Följ oss

Nyheter

Vattenfall ansöker om ny detaljplan för kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall ansöker nu hos Varbergs kommun om ändrad detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya reaktorer på Väröhalvön.

Vattenfall äger redan större delen av det knappt en kvadratkilometer stora området väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals.

─ För att kunna bygga nya reaktorer på Väröhalvön behöver en ny detaljplan upprättas. Vattenfall ansöker därför om planbesked hos Varbergs kommun för upprättande av en sådan detaljplan, säger Desirée Comstedt, projekt- och utvecklingsansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vattenfall planerar att väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals uppföra en ny kärnkraftsanläggning på Väröhalvön med ambitionen att ta nya reaktorer i drift under tidigt 2030-tal. Som ett led i planerna har Vattenfall under hösten inlett en process för att köpa fastigheter i det aktuella området på Väröhalvön.

─ En kommande kärnkraftsanläggning är tänkt att lokaliseras i eller intill Riksintresse Ringhals, ett område som är utpekat för elproduktion och kraftvärme. Vi har genomfört en lokaliseringsutredning som visar att detta område är mest lämpat för att så snabbt som möjligt möta det ökande behovet av planerbar el i Sverige, säger Desirée Comstedt.

Planering av ny kärnkraft pågår

Sedan i våras pågår arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området väster om Ringhals. En process med förfrågningar till reaktorleverantörer pågår sedan i somras.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

─ Förstudien om förutsättningarna för att bygga ny kärnkraft på Väröhalvön beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i våra beslutsunderlag för kommande tillståndsansökningar hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer, säger Desirée Comstedt.

Enligt ansökan om planbesked kommer driftområdet för kärnkraftsanläggningen att rymma reaktorer med tillhörande byggnader. Därutöver krävs ett verksamhetsområde med utrymme för verkstäder, förråd, kontorsutrymmen, matsal, avloppsreningsverk, räddningstjänst med mera, samt ett ytterområde som rymmer parkering, personalbostäder, hotell med mera. Vattenfall kommer att utreda hur mycket av befintlig infrastruktur vid Ringhals kärnkraftverk som kommer att kunna samnyttjas med en ny kärnkraftsanläggning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Nyheter

Bra start för Centaur Commodity Fund

Publicerat

den

Tre olika råvaror

Centaur Commodity Fund är den nya råvarufonden i Sverige som förvaltas av den erfarna råvaruprofilen Torbjörn Iwarson. Fonden har en bred exponering mot råvarumarknaden och mäter sig mot det etablerade indexet Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index.

Fonden har fått en bra start och presterade bäst jämfört med sina närmaste konkurrenter. Förvaltaren skriver på LinkedIn med glimten i ögat ”Nybörjartur med råvarufonden.” En fond ska självklart utvärderas över längre tid, inte en enskild månad, men det måste ändå vara trevligt att börja med att vara bäst.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinregionen Champagne drabbad av hagelstorm

Publicerat

den

Hagelskadad vinodling i Champagne

Den 12 maj bröt våldsamma hagelstormar ut i vid Champagnes vingårdar i Frankrike. Särskilt drabbat är området Vitry-le François där odlare har fått mellan 50-100 procent av sina odlingar förstörda.

Vingårdarna i södra Aisne hade 70-100 mm regn och stora översvämningar.  Svåra hagelskador drabbade regionerna Courcelles, Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne och Trélou-sur-Marne som hade hagelstormar som varade i hela 45 minuter.

– Det är väldigt ovanligt att en enda storm drabbar ett sådant stort område. Detta är givetvis en stor katastrof för odlarnas ekonomi, deras familjer och anställda.  För odlare som säljer sin skörd är detta ofta den enda inkomstkällan. Medan odlare och producenter som skapar sin egen champagne oftast kan fylla ut med reserv-vin som man sparar tillbaka från bättre skördeår, säger Fredrik Schelin, vinexpert i Sverige.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

– Vi har inget hagel just nu men vi har det besvärligt med vädret just nu. Massor av regn, och möglet har redan satt sina spår. Det är svårt för oss att arbeta med jorden, men förhoppningsvis blir det bättre till sommaren, säger Jean-Paul Hébrart, Champagne Marc Hébrart – Mareuil sur AŸ.

Det är svårt att bedöma de övergripande skadorna av stormen. Mellan 450-500 hektar vinstockar, det vill säga ca 1,4 procent av hela Champagnes vinodlingar har drabbats i varierande grad, från 50 till 100%. Fram till skörden är Champagne-regionen fortsatt utsatt för risk för hagel och storm.

Isabelle Diebolt från Champagne Diebolt-Vallois – Cramant rapporterar:
– Vi har inget hagel, men oändligt mycket regn, så det är svårt att odla och jobba med vin just nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära