Korn – råvaran som gav oss ölen

Korn, eller barley som det brukar kallas i den anglosaxiska världen, skall inte förväxlas med det sädesslag som handlas under namnet corn, då detta är majs. Korn, ett…