fracking-skiffergas-produktion-usa.jpg

Genombrott inom skiffergas i USA

De amerikanska skiffergasproducenterna är redan bästa i världen på att hitta och producera naturgas, och nu har de klurat ut hur de får upp betydligt mer gas ur varje källa.…