Modity om elmarknaden vecka 46 2011

Förra veckan inleddes med stigande terminspriser men sedan föll de närmaste åren mot bakgrund av justerade väderprognoser och turbulens kring Italien. Elområdespriserna har…

Modity om elmarknaden vecka 45 2011

Det hydrologiska överskottet (vatten och snömagasin) minskar och vi går mot normalen. På uppsidan finns också minskningen i kärnkraftsproduktion. Riskerna på nedsidan är…

SHB Råvarubrevet 4 november 2011

Beskedet från Grekland att det inte kommer att bli någon folkomröstning fick råvarumarknaden att vända efter en dyster inledning på veckan och beskedet från ECB att man…

SHB Råvarubrevet 28 oktober 2011

Vårt råvaruindex har utvecklats positivt under veckan och gått från -2.90 till + 2.37 procent på året med stöd från torsdagens toppmöte vilket resulterade i ett…

Modity om elmarknaden vecka 43 2011

Efter en kortvarig prisuppgång i början av förra veckan har terminspriserna återigen sjunkit. Riskpremien för kärnkraftsbortfall har minskat, brytpriset på kol sjönk och…

SHB Råvarubrevet 22 oktober 2011

Vårt Råvaruindex backade med någon procentenhet under veckan men marknaden fann stöd och riskaptiten tilltog efter förhoppningar om att de europeiska ledarna närmar sig en…