera? Hur kommer Saudiarabiens strategi för oljeproduktionen att se ut under 2014? Sammantaget tyder detta på att 2014 kommer att bli ett intressant år på oljemarknaden.

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära