kosteralg-makroalger.jpg

De blå proteinerna

Konsumtionen av protein går upp i världen samtidigt som det finns en trend att inte bara fokusera på rött kött. En trend är att titta på gröna proteiner, men i detta…