Sydafrika – shale gas för 400 år

Sydafrika har tagit bort förbudet som infördes i april mot frackning, det som på engelska heter hydraulic fracturing eller fracking. En metod för att frigöra bland annat…