al-sidra-brinner-olja.png

Libyens största oljehamn i brand

Det har sagts att det som verkligen fick fart på oljans prisfall för någon månad sedan var det faktum att Libyen fortsatte att exportera betydande volymer olja trots…