sojabonor-sol.jpg

Vad är en crush spread?

En crush spread är en råvaruhandelsstrategi där tradern tar en lång position i sojabönterminer mot korta positioner i sojamjölsterminer och sojabönsoljeterminer för att…