litium-ravara-usa.png

Enormt fynd av litium i USA

Enormt fynd av litium gör USA självförsörjande på den allt viktigare råvaran.  Optimala förhållanden för produktion. Råvaran litium är enormt viktig för vårt moderna…