USA rapporterar handelsöverskott på olja

Nyligen gjorde den amerikanska oljeindustrin något som den inte har gjort på 40 år. USA rapporterade det första handelsöverskottet när det gäller petroleum på mer än fyrtio år, vilket hjälpte USA att rapportera ett lägre handelsunderskott i september jämfört med augusti. Totalt sett minskade den amerikanska exporten och importen i alla sektorer även när tullar och en saktande global tillväxt tyngde på handeln.

Spread trading med petroleum

För första gången sedan 1978 registrerade USA ett överskott i petroleumhandeln. Detta överskott uppgick till 252 miljoner US dollar i september, visade den amerikanska regeringens uppgifter. Värdet på oljeexporten uppgick till 14,966 miljarder US-dollar, medan importen var 14,714 miljarder US-dollar. Både exporten och importen av petroleumprodukter i september var lägre än i augusti, vilket också bidrog till det första överskottet i oljehandeln på 41 år.

Den växande amerikanska råoljeproduktionen och exporten resulterat i att USA säljer petroleumprodukter till fler destinationer runt om i världen än antalet länder som USA importerar petroleumprodukter från. Mellan januari och juli 2019 sjönk antalet destinationer för USAs import till 27 under någon av dessa månader, beräknar EIB. Å andra sidan ökade antalet destinationer för amerikansk export till 31 destinationer per månad under de första sju månaderna i år.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top