Tyska företag ersätter naturgas med olja

Tysklands flagga

Den tyska industrin använder stora mängder naturgas. När priset nu skjutit i höjden och tillgången är begränsad så går man i högt tempo över till att i stället använda olja. Alternativa energikällor kan ersätta upp till 40 procent av Tysklands naturgasanvändning utan att märkbart begränsa den stora kemiska industrin. Ett exempel är Evonik så nu byter ut naturgas som motsvarar användningen hos 100 000 hushåll. Företaget släpper naturgasen som nu kan användas för att fylla på naturgaslagren.

En viss försiktighet måste hållas i övergången, för om väldigt många går över till diesel samtidigt så riskerar det att uppstå en brist på den oljeprodukten. Det räcker inte att det finns bra tillgång på råolja, för den måste raffineras till sina olika produkter. Men det verkar ändå som att den stora naturgaskonsumenten Tyskland håller ett väldigt högt tempo i att anpassa sig till nya förutsättningar.

För dig som gillar att ha koll på råvarorna som ligger ett steg under de största så kan det vara intressant att ha ett öga på dieselpriset i Europa.

    scroll to top