Varför USA bör avskaffa sitt förbud att exportera naturgas

Thomas F. Farrell II, VD för Dominion ResourcesUSA har ett förbud mot att exportera naturgas. Thomas F. Farrell II, VD för Dominion Resources, argumenterar i nedanstående video för att exportförbudet bör tas bort.

USA producerar idag nästan lika mycket naturgas som de använder. Den lilla skillnaden mellan produktion och användning täcks upp genom import från Kanada. Farrell lyfter fram att inom 10-20 år kommer det att ändrats, där USA kommer att producera mer än de använder.

Han argumenterar för att om amerikanska företag ska fortsätta investera i produktion på lång sikt så måste förutsättningarna vara de rätta. Något han inte tar upp, men som är underförstått i diskussionen, är att producenterna måste känna sig säkra på att pengar de investerar ger avkastning. När utbudet exempelvis för något år sedan var stort och användningen mindre så kraschade priset till under 2 USD, vilket gjorde att producenterna fick stora problem.

Priset på naturgas är idag 4 USD i USA och 16-18 USD i Japan. Argumentet att priset på naturgas i USA skulle flerdubblas om export blev tillåten håller dock inte enligt Farrell. Kalkylen för export ser nämligen ut enligt följande:

3 USD kostar det att kyla ner naturgas till flytande naturgas (LNG).
3 USD kostar frakten.
1 USD kostar det att göra om naturgasen till gasform igen.

Dvs vid ett pris på 4 USD i USA så blir den totala kostnaden 11 USD i Japan. Priset kan alltså inte flerdubblas i USA pga export, då skulle det inte vara lönsamt att exportera.

Han argumenterar vidare för att det är fel att den amerikanska staten väljer ut vissa tillgångar för exportförbud. Och säger sedan att när staten är inne och petar så får det alltid oönskade konsekvenser. Där exempelvis Carter-administrationens förbud mot byggandet av fler elkraftverk som använde naturgas gjorde att USA byggde mängder av kolkraftverk under 5-6 år som fortfarande används.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top