naturgasproduktion-permian-graf.jpg

Naturgaspriset föll till under noll

Vi har vid enstaka tillfällen sett hur elpriset fallit under noll i Danmark, men det är första gången vi nu sett hur naturgaspriset fallit till under noll. Nu var det inte det…