Stigande priser på te att vänta

Priset på indiskt te väntas gå upp ytterligare under det kommande vinterhalvåret eftersom Indien förväntas rapportera ett underskott om 25 miljoner kilo av denna råvara.…

odling-av-drycker.png

Coffee, tea or…

Kaffedrickandet blir allt vanligare i Indien, ett av världens största länder som av tradition också har varit en av de största konsumenterna av te. Indien är världens näst…