Tyskland överväger att stoppa utfasningen av kol

Kol

Tyskland har under en längre tid arbetat för att fasa ut kärnkraft och kol som energislag i landet och i stället satsa på naturgas från Ryssland. Med Rysslands stora krig i Ukraina så har hela strategin nu kastats in i en total omvärdering. Det är tveksamt om kärnkraften går att rädda, utan det Tyskland nu funderar på är att stoppa utfasningen av kol. De kolkraftverk som skulle stänga ner 2028 kan nu komma att få fortsätta producera elektricitet längre. Vidare finns det kolkraftverk som idag inte används men som fortfarande underhålls, dessa kan få starta upp igen och det skulle kunna gå relativt snabbt, det ska i stort sett bara anställas personal.

Tyskland har haft den sämsta strategin av alla. Landet har inte fått bort koldioxiden från sin energiproduktion, samtidigt som landet gjort sig beroende av energi från en enskild diktatur.

När det gäller den mer akuta situationen att Tyskland är beroende av Ryssland för naturgas så verkar det gå att hantera. För produktionen av elektricitet kan LNG till stor del ersätta rysk naturgas. Tyskland har dock även en stor kemiindustri och där är det svårare att ersätta naturgasen från Ryssland, så den industrin skulle möjligtvis få dra ner något på sin aktivitet. Med tiden kommer dock Tysklands förmåga att importera LNG att öka, nästan samma dag som Ryssland kraftigt utökade sitt krig i Ukraina så bestämde sig Tyskland för att bygga två importterminaler för LNG.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top