Följ oss

Nyheter

Amerikanska guldmynt versus tackor

Publicerat

den

Silver Eagle - Mynt från US Mint

Flera av världens länder ger ut mynt i form av investeringsguld på 1 ounce som säljs av deras respektive myntverk. Den amerikanska versionen av detta mynt, som ges ut av US Mint, kallas Eagle (örnen).

De amerikanska Eagle-mynten i platina, guld och silver är antagligen de mest populära mynten bland investerare världen över. Detta kan till viss del förklaras av att Eagle-mynten är de enda mynt vars vikt, innehåll och renhet garanteras av den amerikanska staten. Eagle-mynten anses höra till de vackraste guldmynten.

Mynten är så pass populära att de köps och säljs världen över, och att de dessutom tillåts ingå i de amerikanska pensionsplanerna, de så kallade IRS-kontona vilket är jämförbart med svenska IPS-konton. Vi anser emellertid att det finns orsaker att inte välja att köpa dessa mynt, och att det är bättre att istället välja tackor då en placering görs i ädelmetaller.

Eagles, en kort beskrivning

Utgivningen av de moderna eaglesmynten startades 1986, då med romersk datummärkning. 1992 övergick det amerikanska myntverket, U.S. Mint, till att förse dem med arabiska siffror istället. Trots att dessa mynt är ett relativt modernt påfund så har myntserien historiska anor som få andra kan matcha.

Designen på dessa mynt härstammar från de allra första amerikanska guldmynten som utgavs från och med 1795. De allra första av de amerikanska mynten var försedda med en avbildning av en örn, vilket var orsaken till att de döptes till Eagles. Ett mynt med valören 10 USD kallades oftast för Eagle, medan valören 20 USD benämndes Dubble-Eagle. I samma serie fanns också valörerna ½ Eagle och ¼ Eagle, motsvarande 5 respektive 2,5 USD.

Eagle-mynten i guld präglas med halten 917 i fyra olika storlekar: 1 oz, ½ oz, 1/4 oz och 1/10 oz. Förutom guld innehåller varje mynt silver och koppar som stärker och skyddar myntet mot förslitning och repor. De amerikanska Eagle-mynten är officiella betalningsmedel i USA vilket ger dem statlig garanti – till det nominella värdet 5 USD, 10 USD, 25 USD och 50 USD. Garantin är mer av symbolisk betydelse och speglar inte det egentliga värdet då guldpriset under historiens gång har varit mycket högre än det nominella värdet.

Design

Framsida: Det är framsidan på detta mynt som gör att Eagles-mynten anses vara ett av världens vackraste mynt. Framsidan avbildar Augustus Saint-Gaudens Frihetsgudinna, Lady Liberty, som fanns med redan på de 20 USD-guldmynt som präglades under perioden 1907 till och med 1933. Lady Liberty avbildas på ett sätt som vi inte är vana att se henne – i helfigur och med böljande hår. I den högra handen håller hon traditionsenligt facklan medan hon bär en olivkvist i den vänstra.

Baksida: Den bakre sidan av myntet har utformats av skulptören Miley Busiek. På baksidan syns en örnhanne flygande över ett bo med en kvinnlig örn och hennes ungar. I näbben håller den manliga örnen en olivkvist. Avbildningen är tänkt att symbolisera familjen och dess värderingar och traditioner.

Silver Eagle - Mynt från US Mint

De amerikanska Eagle-mynten är onekligen vackra, men den amerikanska lagstiftningen gör att dessa ofta blir mycket dyrare för en köpare än vad det blir att köpa guld eller silver i form av tackor.

Liberty Eagle - Guldmynt från US Mint

1986 re-lanserades de amerikanska Eagle-mynten, men de har ett gammalt och anrikt förflutet då första mynten av denna ty gavs ut redan 1795. De första guldmynten hade valören 10 USD och kallades också för Eagle. Dubbel-Eagle var guldmynt som hade valören 20 USD medan 1/2 och 1/4 Eagle-mynt hade valörerna 5 USD och 2,5 USD. När USA introducerade den nya guldmyntsserien 1986 var det naturligt att fortsätta med den tidigare designen med örnen.

Tekniska specifikationer Gold Eagles

Tekniska specifikationer på Gold Eagles mynt

Varför mynten bör undvikas

Vi konstaterar att Eagles är vackra, eftersökta, enkla att omsätta och dessutom garanteras av den amerikanska staten. Trots detta vågar vi sticka ut hakan och påstå att dessa mynt bör undvikas till förmån för tackor.

Orsaken till att vi anser att dessa mynt inte är ett bra köp är den amerikanska lagstiftningen och de amerikanska placerarnas oro för framtiden. Just det sistnämnda borde vara något som annars garanterar en framtida efterfrågan, men det ställer till det så till vida att det gör Eagles-mynten betydligt dyrare än tackor.

Det amerikanska myntverket, U.S. Mint, kan idag inte möta det stora efterfrågetryck som råder på Eagles-mynt av guld och silver. Detta är en följd av att den finansiella oron har nått utanför finanskvarteren vid Wall Street och ut till den vanliga befolkningen som nu börjar inse faran med QE, Quantitative Easing, där den amerikanska centralbanken trycker upp pengar vid behov. De amerikanska småspararna har i en allt högre utsträckning övergått till att köpa guld och silver, ofta i form av just Eagles-mynt, för att skydda och bevara sitt kapital.

Med tanke på att det amerikanska myntverket, U.S. Mint ,säljer dessa mynt till ett pris som överstiger guldvärdet så borde dessa rent logiskt kunna köpa guld på den öppna världsmarknaden i en sådan omfattning att det möter den ökade efterfrågan.

Problemet är den amerikanska lagstiftningen. När den amerikanska kongressen röstade i genom Guld Bullion Act of 1985, föreskrevs det att U.S. Mint skulle producera Eagle-mynt i en sådan omfattning att det möter efterfrågan. Problemet är att samma laga föreskriver att alla Eagles-mynt skall tillverkas av guld eller silver som har sitt ursprung från gruvor inom USA:s gränser.

I och med att de amerikanska gruvorna inte kan leverera ädelmetaller i önskad omfattning har det uppstått en så kallad efterfrågekris. Vi kunde se hur denna ledde till att U.S. Mint under hösten tvingades avbryta all försäljning av dessa mynt, vilket lett till negativa effekter på myntmarknaden. Det premium som betalades för dessa mynt nådde periodvis helt vansinniga nivåer, det var inte ovanligt att se hur silver-eagles betalades 80 procent över spotpriset. Detta är annars ett mynt som betalats bara några procent över spotpriserna på silvermarknaderna.

Fortfarande övertygad om att du skall köpa mynt när du erbjuds att köpa tackor?

Vi är av den uppfattningen att alla bör ha en andel ädelmetaller bland sina placeringar, omkring fem procent anses oftast vara en bra andel som både ökar värdet och minskar risken. Vi vill däremot inte att du skall behöva betala för mycket för ditt guld. Bara för att andra gör det så behöver du inte göra det.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära