gunvor-fartyg.jpg

Gunvor är tillbaka i Ryssland

Handelsfirman Gunvor Group växte sig stora med att sälja rysk olja. Vid en tidpunkt sålde Gunvor omkring 40 % av Rysslands olja som exporterades via fartyg. Sedan dess har…

ingen-risk-oljebrist-lager.png

Ingen risk för oljebrist

Oroligheterna i Egypten och kriget i Syrien har drivit upp priset på olja under den senaste tiden. Men frågan är hur motiverat detta är? USA och andra stora länder sitter på…