Följ oss

Nyheter

Amerikanska guldmynt versus tackor

Publicerat

den

Silver Eagle - Mynt från US Mint

Flera av världens länder ger ut mynt i form av investeringsguld på 1 ounce som säljs av deras respektive myntverk. Den amerikanska versionen av detta mynt, som ges ut av US Mint, kallas Eagle (örnen).

De amerikanska Eagle-mynten i platina, guld och silver är antagligen de mest populära mynten bland investerare världen över. Detta kan till viss del förklaras av att Eagle-mynten är de enda mynt vars vikt, innehåll och renhet garanteras av den amerikanska staten. Eagle-mynten anses höra till de vackraste guldmynten.

Mynten är så pass populära att de köps och säljs världen över, och att de dessutom tillåts ingå i de amerikanska pensionsplanerna, de så kallade IRS-kontona vilket är jämförbart med svenska IPS-konton. Vi anser emellertid att det finns orsaker att inte välja att köpa dessa mynt, och att det är bättre att istället välja tackor då en placering görs i ädelmetaller.

Eagles, en kort beskrivning

Utgivningen av de moderna eaglesmynten startades 1986, då med romersk datummärkning. 1992 övergick det amerikanska myntverket, U.S. Mint, till att förse dem med arabiska siffror istället. Trots att dessa mynt är ett relativt modernt påfund så har myntserien historiska anor som få andra kan matcha.

Designen på dessa mynt härstammar från de allra första amerikanska guldmynten som utgavs från och med 1795. De allra första av de amerikanska mynten var försedda med en avbildning av en örn, vilket var orsaken till att de döptes till Eagles. Ett mynt med valören 10 USD kallades oftast för Eagle, medan valören 20 USD benämndes Dubble-Eagle. I samma serie fanns också valörerna ½ Eagle och ¼ Eagle, motsvarande 5 respektive 2,5 USD.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Eagle-mynten i guld präglas med halten 917 i fyra olika storlekar: 1 oz, ½ oz, 1/4 oz och 1/10 oz. Förutom guld innehåller varje mynt silver och koppar som stärker och skyddar myntet mot förslitning och repor. De amerikanska Eagle-mynten är officiella betalningsmedel i USA vilket ger dem statlig garanti – till det nominella värdet 5 USD, 10 USD, 25 USD och 50 USD. Garantin är mer av symbolisk betydelse och speglar inte det egentliga värdet då guldpriset under historiens gång har varit mycket högre än det nominella värdet.

Design

Framsida: Det är framsidan på detta mynt som gör att Eagles-mynten anses vara ett av världens vackraste mynt. Framsidan avbildar Augustus Saint-Gaudens Frihetsgudinna, Lady Liberty, som fanns med redan på de 20 USD-guldmynt som präglades under perioden 1907 till och med 1933. Lady Liberty avbildas på ett sätt som vi inte är vana att se henne – i helfigur och med böljande hår. I den högra handen håller hon traditionsenligt facklan medan hon bär en olivkvist i den vänstra.

Baksida: Den bakre sidan av myntet har utformats av skulptören Miley Busiek. På baksidan syns en örnhanne flygande över ett bo med en kvinnlig örn och hennes ungar. I näbben håller den manliga örnen en olivkvist. Avbildningen är tänkt att symbolisera familjen och dess värderingar och traditioner.

Silver Eagle - Mynt från US Mint

De amerikanska Eagle-mynten är onekligen vackra, men den amerikanska lagstiftningen gör att dessa ofta blir mycket dyrare för en köpare än vad det blir att köpa guld eller silver i form av tackor.

Liberty Eagle - Guldmynt från US Mint

1986 re-lanserades de amerikanska Eagle-mynten, men de har ett gammalt och anrikt förflutet då första mynten av denna ty gavs ut redan 1795. De första guldmynten hade valören 10 USD och kallades också för Eagle. Dubbel-Eagle var guldmynt som hade valören 20 USD medan 1/2 och 1/4 Eagle-mynt hade valörerna 5 USD och 2,5 USD. När USA introducerade den nya guldmyntsserien 1986 var det naturligt att fortsätta med den tidigare designen med örnen.

Tekniska specifikationer Gold Eagles

Tekniska specifikationer på Gold Eagles mynt

Varför mynten bör undvikas

Vi konstaterar att Eagles är vackra, eftersökta, enkla att omsätta och dessutom garanteras av den amerikanska staten. Trots detta vågar vi sticka ut hakan och påstå att dessa mynt bör undvikas till förmån för tackor.

Orsaken till att vi anser att dessa mynt inte är ett bra köp är den amerikanska lagstiftningen och de amerikanska placerarnas oro för framtiden. Just det sistnämnda borde vara något som annars garanterar en framtida efterfrågan, men det ställer till det så till vida att det gör Eagles-mynten betydligt dyrare än tackor.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det amerikanska myntverket, U.S. Mint, kan idag inte möta det stora efterfrågetryck som råder på Eagles-mynt av guld och silver. Detta är en följd av att den finansiella oron har nått utanför finanskvarteren vid Wall Street och ut till den vanliga befolkningen som nu börjar inse faran med QE, Quantitative Easing, där den amerikanska centralbanken trycker upp pengar vid behov. De amerikanska småspararna har i en allt högre utsträckning övergått till att köpa guld och silver, ofta i form av just Eagles-mynt, för att skydda och bevara sitt kapital.

Med tanke på att det amerikanska myntverket, U.S. Mint ,säljer dessa mynt till ett pris som överstiger guldvärdet så borde dessa rent logiskt kunna köpa guld på den öppna världsmarknaden i en sådan omfattning att det möter den ökade efterfrågan.

Problemet är den amerikanska lagstiftningen. När den amerikanska kongressen röstade i genom Guld Bullion Act of 1985, föreskrevs det att U.S. Mint skulle producera Eagle-mynt i en sådan omfattning att det möter efterfrågan. Problemet är att samma laga föreskriver att alla Eagles-mynt skall tillverkas av guld eller silver som har sitt ursprung från gruvor inom USA:s gränser.

I och med att de amerikanska gruvorna inte kan leverera ädelmetaller i önskad omfattning har det uppstått en så kallad efterfrågekris. Vi kunde se hur denna ledde till att U.S. Mint under hösten tvingades avbryta all försäljning av dessa mynt, vilket lett till negativa effekter på myntmarknaden. Det premium som betalades för dessa mynt nådde periodvis helt vansinniga nivåer, det var inte ovanligt att se hur silver-eagles betalades 80 procent över spotpriset. Detta är annars ett mynt som betalats bara några procent över spotpriserna på silvermarknaderna.

Fortfarande övertygad om att du skall köpa mynt när du erbjuds att köpa tackor?

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi är av den uppfattningen att alla bör ha en andel ädelmetaller bland sina placeringar, omkring fem procent anses oftast vara en bra andel som både ökar värdet och minskar risken. Vi vill däremot inte att du skall behöva betala för mycket för ditt guld. Bara för att andra gör det så behöver du inte göra det.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära