Nyheter

De amerikanska oljelagren överstiger snart 400 miljoner fat

Publicerat

den

Är den nya trenden att lagra ännu mer olja än tidigare? För ett år sedan uppgick de amerikanska oljelagren till 274 miljoner fat, och efter ett år med stark inhemsk produktion och minskad import uppgår lagren till 391 miljoner fat, en siffra som stiger.

Tekniskt sett befinner sig USA fortfarande i uppbyggnadssäsongen för oljesäsongen som i maj nådde en kulmen på 400 miljoner fat, innan det att exportsäsongen av bensin drog i gång, med ett ökat utnyttjanden av raffinaderikapaciteten.

Nya rekordnivåer att vänta

I USA har det inhemska behovet av raffinerade produkter i bästa fall varit stillastående, det är på exportmarknaden som den amerikanska oljan nått sina framgångar. Utan den starka exportmarknaden för raffinerade produkter skulle lagren redan nu ha överstigit 400 miljoner fat råolja, och de amerikanska bensinpriserna skulle ha varit betydligt lägre än vad de är i dag. När exportsäsongen drar i gång kommer de amerikanska lagren att avta med cirka 40 miljoner fat. Det är inte ens i närheten av motsvarande lagersiffror i mitten av uppbyggnadsfasen i våras.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi kan komma att få se en del utförsäljningar i slutet av året, orsakat av skatteeffekter, särskilt i Texas, men även om vi tar hänsyn till detta så bör slutresultatet bli att de amerikanska oljelagren kommer att ha ökat med cirka 25 miljoner fat till 416 miljoner fat. Siffran kan till och med komma att stiga till 425 miljoner fat om inte importen hanteras på rätt sätt.

Inhemsk produktion

När vi tittar på den inhemska produktionen ser vi att USA producerar över 8 miljoner fat råolja per dag jämfört med 6,8 miljoner vid samma tid förra året, en ganska betydande ökning på ett år. Denna ökning av inhemsk produktion kompenseras av en minskning av importen av olja. I dag importerar USA 7,7 miljoner fat per dag jämfört med mer än 8,1 miljoner fat den här tiden förra året.

Hantera importen

Målet är att styra leveranserna genom att anpassa importen så att den anpassas till den kraftigt ökade produktionen i USA under de senaste åren. Hur länge denna strategi kan komma att användas innan det ger effekt på världsmarknadspriserna är det i dag ingen som vet, men det kommer definitivt vara värt att hålla ögonen på den amerikanska importen under 2014.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Under de senaste månaderna har IEA vid flera tillfällen rapporterat om veckor när den inhemska produktionen i USA har överstigit importen något som är att betrakta som en milstolpe.

2014

Den stora frågan som alla aktörer på oljemarknaden nu ställer sig är om USA kommer att kunna klara av att producera 9 miljoner fat råolja per dag under 2014. Kanske rent av 9,5 miljoner fat? Vad kommer i sådant fall en sådan produktionsökning att innebära för det globala oljepriset?

Detta kommer att vara värt att titta närmare på under 2014, men det finns en rad andra faktorer som kommer att ha en minst lika stor inverkan på oljepriset, till exempel hur kommer Kina, Iran och Venezuela att agera? Hur kommer Saudiarabiens strategi för oljeproduktionen att se ut under 2014? Sammantaget tyder detta på att 2014 kommer att bli ett intressant år på oljemarknaden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version