Följ oss

Nyheter

Är QE 3 redan inprisat i oljepriset?

Publicerat

den

USA går under hösten till val och vi har sedan en tid tillbaka noterat hur leveranserna av råolja åter har stabiliserats vilket föranleder många bedömare att tro att priset på olja kommer att backa. Sommarens semestrar och tillhörande bilkörning börjar närma sig ett slut och oljan befinner sig just nu i limbo innan det åter är dags för ett ökat fokus som en effekt av vintermånadernas uppvärmningsbehov. Trots detta har vi kunnat notera att priset på råoljeterminerna med förfall i december 2012 som handlas på NYMEX har ökat med 25 procent under sommaren. Är det troligt att denna uppgång kommer att fortsätta?

Rikligt utbud under hösten

Även om de fysiska leveranserna av råolja har varit begränsade så kan vi förvänta oss att utbudet lättar upp under hösten och vintern vilket kan komma att fungera som ett tak för ett stigande oljepris. Utbudet från OPEC förväntas minska under det fjärde kvartalet 2012 vilket väger upp för ökade leveranser från länderna utanför OPEC. Dessa producentländer förväntas öka sin produktion från 58,66 miljoner fat per dag till 59,42 miljoner fat enligt en analys som publicerats av CitiFutures.

Även den amerikanska marknadens leveranskapacitet kan komma att öka som en följd av en ökad inhemsk produktion som är en effekt av skifferborrningar och en förbättrad fracningsteknik. Ett direkt resultat av detta är att lagernivåerna på WTI, West Texas Intermediate, vid leveranspunkten i Cushing, Oklahoma är en tredjedel högre än vad de var för ett år sedan. Enligt analysen från CitiFutures har den amerikanska oljeproduktionen under de senaste fyra veckorna ökat med 12,4 procent jämfört med samma period under föregående år.

Oljeproduktionen överstiger efterfrågan - Diagram

Glöm inte Iran

Ökade spänningar i Mellanöstern, främst i Iran och i Israel, har fungerat som bränsle åt den så kallade ”rädslepremien”. EUs embargo mot import av iransk olja har minsta det globala utbudet med cirka 2 miljoner fat olja per dag, men i gengäld har produktionen från Saudiarabien, Ryssland och USA fortsatt att öka.

Om vi inte ser hur det flyger missiler och att Hormuzsundet stängs av så är det föga sannolikt att vi kommer se begränsningar av leveranser av råolja från Mellanöstern eftersom de andra länderna direkt ökade sin produktion för att kompensera bortfallet.

QE 3

Det som emellertid kan komma att driva upp oljepriset är QE 3. Vi ser hur centralbankerna runt om i världen står beredda att sätta i gång tryckpressarna och öppna penningpolitikens dammluckor, något som kommer att ske snarare förr än senare. Dels är det ECB, dels spekuleras det att Kina kommer att underlätta de monetära förhållandena i ett försök att bromsa det som spås bli en ekonomisk kraschlandning och slutligen den amerikanska centralbanken FED. Kommer denna att meddela att de öppnar kranarna och under sitt septembermöte meddela att det är dags för QE 3? Septembermötet kan mycket väl komma att vara FEDs sista chans att agera innan det amerikanska presidentvalet i november 2012, så sker det någon förändring av den amerikanska penningpolitiken så är det då det kommer att ske.

Köp på rykten, sälj på nyheten

Ser vi närmare på ett diagram över prisutvecklingen för råoljeterminer så finns det anledning att tro att en del av den förväntade uppgången som QE 3 kan komma att leda till redan är inprisad i marknaden. De flesta av oss är familjära med begreppet köp på ryktet sälj på nyheten och oljemarknaden är inget undantag. De flesta förväntar sig att de icke OPEC-anslutna producentländerna kommer att öka sitt utbud på den globala marknaden under det fjärde kvartalet 2012 och därmed möta upp den långsamt ökande efterfrågan på petroleum.

Tekniska orsaker

I dagschartet finns det ett par tecken som visar på att den senaste mycket bullisha trenden på olja håller på att tappa farten. Det går till exempel att utläsa en baisseartad divergens i 9-dagars Relative Strength Index (RSI) sett före 23 augusti priset topp. Det betyder helt enkelt att medan priserna noterar ny höjder så har inte momentumverktyget bekräftat detta vilket är orsaken till divergensen.

Teknisk analys med graf över oljepriset

Så när kommer oljepriset att vända uppåt på allvar?

Historiskt sett och föga förvånande så kan vi konstatera att priset på olja har en mycket hög korrelation med kostnaden för att producera samma råvara. På lång sikt kan oljepriset inte understiga kostnaden för att producera oljan eftersom det skulle leda till att oljeproducenterna skulle gå i konkurs vilket skulle komma att minska det totala utbudet av olja dramatiskt.

Olja - Graf över pris, kostnad och skatt

Kostnaden för att producera råolja tenderar att vara relativt konstant i förhållande till oljepriset. Detta innebär att när kostnaden för att producera råolja går upp, så kommer priset på råolja också göra det. Under 2000 var till exempel den totala kostnaden för att få oljan från källan till konsument cirka 19 USD per fat, samtidigt som kostnaden för att producera oljan låg kring 19 USD, vilket ger en marginal på 25 procent. I dag, tolv år senare, ligger den genomsnittliga kostnaden för att producera ett fat olja kring 80 USD per fat, vilket ger en marginal på cirka 30 procent. Det historiska genomsnittet har legat mellan 20 och 30 procent.

Notera att i diagrammet ovan så är skatter den utan konkurrens största kostnaden för oljebolagen. Regeringar runt om i världen kommer alltid att försöka dra nytta av de ökande vinster oljebolagen gör som en följd av sitt risktagande och sin kompetens. Ju högre rörelsemarginaler, desto högre beskattning. De övriga kostnaderna, till exempel driftskostnader, kapitalkostnader och prospekteringskostnader ökar stadigt över tiden, men i en takt som ligger betydligt närmare inflationen.

Slutsats

Det flesta tecknen talar för att världen befinner sig i en global ekonomisk avmattning och som en konsekvens av detta är det sannolikt att anta att priset på råolja kommer att gå ned på kort sikt. Den klassiske råvaruinvesteraren Jim Rogers sade så sent som den 7 september att trots att han ser en kortsiktig nedgång på priset på olja så är det ett bra tillfälle att bevaka oljepriset eftersom det kan komma att visa sig bli en bra affär för den som står beredd att köpa om priset på denna råvara dippar kortsiktigt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Populära