skiffergas-polen-naturgas.png

Polen söker skiffergas-revolution

Geologiska undersökningar visar att Polen kan ha enorma reserver av skiffergas i marken och landet arbetar aktivt med att få en egen skiffergas-revolution till stånd, likt den…