Torbjörn Iwarson på SEB Commodities ger en presentation om råvaror och att investera på råvarumarknaden, via exempelvis råvarucertifikat. Han tar bland annat upp hur råvaror skiljer sig från aktier. Presentationen gavs på NGMs råvarudag den 18 oktober 2012. Läs även Råvarucertifikat eller aktier?

Uppdatering: NGM har tyvärr tagit bort presentationen från nätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.