koppar-borrar.jpg

Industrimetaller rusar i år

Industrimetaller rusar i år. Att dessa sett stigande kurser beror på en skärpning av lagernivåerna. De har även påverkats av en ökande optimism kring att USA och Kina ska…