Följ oss

Nyheter

Amerikanska guldmynt versus tackor

Publicerat

den

Silver Eagle - Mynt från US Mint

Flera av världens länder ger ut mynt i form av investeringsguld på 1 ounce som säljs av deras respektive myntverk. Den amerikanska versionen av detta mynt, som ges ut av US Mint, kallas Eagle (örnen).

De amerikanska Eagle-mynten i platina, guld och silver är antagligen de mest populära mynten bland investerare världen över. Detta kan till viss del förklaras av att Eagle-mynten är de enda mynt vars vikt, innehåll och renhet garanteras av den amerikanska staten. Eagle-mynten anses höra till de vackraste guldmynten.

Mynten är så pass populära att de köps och säljs världen över, och att de dessutom tillåts ingå i de amerikanska pensionsplanerna, de så kallade IRS-kontona vilket är jämförbart med svenska IPS-konton. Vi anser emellertid att det finns orsaker att inte välja att köpa dessa mynt, och att det är bättre att istället välja tackor då en placering görs i ädelmetaller.

Eagles, en kort beskrivning

Utgivningen av de moderna eaglesmynten startades 1986, då med romersk datummärkning. 1992 övergick det amerikanska myntverket, U.S. Mint, till att förse dem med arabiska siffror istället. Trots att dessa mynt är ett relativt modernt påfund så har myntserien historiska anor som få andra kan matcha.

Designen på dessa mynt härstammar från de allra första amerikanska guldmynten som utgavs från och med 1795. De allra första av de amerikanska mynten var försedda med en avbildning av en örn, vilket var orsaken till att de döptes till Eagles. Ett mynt med valören 10 USD kallades oftast för Eagle, medan valören 20 USD benämndes Dubble-Eagle. I samma serie fanns också valörerna ½ Eagle och ¼ Eagle, motsvarande 5 respektive 2,5 USD.

Eagle-mynten i guld präglas med halten 917 i fyra olika storlekar: 1 oz, ½ oz, 1/4 oz och 1/10 oz. Förutom guld innehåller varje mynt silver och koppar som stärker och skyddar myntet mot förslitning och repor. De amerikanska Eagle-mynten är officiella betalningsmedel i USA vilket ger dem statlig garanti – till det nominella värdet 5 USD, 10 USD, 25 USD och 50 USD. Garantin är mer av symbolisk betydelse och speglar inte det egentliga värdet då guldpriset under historiens gång har varit mycket högre än det nominella värdet.

Design

Framsida: Det är framsidan på detta mynt som gör att Eagles-mynten anses vara ett av världens vackraste mynt. Framsidan avbildar Augustus Saint-Gaudens Frihetsgudinna, Lady Liberty, som fanns med redan på de 20 USD-guldmynt som präglades under perioden 1907 till och med 1933. Lady Liberty avbildas på ett sätt som vi inte är vana att se henne – i helfigur och med böljande hår. I den högra handen håller hon traditionsenligt facklan medan hon bär en olivkvist i den vänstra.

Baksida: Den bakre sidan av myntet har utformats av skulptören Miley Busiek. På baksidan syns en örnhanne flygande över ett bo med en kvinnlig örn och hennes ungar. I näbben håller den manliga örnen en olivkvist. Avbildningen är tänkt att symbolisera familjen och dess värderingar och traditioner.

Silver Eagle - Mynt från US Mint

De amerikanska Eagle-mynten är onekligen vackra, men den amerikanska lagstiftningen gör att dessa ofta blir mycket dyrare för en köpare än vad det blir att köpa guld eller silver i form av tackor.

Liberty Eagle - Guldmynt från US Mint

1986 re-lanserades de amerikanska Eagle-mynten, men de har ett gammalt och anrikt förflutet då första mynten av denna ty gavs ut redan 1795. De första guldmynten hade valören 10 USD och kallades också för Eagle. Dubbel-Eagle var guldmynt som hade valören 20 USD medan 1/2 och 1/4 Eagle-mynt hade valörerna 5 USD och 2,5 USD. När USA introducerade den nya guldmyntsserien 1986 var det naturligt att fortsätta med den tidigare designen med örnen.

Tekniska specifikationer Gold Eagles

Tekniska specifikationer på Gold Eagles mynt

Varför mynten bör undvikas

Vi konstaterar att Eagles är vackra, eftersökta, enkla att omsätta och dessutom garanteras av den amerikanska staten. Trots detta vågar vi sticka ut hakan och påstå att dessa mynt bör undvikas till förmån för tackor.

Orsaken till att vi anser att dessa mynt inte är ett bra köp är den amerikanska lagstiftningen och de amerikanska placerarnas oro för framtiden. Just det sistnämnda borde vara något som annars garanterar en framtida efterfrågan, men det ställer till det så till vida att det gör Eagles-mynten betydligt dyrare än tackor.

Det amerikanska myntverket, U.S. Mint, kan idag inte möta det stora efterfrågetryck som råder på Eagles-mynt av guld och silver. Detta är en följd av att den finansiella oron har nått utanför finanskvarteren vid Wall Street och ut till den vanliga befolkningen som nu börjar inse faran med QE, Quantitative Easing, där den amerikanska centralbanken trycker upp pengar vid behov. De amerikanska småspararna har i en allt högre utsträckning övergått till att köpa guld och silver, ofta i form av just Eagles-mynt, för att skydda och bevara sitt kapital.

Med tanke på att det amerikanska myntverket, U.S. Mint ,säljer dessa mynt till ett pris som överstiger guldvärdet så borde dessa rent logiskt kunna köpa guld på den öppna världsmarknaden i en sådan omfattning att det möter den ökade efterfrågan.

Problemet är den amerikanska lagstiftningen. När den amerikanska kongressen röstade i genom Guld Bullion Act of 1985, föreskrevs det att U.S. Mint skulle producera Eagle-mynt i en sådan omfattning att det möter efterfrågan. Problemet är att samma laga föreskriver att alla Eagles-mynt skall tillverkas av guld eller silver som har sitt ursprung från gruvor inom USA:s gränser.

I och med att de amerikanska gruvorna inte kan leverera ädelmetaller i önskad omfattning har det uppstått en så kallad efterfrågekris. Vi kunde se hur denna ledde till att U.S. Mint under hösten tvingades avbryta all försäljning av dessa mynt, vilket lett till negativa effekter på myntmarknaden. Det premium som betalades för dessa mynt nådde periodvis helt vansinniga nivåer, det var inte ovanligt att se hur silver-eagles betalades 80 procent över spotpriset. Detta är annars ett mynt som betalats bara några procent över spotpriserna på silvermarknaderna.

Fortfarande övertygad om att du skall köpa mynt när du erbjuds att köpa tackor?

Vi är av den uppfattningen att alla bör ha en andel ädelmetaller bland sina placeringar, omkring fem procent anses oftast vara en bra andel som både ökar värdet och minskar risken. Vi vill däremot inte att du skall behöva betala för mycket för ditt guld. Bara för att andra gör det så behöver du inte göra det.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära