Följ oss

Nyheter

Är QE 3 redan inprisat i oljepriset?

Publicerat

den

USA går under hösten till val och vi har sedan en tid tillbaka noterat hur leveranserna av råolja åter har stabiliserats vilket föranleder många bedömare att tro att priset på olja kommer att backa. Sommarens semestrar och tillhörande bilkörning börjar närma sig ett slut och oljan befinner sig just nu i limbo innan det åter är dags för ett ökat fokus som en effekt av vintermånadernas uppvärmningsbehov. Trots detta har vi kunnat notera att priset på råoljeterminerna med förfall i december 2012 som handlas på NYMEX har ökat med 25 procent under sommaren. Är det troligt att denna uppgång kommer att fortsätta?

Rikligt utbud under hösten

Även om de fysiska leveranserna av råolja har varit begränsade så kan vi förvänta oss att utbudet lättar upp under hösten och vintern vilket kan komma att fungera som ett tak för ett stigande oljepris. Utbudet från OPEC förväntas minska under det fjärde kvartalet 2012 vilket väger upp för ökade leveranser från länderna utanför OPEC. Dessa producentländer förväntas öka sin produktion från 58,66 miljoner fat per dag till 59,42 miljoner fat enligt en analys som publicerats av CitiFutures.

Även den amerikanska marknadens leveranskapacitet kan komma att öka som en följd av en ökad inhemsk produktion som är en effekt av skifferborrningar och en förbättrad fracningsteknik. Ett direkt resultat av detta är att lagernivåerna på WTI, West Texas Intermediate, vid leveranspunkten i Cushing, Oklahoma är en tredjedel högre än vad de var för ett år sedan. Enligt analysen från CitiFutures har den amerikanska oljeproduktionen under de senaste fyra veckorna ökat med 12,4 procent jämfört med samma period under föregående år.

Oljeproduktionen överstiger efterfrågan - Diagram

Glöm inte Iran

Ökade spänningar i Mellanöstern, främst i Iran och i Israel, har fungerat som bränsle åt den så kallade ”rädslepremien”. EUs embargo mot import av iransk olja har minsta det globala utbudet med cirka 2 miljoner fat olja per dag, men i gengäld har produktionen från Saudiarabien, Ryssland och USA fortsatt att öka.

Om vi inte ser hur det flyger missiler och att Hormuzsundet stängs av så är det föga sannolikt att vi kommer se begränsningar av leveranser av råolja från Mellanöstern eftersom de andra länderna direkt ökade sin produktion för att kompensera bortfallet.

QE 3

Det som emellertid kan komma att driva upp oljepriset är QE 3. Vi ser hur centralbankerna runt om i världen står beredda att sätta i gång tryckpressarna och öppna penningpolitikens dammluckor, något som kommer att ske snarare förr än senare. Dels är det ECB, dels spekuleras det att Kina kommer att underlätta de monetära förhållandena i ett försök att bromsa det som spås bli en ekonomisk kraschlandning och slutligen den amerikanska centralbanken FED. Kommer denna att meddela att de öppnar kranarna och under sitt septembermöte meddela att det är dags för QE 3? Septembermötet kan mycket väl komma att vara FEDs sista chans att agera innan det amerikanska presidentvalet i november 2012, så sker det någon förändring av den amerikanska penningpolitiken så är det då det kommer att ske.

Köp på rykten, sälj på nyheten

Ser vi närmare på ett diagram över prisutvecklingen för råoljeterminer så finns det anledning att tro att en del av den förväntade uppgången som QE 3 kan komma att leda till redan är inprisad i marknaden. De flesta av oss är familjära med begreppet köp på ryktet sälj på nyheten och oljemarknaden är inget undantag. De flesta förväntar sig att de icke OPEC-anslutna producentländerna kommer att öka sitt utbud på den globala marknaden under det fjärde kvartalet 2012 och därmed möta upp den långsamt ökande efterfrågan på petroleum.

Tekniska orsaker

I dagschartet finns det ett par tecken som visar på att den senaste mycket bullisha trenden på olja håller på att tappa farten. Det går till exempel att utläsa en baisseartad divergens i 9-dagars Relative Strength Index (RSI) sett före 23 augusti priset topp. Det betyder helt enkelt att medan priserna noterar ny höjder så har inte momentumverktyget bekräftat detta vilket är orsaken till divergensen.

Teknisk analys med graf över oljepriset

Så när kommer oljepriset att vända uppåt på allvar?

Historiskt sett och föga förvånande så kan vi konstatera att priset på olja har en mycket hög korrelation med kostnaden för att producera samma råvara. På lång sikt kan oljepriset inte understiga kostnaden för att producera oljan eftersom det skulle leda till att oljeproducenterna skulle gå i konkurs vilket skulle komma att minska det totala utbudet av olja dramatiskt.

Olja - Graf över pris, kostnad och skatt

Kostnaden för att producera råolja tenderar att vara relativt konstant i förhållande till oljepriset. Detta innebär att när kostnaden för att producera råolja går upp, så kommer priset på råolja också göra det. Under 2000 var till exempel den totala kostnaden för att få oljan från källan till konsument cirka 19 USD per fat, samtidigt som kostnaden för att producera oljan låg kring 19 USD, vilket ger en marginal på 25 procent. I dag, tolv år senare, ligger den genomsnittliga kostnaden för att producera ett fat olja kring 80 USD per fat, vilket ger en marginal på cirka 30 procent. Det historiska genomsnittet har legat mellan 20 och 30 procent.

Notera att i diagrammet ovan så är skatter den utan konkurrens största kostnaden för oljebolagen. Regeringar runt om i världen kommer alltid att försöka dra nytta av de ökande vinster oljebolagen gör som en följd av sitt risktagande och sin kompetens. Ju högre rörelsemarginaler, desto högre beskattning. De övriga kostnaderna, till exempel driftskostnader, kapitalkostnader och prospekteringskostnader ökar stadigt över tiden, men i en takt som ligger betydligt närmare inflationen.

Slutsats

Det flesta tecknen talar för att världen befinner sig i en global ekonomisk avmattning och som en konsekvens av detta är det sannolikt att anta att priset på råolja kommer att gå ned på kort sikt. Den klassiske råvaruinvesteraren Jim Rogers sade så sent som den 7 september att trots att han ser en kortsiktig nedgång på priset på olja så är det ett bra tillfälle att bevaka oljepriset eftersom det kan komma att visa sig bli en bra affär för den som står beredd att köpa om priset på denna råvara dippar kortsiktigt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sandvik vinner större order på gruvautomation från Codelco

Publicerat

den

Sandvik LH307, AutoMine UG

Sandvik har erhållit en större order från världens största kopparproducent Codelco avseende leverans av AutoMine automationssystem för lastare och gruvtruckar, som ska användas i det nya Andesita-projektet vid El Teniente-gruvan i Chile. Ordern är värd cirka 300 miljoner kronor och har bokats i det första kvartalet 2024.

Enligt det nya avtalet, som följer på flera order på automationslösningar från Codelco under 2023, så ska Sandvik implementera ett avancerat automationssystem och leverera en ny automatiserad lastare av modell Toro LH621i under 2024.

— Vi är väldigt glada över att kunna expandera vårt partnerskap med Codelco. Vi ser fram emot att leverera våra ledande gruvautomationslösningar till det nya Andesita-projektet och därigenom bidra till förbättrad säkerhet, effektivitet och produktivitet i driften, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

Fortsätt läsa

Nyheter

Våren inleds med lägre elpriser

Publicerat

den

Elledning

Mycket blåst, milt väder och minskad elkonsumtion bidrog till en halvering av elpriset i februari jämfört med i januari. Mars inleds med god tillgång på energi i hela landet. Vintervädret är inte över och nu startar dessutom de årliga underhållen vid kärnkraftverken, först i Finland, vilket kan komma att påverka elpriserna uppåt igen.

Jonas Stenbeck på Vattenfall
Jonas Stenbeck, Vattenfall

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och exklusive moms) landade för februari på cirka 44,8 – 55,4 öre/kWh i alla elområden. De tidigare stora prisskillnaderna mellan elområdena har minskat betydligt tack vare att överföringskapaciteten är god, så den el som efterfrågas kan distribueras mellan norra och södra Sverige.

– Vi närmar oss slutet av vintern och mars månad kan bjuda på överraskningar vädermässigt, men det är ett bra produktionsläge i Norden vilket lugnar marknaden. I Sverige är vi också fortsatt bra på att hålla nere vår elförbrukning vilket bidragit till lägre elpriser, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden.

Månadsmedel för spotpriser på elektricitet på Nordpool åren 2022-2024

I början av februari stod vindkraften vissa timmar för mer än hälften av den totala produktionen vilket bidrog till timmar med negativa priser. Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, ligger på normal nivå. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland, med en installerad kapacitet på ungefär 1600 MW, startar sin årliga revision den 2 mars och kopplas bort från elnätet. Det kan påverka elpriserna även i Sverige.

Elpriser per elområde
Fortsätt läsa

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Populära