energi-flode-usa.jpg

USAs energikonsumtion visualiserad

Nedan är USAs energikonsumtion visualiserad. Till vänster finns de olika enegislagen, i mitten vad de används till och till höger hur mycket som spills bort respektive…