USAs energikonsumtion visualiserad

Nedan är USAs energikonsumtion visualiserad. Till vänster finns de olika enegislagen, i mitten vad de används till och till höger hur mycket som spills bort respektive faktiskt blev till nytta.

Ett energisystem utan spill finns självklart inte, men det finns helt klart effektiviseringar att göra. En stor del av spillet är uppkommen värme som inte används och på detta område så ligger nog Sverige relativt långt framme. Spillvärme från tung industri har länge matats in i fjärrvärmenäten och på senare år matas spillvärme från datahallar i större städer ofta in i fjärrvärmenäten.

USAs energikonsumtion år 2018

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top