Connect with us

Nyheter

Utsikten för palladium år 2014

Published

on

Flera tackor palladium i närbild

Av alla de metaller som handlas på råvarumarknaderna i London är det bara en enda, palladium, som har stigit under 2013. Både guldkursen och priset på platina har fallit, med 26 respektive 10 procent. För koppar är fallet 14 procent och för aluminium 15 procent. London Metal Exchange Index, ett index som består av de sex primära icke-järnmetaller som handlas på London Metal Exchange, har fallit med mer än 15 procent under året.

Investeringstacka på 10 ounces palladiumDet finns fundamenta som talar för palladium, speciellt med en kinesisk bilproduktion som redovisar en tvåsiffrig tillväxt. Palladiumpriset kan med stöd av detta komma att nå upp till 800 USD per troy ounce under 2014, och på längre sikt nå upp till 1 000 USD.

Bruttoefterfrågan på palladium spås av Johnson Matthey ha fallit med 3,4 procent under år 2013 till 9,6 miljoner troy ounce, som drivits av en 84-procentig nedgång i investeringsefterfrågan på metallen till 75 000 troy ounce. Detta, i kombination med lägre efterfrågan på palladium från smyckes- och industrisektorn, bör väga tyngre än den rekordhöga användning av metallen i bilbranschen, som använder palladium i de katalysatorer som används för att rena bilavgaser.

Det som de tekniska analytikerna kallar för ”golden cross” håller på att bildas i grafen för palladium, vilket antyder att fordonskatalysatormetallen håller på att samla kraft för en uppgång under de kommande månaderna, något som återspeglar institutionella köp som i sin tur bygger på förhoppningar om bättre ekonomiska utsikter.

Börsens fantastiska utveckling under 2013 gör palladiumpriset mer anständigt i förhållande till de andra ädelmetallerna, speciellt som palladium används i industriellt syfte.

Palladium har till stor del handlats i ett intervall mellan 640 och 780 USD per troy ounce i år. Palladiumkursen har mobiliserat mot ett tungt tekniskt motstånd i ett område från 760 till 780 USD inte mindre än sex gånger sedan januari men har misslyckats varje gång.

Pågående utbudsstörningar i Sydafrika som står för närmare 40 procent av den årliga produktionen, i kombination med en lovande efterfrågeutveckling inom de kinesiska fordons- och smyckessektorerna stödjer en positiv prisutveckling på platina och palladium under 2014.

Vi ser samtidigt hur Ryssland som står för nästan hälften av världsproduktionen, sedan flera år har börjat sälja av palladium från sina lager tillsammans med produktionen från landets gruvor. Under 2011 sålde Ryssland ut 800 000 troy ounce från de ryska beredskapslagren, en summa som halverades till 400 000 troy ounce under 2012 och estimerat 200 000 troy ounce under 2013. Under 2014 spås dessa utförsäljningar upphöra helt, något som får många analytiker att göra bedömningen att Rysslands palladiumreserver är nästan helt borta. Kommer detta att bekräftas finns det anledning att tro att vi får se en kraftig uppgång i priset på palladium.

Kinas kamp mot luftföroreningar kommer att gynna platina- och palladium-marknaderna. Kinesiska tjänstemän hoppas att fullt ut genomföra den nationella utsläppsstandarden IV nästa år. Kinas nya standarder liknar EU:s Euro 5 som infördes 2009 och syftar till att minska föroreningarna orsakade av fordon med 40 procent. Under 2008 var OS-värden Beijing den första staden i Kina att anta IV-normerna. I takt med att dessa utsläppsrestriktioner fortsätter att införas kommer marknaden att uppleva en ökad efterfrågan på katalysatorer och de material som krävs för dessa, till exempel diesel-partikelfilter som använder metaller i platinagruppen.

Denna obalans mellan utbud och efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta under flera år, kanske rent av så pass länge som ett decennium. Palladiumpriset har ännu inte gått så pass starkt, men på längre sikt kan inte en råvara där det råder obalans mellan utbud och efterfrågan fortsätta på detta sätt. Till slut kommer verkligheten att hinna i kapp, endera kommer priset att stiga eller efterfrågan att falla.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära